Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lighting fittings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono olśnienie przeszkadzjące i przykre oraz krzywe światłości opraw oświetleniowych, które są niezbędne do projektowania właściwego oświetlenia drogowego.
EN
The paper discusses disability glare and discomfort glare. Luminous intensity curves of lighting fittings are presented that are essential in designing of road lighting characteristics.
PL
Omówiono aspekty konstrukcji opraw oświetleniowych z diodami LED oraz przedstawiono przegląd praktycznych realizacji w Europie i kraju.
EN
The paper discusses issues of construction of lighting fittings with LEDs and presents a survey of practical realizations in Europe and in Poland.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe oprawy oświetlenia miejscowego przeznaczone do oświetlania stanowisk pracy osób o umiarkowanym stopniu upośledzeniu widzenia. Na podstawie analizy cech użytkowych tych opraw zaproponowano system oświetlenia składający się z opraw oświetlenia ogólnego i oprawy oświetlenia miejscowego. W obu tych oprawach jest możliwa regulacja poziomu natężenia oświetlenia oraz temperatury barwowej.
EN
This paper presents examples of local luminaires designed for lighting workplaces for people with moderately impaired eyesight. An analysis of the functional properties of luminaires results in a proposal for a lighting system. It consists of a general luminaire as well as a local luminaire. Both luminaires are equipped with a device for adjusting illuminance and colour temperature.
PL
Przedstawiono analizę wpływu opraw oświetlenia zewnętrznego z półprzewodnikowymi źródłami światła LED na jakość energii elektrycznej.
EN
The paper presents analysis of influence of open air lighting fittings with semiconductor light sources LEDs on quality of electric energy.
PL
Artykuł przedstawia analizę przepisów dotyczących opraw oświetleniowych stosowanych w otoczeniu domów jednorodzinnych. Podstawowym parametrem jest tu stopień IP, który charakteryzuje obudowy wyrobów elektrycznych - ich odporność na wnikanie ciał stałych i wody. Jego klasyfikacja i metodyka sprawdzania jest opisana w normie PN-IEC 60529. Oprawy „ogrodowe" oferowane na rynku są oznaczone stopniem IP w przedziale od IP23 do IP68. Z wyjątkiem opraw najazdowych i wodoszczelnych (IP68, IP67) brak jest precyzyjnych przepisów jasno określających konkretne zastosowania danych typów. Wyposażenie ogrodów bywa rozmaite i często ulega zmianom. Nieprawidłowo dobrane urządzenia elektryczne (lub inne - np. zraszacze) mogą powodować awarie, a przede wszystkim stanowić zagrożenie dla ludzi
EN
The article presents analysis of regulations relating lighting fiittings applied in surroundings of one-family houses. Degree IP is a basic parameter here, which characterizes casings of electric products - their resistance on penetration o! solid substances and water. Its classification and methodology of verifying is described in standard PN-IEC 60529. The "garden" fittings offered on market are marked by degree of IP in the range from IP23 to IP68. Except for raid fittings and waterproof ones (IP68, IP67) there is lack of the precise regulations defining explicitly concrete use of individual types. The equipment of gardens happens various and undergoes often changes. The incorrectly chosen electric devices (or others - for example - sprinklers) can cause break-downs and first of all make danger for men.
EN
In the paper, two examples of use of computer tools in design work on lighting systems covering complex catoptric systems of lighting fittings and extensive illumination systems are presented. In both cases, application of numerical calculation methods allows to analyze large numbers of test rays reflected from optically active surface of the catoptric element or from the object's elevation. As a result of such approach, it becomes possible to develop catoptric elements realizing precisely predetermined lighting tasks and create illumination arrangements meeting specific aesthetic criteria.
PL
W artykule określono założenia, jakie powinna spełniać oprawa oświetlenia miejscowego przewidziana do doświetlania stanowisk pracy osób słabowidzących oraz opisano konstrukcję modelu takiej oprawy, opracowanego w CIOP-PIB, wraz z wynikami pomiarów parametrów świetlnych.
EN
This paper describes the requirements for local luminaires provided for lighting working places for people with poor eyesight. It also presents a design of such a luminaire together with the measurement results of lighting parameters.
PL
Omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem elementów przewodzących światło w postaci płyt w oprawach oświetleniowych. Przedstawiono obliczenia stopnia sprzężenia pomiędzy świetlówką i płytą oraz wyniki pomiarów wpływu położenia świetlówki na stopień sprzężenia.
EN
Problems associated with the application of light transmitting elements in the form of plates in lighting fittings. Calculations of the coupling degree between the fluorescent lamp and the piqte, results of measurement of the influence of the position of the fluorescent lamp upon the coupling degree.
PL
Jakość oświetlenia górniczych ścian zmechanizowanych oraz związane z tym koszty zależą od parametrów eksploatacyjnych, zwłaszcza świetlnych, użytych opraw. W artykule przedstawiono niektóre kryteria, jakimi należy się kierować przy wyborze najodpowiedniejszej oprawy oraz propozycje dotyczące parametrów świetlnych opraw ścianowych. Przy zastosowaniu opraw o proponowanych parametrach, oświetlenie będzie spełniać obowiązujące wymagania przy najmniejszych kosztach eksploatacyjnych. Zawarte w artykule propozycje są adresowane głównie do projektantów i producentów górniczego sprzętu oświetleniowego.
PL
Artykuł zawiera krytyczne uwagi pod adresem wymagań normy z 1973 roku na górnicze oprawy oświetleniowe. Formalne traktowanie jej wymagań przez instytucje badające i opiniujące te oprawy spowodowało, że parametry świetlne produkowanych obecnie wielu typów opraw nie odpowiadają ani potrzebom kopalń, ani nawet deklarowanemu przez producentów ich zastosowaniu. Zachodzi więc pilna potrzeba nowelizacji tej normy. W artykule zawarte są propozycje odpowiednich zmian.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.