Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podłoże skalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Określenie sztywności podłoża skalnego pod przebudowywanymi silosami na cement
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań sztywności podłoża skalnego pod przebudowywanymi silosami na cement. Wspomniana przebudowa polegała na wymianie płaszczy silosów przy pozostawieniu istniejących fundamentów żelbetowych.
EN
The paper presents results of in situ tests of bedrock stiffness determination under rebuilded cement silos. That reconstruction included the concrete housing replacement on the existing foundations.
EN
The need arose to repair a retaining wall constructed in 1912, the side of which runs along a railway track with a length of 135 m. Crushed stone and lime mortar was used in its construction but there are no archival records of its geometry, inspection, and elements of design documentation or studies of subsoil geotechnical. Because of the need to define acceptable conditions for its service it was necessary to determine the shape and stability as well as its foundation. In the close vicinity of the wall, at its base a mountain river flows, and on the slope side on a narrow shaped shelf there is an international main line with very intense two-track rail traffic. In view of the extremely difficult conditions preventing engineers from the execution of any drilling near the wall, and due to its height of up to 7.5 m, as well as the inability to stop traffic on both tracks, the GPR method was used to determine the geometry of the wall, and the extent of bedrock layers. Using this technique, supported by outcrops and open pits in the vicinity of the wall, which were used as calibrators, it was possible to carry out the task under adverse terrain and functional conditions.
PL
Zaistniała konieczność dokonania remontu muru oporowego wykonanego w 1912 roku. Badany mur został wykonany wzdłuż torów kolejowych na długości około 135 m, z kamieni łamanych na zaprawie wapiennej i brak było jakichkolwiek archiwalnych zapisów dotyczących jego geometrii, przeglądów oraz elementów dokumentacji projektowej i badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Ponieważ wynikła konieczność określenia dopuszczalnych warunków jego użytkowania należało określić kształt i stateczność oraz sposób posadowienia. W bezpośrednim sąsiedztwie muru, u jego podstawy płynie górska rzeka, a od strony skarpy na ukształtowanej wąskiej półce odbywa się bardzo intensywny ruch kolejowy na dwutorowej magistrali międzynarodowej. W związku z bardzo utrudnionymi warunkami uniemożliwiającymi wykonanie wierceń w pobliżu muru, o wysokości dochodzącej do 7,5 m, i brakiem możliwości wstrzymania ruchu na obu torach, zastosowano metodę georadarową w celu określenia geometrii muru, jak i zasięgu warstwy podłoża skalnego. Użycie tej techniki poparte odkrywkami kalibrującymi w sąsiedztwie muru dało możliwość wykonania postawionego zadania w niekorzystnych warunkach terenowo użytkowych.
PL
Przedstawiono geoinżynierską charakterystykę podłoży skalnych i współczesne zasady ich badań do celów fundamentowania. Omówiono wpływ technologii budowy na nośność fundamentów głębokich w podłożach skalnych, problem kawern w skałach oraz zasady kontroli skał w czasie budowy fundamentów. Podano przykład problemów geoinżynierskich budowy szczelinowej ściany oporowej w podłożu skalnym wzdłuż drogi ekspresowej S69 na odcinku obwodnicy Bielska-Białej i wynikające z nich wnioski.
EN
This paper presents geotechnical engineering characteristic of rock subsoil, modern rules of their investigation for foundations purpose, describe influence of engineering on deep foundations load capacity in rock subsoil, problem of cavities, principles of monitoring quality rock during the course of foundations and given example questions geotechnical engineering of retaining slurry-walls building in rock subsoil along expressway S69, on section of ring road Bielsko-Biala and conclusion result from this work.
PL
Przedstawiamy współczesne podejście do rozpoznawania podłoży skalnych i określania ich nośności oraz zasady realizacji i kontroli robót w takich podłożach. Praktyczne problemy wykonawstwa pokazane zostały na przykładzie budowy ścian oporowych wzdłuż drogi ekspresowej S69, na odcinku stanowiącym obwodnicę Bielska Białej.
EN
The article refers to the issue of constructing infrastructural objects on the rock subsoil. The problem is shown on example of building the stretch of expressway S69.
5
Content available remote Określanie nośności podłoża skalnego
PL
W artykule przedstawiono propozycję określania nośności podłoża sklanego uwzględniając m.in. wytrzymałość na ściskanie, stopień spękania, kierunek spękań, zawilgocenie skał i stopień zwietrzenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.