Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exploitation wear
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Park maszynowy będący na wyposażeniu większości polskich gospodarstw jest w znacznym stopniu zużyty pod względem technicznym i ekonomicznym (przestarzałe konstrukcje). Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego jest istotnym wyzwaniem dla służb technicznych utrzymania i odnowy maszyn. Zrozumienie zachodzących procesów zużycia oraz znajomość zabiegów obsług technicznych wykonywanych przez użytkowników jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego oraz wczesnym zapobieganiu awariom maszyn. Opracowanie zawiera analizę i ocenę zidentyfikowanych rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń użytkowanych w gospodarstwach objętych badaniami. Celem pracy jest ocena i analiza zaobserwowanych rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn rolniczych. Badania prowadzono w sześćdziesięciu gospodarstwach rolniczych w formie wywiadu kierowanego na terenie gmin: Milówka oraz Czernichów w latach 2009-2010. Badaniami objęto maszyny i urządzenia rolnicze będące na wyposażeniu wytypowanych gospodarstw rolniczych.
EN
A machinery park in which most of the Polish farms is equipped is significantly worn in relation to technical and economic aspect (old structures). Ensuring a proper technical conditions is a crucial challenge for technical services responsible for maintenance and restoration of machines. Understanding the ongoing processes of wear and knowledge of technical services carried out by the users is necessary for ensuring a proper technical condition and for early prevention of machinery failures. The study includes analysis and evaluation of the identified types of exploitation wear of machines and devices used in the researched farms. The objective of the work is to evaluate and analyse the observed types of exploitation wear of agricultural machines. The research was carried out in sixty agricultural farms in the form of an interview carried out on the territory of the following districts: Milówka and Czernichów in 2009-2010. The research covered agricultural machinery and devices in which selected agricultural farms were equipped.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań eksploatacyjnych w zakresie zużycia eksploatacyjnego zespołu cylindrowego silnika tłokowego lotniczego dużej mocy podczas prób na stanowisku hamownianym. Przedmiotem weryfikacji był prototyp silnika z wytworzonymi warstwami przeciwzużyciowymi na elementach silnika i zmianami konstrukcyjnymi w stosunku do seryjnych jednostek ASz-62IR. Badania prowadzone w trakcie próby długotrwałej [370 h] obejmowały pomiary drgań i parametrów funkcjonalnych oraz badania metrologiczne i materiałowe. Uzyskany wzrost sprawności mechanicznej i mocy oraz spadek zużycia paliwa i poziomu drgań potwierdził zasadność wprowadzonych zmian konstrukcyjno-technologicznych.
EN
It the paper there are presented the results of experiments examining the operation wear of aircraft's high power cylindrical piston engine. The tests were conducted at the engine test house in order to verify the prototype of the engine with the anti-wear coatings covering some parts as well as with structural changes compared to serial Asz-62IR type. The test has been conducted during long-lasting trial (i.e. 370 h) and included measurements of vibration and functional parameters of the engine. After tests and disassembly of the engine the metrological and material examination took place. The results show the increase of mechanical efficiency and power as well as decrease of fuel consumption and level of vibration and in this way confirmed the legitimacy of introduced structural and technological changes.
PL
O trwałości i niezawodności szyn decyduje ich zużycie eksploatacyjne, które najczęściej może mieć formę zużycia ścierno-adhezyjnego lub zużycia kontaktowo-zmęczeniowego. Opracowana wcześniej metodyka oceny zużycia eksploatacyjnego szyn pozwoliła określić trwałość szyn obrabianych cieplnie (332HB) i szyn zwykłych (226HB) dla różnych obciążeń. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę numeryczną zagadnienia wyznaczając rozkład naprężeń w szynie w obszarze styku koła z szyną z uwzględnieniem zjawiska kontaktu. Na bazie wyników z analizy zadania przeprowadzono analizę zmęczeniową programem wyznaczając czas do pojawienia się szczeliny oraz propagację szczeliny.
EN
In the paper the test of evaluation of rail wear with experimental and numerical approach is presented. An assessment method of the rail lifetime has been proposed. The service wear of rail after treatment (332HB) and of rails without heat treatment (226HB) has been examined. The abrasive-adhesive wear and contact-fatigue wear of rails have been analyzed. The lifetime characteristics of tested rails have been determined on the base of wear measurements of rails. Next the numerical model of rail and wheel was prepared. At first, the contact analysis was done. On the base of results for contact problem the fatigue analysis was performed. The lifetime of rail and crack propagation was calculated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.