Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Celem badań była ocena ekotoksyczności kształtek rękawów filcowych impregnowanych żywicami. Po zamontowaniu rękawów w kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni, eksplorator odnotował spadek wydajności pracy bloku biologicznego. Przyczyną zjawiska mógł być wzrost toksyczności ścieków przepływających kanałami wyłożonymi rękawami. W celu potwierdzenia tej hipotezy, pobrano próbki rękawów do badań z zastosowaniem testu toksyczności ostrej Microtox. Zbadano dwa rodzaje kształtek wyciętych z rękawów: jeden rodzaj stanowiły rękawy impregnowane żywicą poliestrową styrenową, drugi zaś – bezstyrenową. Oba materiały inkubowano w różnych mediach (ściekach surowych, ściekach syntetycznych, wodzie destylowanej) w kilku wariantach inkubacji. Na otrzymanych ekstraktach wykonano test screeningowy Microtox 81.9% Screening Test. Toksyczność wybranej próbki wątpliwej została zbadana testem 81.9% Basic Test. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na ekotoksyczność kształtek wyciętych z rękawów impregnowanych żywicą bezstyrenową. Wyniki są zaskakujące, gdyż zastępowanie styrenu w utwardzanych żywicach przez inne komponenty ma na celu zmniejszenie toksyczności produktów. Jednakże, to właśnie żywica bezstyrenowa okazała się być odpowiedzialną za wzrost toksyczności ścieków. Rezultaty przeprowadzonych badań skłaniają do skontrolowania ekotoksyczności materiałów stosowanych do renowacji kanalizacji – zarówno w celu ochrony środowiska naturalnego, jak i zapobiegania ewentualnym problemom eksploatacyjnym w oczyszczalniach ścieków.
EN
The aim of the study was to evaluate the toxicity of moulders of felt liners impregnated with resins. After the mounting of the liners in sewerage, the explorer has revealed a decrease in the efficiency of treatment in biological units. The putative cause of this phenomenon might have been an increase in the toxicity of the sewage flowing through the pipes with resin impregnated liners. In order to confirm this thesis, the moulders of the liners were taken to the laboratory to investigate their acute toxicity by a Microtox assay. Two types of liners – impregnated with styrene resin and impregnated with styrene-free resin – were tested. Both moulders were incubated in different media (raw wastewaters, synthetic wastewaters, and distilled water) and under several incubation conditions. The obtained extracts were subjected to Microtox 81.9% Screening Test. The chosen, questionable in the terms of screening results, sample was further subjected to 81.9% Basic Test. The obtained results clearly indicate that the ecotoxicity of the moulders of liners impregnated with styrene-free resin is the issue of concern. The results are surprising, as the substitution of styrene by other components in curable resins is aimed at improving their toxicity properties. However, the styrene-free resin revealed to be responsible for an increase in the sewage toxicity. These results prompt undertaking the ecotoxicity monitoring of materials used in sewerage renovations – not only for the environment protection, but also for the prevention of possible problems in wastewater treatment plants exploitation.
EN
Microbial contamination and biodiversity were determined for the drinking water samples collected from selected points of the water supply system in Wroclaw, Poland. All tested samples met the requirements of Polish law, i.e., the Regulation of the Minister of Health. However, the antibiotic resistant bacteria were found. The correlation between the distance of sampling points from water treatment plants and their microbial contamination was not established. Nevertheless, the Na Grobli treatment plant seemed to produce water of higher microbial quality than the Mokry Dwor treatment plant at the moment of sampling. The identification of representative isolates was performed with 16S rRNA gene sequencing and MALDI-TOF mass spectrometry and the results of these two methods were compared, indicating some discrepancies. Nevertheless, bacteria dwelling in drinking water in Wroclaw belonged to the phyla Actinobacteria, Proteobacteria (alpha-, beta-, gamma-Proteobacteria) and Firmicutes . The determination of antibiotic resistance profiles showed that 12 from 17 tested isolates revealed resistance to at least one antibiotic and two strains were multi-drug-resistant.
EN
Antibiotic resistance of microorganisms is a phenomenon widely reviewed in literature that could lead to the outbreak of diseases difficult to control by available pharmaceuticals, or even an epidemic. Wastewater treatment plants act as specific reservoirs of resistance, as contained in the wastewater antibiotics, antibiotic resistance bacteria and antibiotic resistance genes could lead to the phenomenon of spread of resistance - inside wastewater treatment plant, but also among strains that dwell in the environment, after the discharge of inadequately treated wastewater to the receiver. Technological systems in working treatment plants do not stop sufficiently the transfer of determinants of resistance to the environment, or do not provide the effective disposal. Therefore, it is necessary to look for new solutions or methods for wastewater treatment and monitoring of treated sewage, sludge and atmospheric air around treatment plants in the aspect of antibiotic resistance.
PL
Przedstawiona praca dotyczy możliwości wykorzystania numerycznej symulacji przepływu do oceny bezpieczeństwa użytkowania torów rekreacyjnych występujących w wodnych parkach rozrywki. Użytkownicy licznie odwiedzanych aquaparków oczekują wyjątkowych wrażeń z jednoczesną gwarancją bezpieczeństwa. Projektowanie tych obiektów odbywa się w oparciu o przepisy zawarte w odpowiednich normach, lecz nie są one precyzyjne. Jednak wstępną weryfikację czy dany obiekt jest bezpieczny czy nie, można wykonać przeprowadzając numeryczną symulację przepływu, jeszcze na etapie projektowania danej atrakcji. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania wyników symulacji hydrodynamiki przepływu do oceny bezpieczeństwa danego obiektu, w oparciu o zaproponowane kryterium. Dzięki dwuwymiarowemu modelowi przepływu istnieje możliwość analizy prędkości i głębokości wody oraz powstających zjawisk lokalnych. Można to wykorzystać do oceny bezpieczeństwa takich obiektów, co ułatwia pracę projektantów, zwiększa możliwości projektowe, a zatem daje szansę na powstawanie nowych obiektów, które będą przyciągającą atrakcją w wodnych parkach rozrywki.
EN
The paper presents the possibility of application of numerical methods to computer aided analysis, design and safety estimation of water leisure objects - wild river. The numerical analysis of the water flow along the “wild river” in Aqua Park in Sopot is presented. As the mathematical model of the free surface flow the shallow water equations are assumed. Based on computed results (velocity, depth, Froude number), the analysis of the water object users safety may be performed.
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia korzyści możliwe do uzyskania przez użytkowników instalacji fotowoltaicznych w kontekście działalności prosumenckiej i ma na celu analizę zasadności montażu ogniw.
EN
Photovoltaic installations are the example of renewable energy sources which use solar energy. The analysis of an application of the photovoltaic installation which had been prepared for the real enterprise in Lubin was presented, as the example of an effective value of energy which could be obtained. Also, the distribution of costs and benefits was estimated. The installation of photovoltaics is one of the ways to join prosumer energetics which is supported, among others, by activities 3.1 and 3.2 in the Regional Operational Programme for the Lower Silesian Voivodeship and by the National Fund for Environmental Protection and Water Management.
PL
4–6 listopada 2014 r. w Zurychu odbyła się konferencja, a w Winterthur testy wielkoskalowe systemu TECCO® SYSTEM3 (w skali naturalnej), połączone ze zwiedzaniem zrealizowanych projektów w miejscowości Neuhausen am Rheinfall, gdzie znajduje się Rheinfall, największy pod względem przepływu wodospad Europy. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Andrea Roth, dyrektor generalny Geobrugg AG.
EN
On 4-6 November 2014 Zurich hosted a conference and Winterthur was a place of large-scale tests of TECCO® system (in natural-size scale] along with visiting accomplished projects in Neuhausen am Rheinfall where Rheinfall - the largest, in terms of flow rate, waterfall in Europe - is located. The conference was opened by Andrea Roth, Director General at Geobrugg AG.
PL
Dotychczasowe pozytywne doświadczenia KGHM Polska Miedź SA z transportem odpadów poflotacyjnych rurociągami PEHD zadecydowały o wyborze tej technologii także w zakresie prototypowej instalacji związanej z modernizacją ujęcia wód nadosadowych, zlokalizowanego w czaszy zbiornika OUOW Żelazny Most. Zbiornik ten o pojemności średnio 8 mln m3 pełni również ważną rolę zbiornika retencyjnego w układzie technologicznym. Po półtorarocznej eksploatacji można mówić o pełnym sukcesie – rurociągi PEHD firmy Uponor Infra Sp. z o.o. doskonale sprawdziły się w tych trudnych warunkach.
EN
The so far positive experiences of KGHM Polska Miedź SA in the transport of post-flotation waste with PEHD pipelines have been conclusive for the choice of this technology, also in the scope of prototype installation in context of the upgrade of supernatant water intake located in the shell of the reservoir located at OUOW Żelazny Most. The reservoir, with an average capacity 8 million cubic metres has also an important function of a retention facility in the process system. After eighteen months of operation, a complete success can be confirmed. The PEHD pipelines manufactured by Uponor Infra Sp. z o.o. have proven ideally in those severe conditions.
PL
Powstaniu Muzeum II Wojny Światowej przyświecała idea utworzenia instytucji, która ukazywałaby II wojnę światową, łącząc perspektywę polską z doświadczeniami innych narodów europejskich. Muzeum II Wojny Światowej zostało powołane 26 listopada 2008 r., a na siedzibę instytucji wybrano Gdańsk. 1 września 2010 r. został rozstrzygnięty międzynarodowy konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum. Przyszła siedziba, zaprojektowana przez gdyńskie Studio Architektoniczne Kwadrat, powstanie przy ul. Wałowej, nad Motławą, blisko historycznego centrum miasta.
EN
The creation of the Museum of World War II was accompanied by an idea of establishment of an institution which would present the Second World War, combining the Polish perspective with the experiences of other European nations. Its future seat, designed by Kwadrat architectural studio from Gdynia, is going to be built at Wałowa Street, on the bank of the Motława River, near the historic city centre.
PL
Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował 3 i 4 czerwca 2014 r. XXIV Seminarium Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów, które odbyło się w hotelu Delicjusz w Rosnówku koło Poznania.
EN
On 3 and 4 June 2014, the Institute of Civil Engineering of the Poznań University of Technology, together with the Division of Wielkopolska of the Polish Society of Bridge Engineers, held a seminar on "Contemporary methods of bridge construction, reinforcement and reconstruction" in the Delicjusz hotel in Rosnówko near Poznań.
10
Content available Projekt tunelowy Blanka w Pradze czeskiej
PL
Największą podziemną inwestycją obecnie budowaną w Czechach jest bez wątpienia kompleks tunelowy Blanka w Pradze. Ten rozległy projekt, realizowany w ramach budowy północno-zachodniego odcinka obwodnicy miasta, ma całkowitą długość 6382 m i dopełnia już otwartą, 17-kilometrową część obwodnicy z tunelami Zlichovskim, Mrazovką i Strahovskim. Po oddaniu do użytkowania, co zaplanowano na 2014 r., powstanie najdłuższy tunel w Czechach i najdłuższy tunel miejski w Europie; jednocześnie będzie on również najdłuższym jednolitym tunelem wykonanym metodą górniczą na terenie Czech – o długości aż 2,23 km.
EN
The largest underground investment currently under way in Czech Republic is, without doubt, the Blanka complex in Prague. This vast project, implemented as part of the construction of the northwestern section of the city beltway, will have the total length of 6,382 m and complete the already open, 17-km section of the beltway with the Zlichovsky, Mrazovka i Strahovsky.
11
Content available Pontifex Cracoviensis po raz czwarty
PL
Budowniczy Roku, Projektant Roku, Menedżer Roku, Debiut Mostowy Roku, a także Nagroda Specjalna to kategorie prestiżowego konkursu Pontifex Cracoviensis, którego finał odbył się 14 marca 2013 r. w Filharmonii Krakowskiej. Czwarta odsłona honorowania osobowości branży mostowej zgromadziła ponad 600 uczestników.
EN
Constructor of the Year, Designer of the Year, Manager of the Year, Bridge Debut of the Year, as well as Special Award, are all categories of the prestigious Ponifex Cracoviensis award. The ceremony took place on 14th March 2013 in Karol Szymanowski Philharmonic in Kraków. The fourth edition of the bridge industry awards ceremony was attended by more than 600 guests.
12
Content available Grupa MAPEI otworzyła kolejną fabrykę w Polsce
PL
10 maja 2013 r. została oficjalnie otwarta w Barcinie druga fabryka MAPEI Polska. „Polska od lat jest dla grupy Mapei ważnym rynkiem – nie tylko ze względu na wielkość i potencjał wzrostu, lecz również z uwagi na otwartość na zaawansowane technologie i produkty wysokiej jakości. Fabryka w Barcinie jest czwartym zakładem produkcyjnym wchodzącym w skład grupy MAPEI w Polsce. Pozostałe trzy to fabryka MAPEI Polska w Gliwicach, fabryka Sopro Polska w Nowinach i cementownia Górka Cement w Trzebini” – powiedział Giorgio Squinzi, dyrektor generalny grupy MAPEI i przewodniczący Confindustria, największej włoskiej organizacji pracodawców i przemysłowców, zrzeszającej 150 tys. przedsiębiorców.
EN
On May 10 2013 the second Mapei plant in Poland was officially opened in Barcin.
13
Content available Złoty Most we Władywostoku
PL
Złoty Most przez cieśninę Wschodni Bosfor i zatokę Złoty Róg połączył Wyspę Rosyjską z centralną częścią Władywostoku. Obiekt uroczyście otwarto 11 sierpnia 2012 r.
PL
W hotelu STOK Ski&Spa w Wiśle-Jaworniku w dniach 5–9 marca 2012 r. odbyła się jubileuszowa XXXV konferencja Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii (ZSMGiG) pod honorowym patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia.
15
Content available Warszawa czeka na zmodernizowaną "Czajkę"
PL
Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" jest warunkiem koniecznym do wypełnienia zobowiązań nałożonych na Polskę w traktacie akcesyjnym i - pośrednio - na aglomerację warszawską. Wymienione działania są również zgodne z przyjętym przez rząd Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, według którego inwestycje umożliwiające oczyszczanie ścieków komunalnych powinny zostać wykonane do końca 2012 r.
16
Content available Targi INFRASTRUKTURA 2011 - podsumowanie
PL
IX Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2011 odbyły się 15-17 listopada wCentrum MT Polska w Warszawie. Ofertę przedstawiło 117 wystawców z Polski i zagranicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się liczne konferencje i seminaria, w trakcie których eksperci podejmowali najbardziej aktualne tematy nurtujące branżę. Minister infrastruktury wręczył najlepszym firmom nagrody Grand Prix.
17
Content available Sukces "Anny" w cieniu kurzawki
PL
31 sierpnia 2012 r., po 74 dniach od startu, tarcza TBM o imieniu Anna przebiła się przez ścianę korpusu stacji C10 (Rondo ONZ). To pierwsze tego typu wydarzenie na budowie centralnego odcinka II linii metra w Warszawie.
PL
Już od 13 lat w Żmigrodzie, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, organizowane są spotkania o tematyce drogowo-mostowej. Dotyczą one aktualnych zagadnień z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Tematem pierwszej sesji były metody monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji inżynierskich przy zastosowaniu piezoelektryków, czyli tzw. metody nieniszczące badań. Było to wtedy w Polsce, i nie tylko, nowością.
PL
10 września 2012 r. został udostępniony do ruchu prawie siedmiokilometrowy pierwszy na Podkarpaciu odcinek drogi ekspresowej S19. Kierowcy mają do dyspozycji odcinek od Stobiernej do węzła autostradowego A4 Rzeszów Wschód, zlokalizowanego na północ od Rzeszowa.
20
Content available Nowoczesność a tradycja pod polskimi torami
PL
Wywiad z mgr. inż. Robertem Strużyńskim z Hobas System Polska Sp. z o.o.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.