Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  two-dimensional model of flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy opisano proces opracowania numerycznego modelu terenu (NMT) Poznańskiego Węzła Wodnego w celu wygenerowania zestawu danych dla dwuwymiarowego hydrodynamicznego modelu przepływu poznańskiego odcinka rzeki Warty. Zakres prac obejmował pozyskanie podkładów geodezyjnych numerycznego modelu terenu bazującego na lotniczym skaningu laserowym (LIDAR), wykonaniu geodezyjnych pomiarów wysokościowych w celu weryfikacji poprawności NMT, wykonaniu pomiarów batymetrycznych dna, generacji przekrojów pośrednich koryta rzeki, scaleniu informacji o batymetrii z NMT wykorzystujących narzędzia GIS (Geographic Information System), generacji siatki metody elementów skończonych (MES) oraz utworzeniu pliku danych w standardzie akceptowalnym przez dwuwymiarowy system modelowania przepływów nieustalonych RISMO2D. W trakcie badań wykorzystano nowoczesną aparaturę pomiarową: ultradźwiękową sondę ADCP StreamPro umożliwiającą pomiar zarówno rozkładu prędkości w przekroju kontrolnym, jak i batymetrii cieku, geodezyjnego sprzętu GPS Sokkia-11 umożliwiającego szybki pomiar trzech współrzędnych wybranego w terenie punktu. Analiza i post-processing danych pomiarowych wymagała wykorzystania narzędzi klasy GIS (wybrano system QGIS) oraz oprogramowania specjalistycznego.
EN
The paper describes the process of developing a digital elewation model (DEM) of the Poznań Waterway System in order to generate a data set for a two-dimensional hydrodynamic flow model of the Poznań section of the Warta river. The scope of work included the acquisition of a digital elevation model based on aerial laser scanning (LIDAR), geodetic height measurements to verify the correctness of DEM, bathymetric measurements, generation of intermediate sections of the river bed, merging information about bathymetry with DEM using GIS (Geographic Information System), generation of the finite element method mesh (FEM) and creation of a data file in a standard acceptable by the two-dimensional transient flow modeling system RISMO2D. During the work, modern measuring equipment was used: an ultrasonic ADCP StreamPro probe enabling measurement of both speed distribution in the control section and water bathymetry, Sokkia-11 geodetic equipment enabling quick measurement of three coordinates of a point in the area. The analysis and post-processing of measurement data required the use of GIS class tools (QGIS system selected) and specialized software.
EN
The article presents the results of two-dimensional modeling of flows caused by the sea conditions and wind stresses on the example of Dead Vistula. Based on the available bathymetric data, a numerical model of the river section was created, which was supplemented with data on the position of the water table depending on hydrometeorological conditions. To describe the flow field in steady conditions, a simplified model of two-dimensional flow in the form of the bi-harmonic Helmholtz equation for the current function has been adopted, taking into account additional impacts caused by wind stresses on the water surface. Then the current function was converted into the velocity vector components. This equation, supplemented with appropriate boundary conditions, has been solved numerically using the finite difference method. On the basis of the available literature, 4 variants of hydrometeorological conditions were adopted, depending on the direction and strength of wind and sea conditions. The obtained results were compared with the results of published measurements taken on the studied section of the river. These calculations were the basis for the implementation of a two-dimensional model of the spread of pollutants in the studied section of the Dead Vistula.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej pola przepływu w złożonym korycie rzeki Wisły w okolicach Wawelu. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy model Hydro AS-2D stanowiący numeryczne rozwiązanie tzw. równań wody płytkiej. W artykule zwrócono szczególną uwagę na lokalne zmiany w układzie zwierciadła i w rozkładzie naprężeń ścinających na skutek złożonej geometrii bulwarów oraz znaczącej zmiany kierunku biegu rzeki w rejonie Wawelu. Przedstawiona analiza przestrzennego rozkładu parametrów przepływu stanowi próbę interpretacji skutków procesów erozji/sedymentacji w rejonie bulwarów niskich, udokumentowanych po powodzi z maja 2010 r. Ponadto, przedstawiona analiza wskazuje na miejsca szczególnie zagrożone potencjalną erozją, jaka może wystąpić w obrębie bulwarów badanego odcinka rzeki, jak również w obrębie koryta głównego. W świetle uzyskanych wyników obliczeń numerycznych, poddano również ocenie stabilność głębokiego wyboju występującego wzdłuż zakola Wisły w obrębie koryta głównego.
PL
W pracy zwrócono uwagę na niedoskonałość klasycznych metod projektowania. Omówiono koncepcję i możliwości zastosowania wyników analizy przepływów dwuwymiarowych: międzyłopatkowego i merydionalnego. Podano przykłady realizacji w oparciu o wyniki obliczeń opracowanego zestawu programów wykorzystujących metodę osobliwości i metodę krzywizny linii prądu.
EN
In this paper the attention is paid to imperfection of conventional design methods. Discussed are the concept and application of outcomes from analysis of two-dimensional, i.e. meridional and blade-to-blade flows. The examples of implementation are given based on the results of computations with computer programs using the singularity method and the streamline curvature method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.