Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  selection of suppliers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Metody oceny dostawców dla przedsiębiorstw
PL
W artykule przedstawiono propozycję metod, służących do oceny dostawców w przedsiębiorstwie i rozwinięto te, które są najczęściej stosowane w firmach. Zwrócono uwagę także na znaczenie dostawcy dla organizacji i nowe podejście do procesu zakupów wynikające z obecnych wymagań rynku.
EN
The article presents a proposal of methods for assessing suppliers in an enterprise and developed those that are most often used in companies. Attention was also paid to the importance of the provider for the organization and a new approach to the purchasing process resulting from the current market requirements.
PL
W mniejszym opracowaniu skoncentrowano się na wartościach, które są ważne dla odbiorców w procesie pozyskiwania dostawców. Celem rozważań jest ich identyfikacja, ponieważ stanowią one integralną cześć budowy partnerstwa z dostawcami, które z kolei wyodrębnia się jako składową czynników sukcesu łańcuchów dostaw. W toku postepowania badawczego starano się udzielić odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki są ważne dla odbiorców z perspektywy dostawców oraz jaki jest ich charakter (finansowy, marketingowy, logistyczny itp.). Badania przeprowadzono wśród przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, z wykorzystaniem autorskiego, ustrukturalizowanego kwestionariusza ankiety. Badane podmioty są producentami wyrobów finalnych i/lub (w mniejszym stopniu) dostawcami kolejnych rzędów (sprzedającymi półprodukty i częściowo przetworzone surowce).
EN
In the study, the emphasis was placed on the values which are important for the recipients in the process of gaining suppliers. The aim of the considerations was the identification of the mentioned values since they constitute an integral part of building partnerships with suppliers. This, in turn, has been distinguished as a compound of supply chains’ success factors. During the research, an attempt was made to identify the crucial factors for the recipients, from the perspective of suppliers, and to specify their nature (financial, marketing, logistics, etc). The studies were conducted among the enterprises registered in Poland, with the use of an original, structured survey. The studied entities are final-product producers and/or (to a lesser extent) further-tier suppliers (selling semi-finished goods and partially processed raw materials).
EN
This article presents the short specific of the metal industry company. Special attention was paid to the problems of selection suppliers in the supply area. Based of selected company it was raised the issue of supply quality control, selection and evaluation of suppliers. It presented used criteria for supplier assessment in the analyzed company. The results of the studies conducted have enabled the verification of the legitimacy of cooperate with selected suppliers.
PL
Poziom jakości wyrobu gotowego zależy przede wszystkim od materiału wsadowego używanego w procesie produkcji. W przypadku branży metalowej przykładowym materiałem wsadowym może być walcówka. Odpowiednio dobrany skład chemiczny, a także warunki przebiegu procesu produkcyjnego mają wpływ na wyroby, które można z niej otrzymać. Analogicznie można rzec, że nieodpowiednio dobrany skład chemiczny oraz niewłaściwy przebieg procesu produkcyjnego składają się na końcową niską jakość produktu gotowego, np. drutu czy siatki. Oznacza to, że dokładna ocena dostawcy materiału wsadowego jest niezwykle ważna dla skutecznego oraz efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie wybranych metod i technik doboru i oceny dostawców oraz wskazanie zasadności ich wykorzystania w celu zapewnienia jakości wytwarzanym wyrobom.
4
Content available Problemy wyboru dostawcy materiałów budowlanych
PL
W artykule scharakteryzowano ogólne problemy związane z wyborem dostawcy materiałów, w tym szczególną uwagę zwrócono na dobór odpowiednich kryteriów i podstawowe zasady formułowania umów zawieranych z dostawcami. Przedstawiono także wyniki badań własnych dostyczących wyboru dostawców przez zamawiających publicznych.
EN
A proper conduction of the procedures for selecting suppliers of construction materials can greatly reduce the cost of execution of the work. In the paper particular attention has been paid to the issue of supplying construction materials ordered by the investor. To select the best suppliers the choice of the right criteria is vital. The selection criteria, which are briefly described in the paper, should relate to the delivery and competence of the supplier. The authors analysed 39 contract awarded notices for the provision of construction materials which had been published in the Public Procurement Bulletin in the second half of 2012. The results of the research reveal that most of the contracts were awarded by open tendering. The price is the only criterion used by investors. The article also presents legal regulations and the principles for the preparation of the construction materials supply contract.
5
Content available remote Dynamiczna selekcja dostawców na przykładzie zaopatrzenia Polski w LNG
PL
Celem artykułu jest propozycja sposobu zamodelowania problemu wyboru dostawców przy zmiennym zapotrzebowaniu. Model uwzględnia liczebność dyspozycyjnej floty oraz jej parametry eksploatacyjne. Jako kryterium optymalizacyjne przyjęto minimalizację łącznego kosztu zakupu towaru od wszystkich dostawców. Funkcjonowanie modelu zilustrowano przykładem dostaw skroplonego gazu zbiornikowcami do terminalu w Świnoujściu.
EN
The aim of this article is to present the model of a problem of suppliers selection taking into account a variable demand. The size of the dispositional fleet and its operational parameters are taken into consideration in the supply model. Minimization of the total cost of purchasing from all suppliers is adopted as the optimization criterion. The model functioning is illustrated by an example of the liquefied natural gas supply to the terminal in Świnoujście.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.