Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper discusses the issue of the “A”, “B”, “C” zones of spa protection regulated by “The law on spa treatment, health resorts and its protected areas, and on health resort administrative districts” (2005) as part of the spa area or spa protection area, defined in a spa statute, established in order to protect healing medical properties and natural medical resources in the respect of values of environment protection and spa facilities. The aim of the research, the results of which arepresented in the paper, was to identify the problems related to the functioning of protection zones in spas in Polish. In addition, an attempt was made to assess the efficiency of zoning as an instrument of landscape protection, defined by the European Landscape Convention as a geographical-psychological reality perceived in a multi-sensory way. In the course of the research, selected planning and strategic documents were analysed, including spa statutes. On their basis, the cities in Poland with the largest and smallest area of the A zone of spa protection and health resorts in Poland according to the size of the area of different types of spa protection zones were compared. The outcomes of the research were juxtaposed with the conclusions drawn in the report of the Supreme Audit Office (2016). It was shown that the spa protection zones, due to their protection, the function that determines the preservation of the therapeutic qualities of the landscape should be treated as an indispensable tool for protecting the landscape of spa resorts.
PL
W niniejszej pracy określono charakterystykę prostego modelu wymiennika ciepła bazującego no skraplaczu powietrznej pompy ciepła. Jest to helikoidalny rekuperator typu rura w rurze. Zaproponowano i poddano analizie numerycznej dwie metody intensyfikacji wymiany ciepła i zestawiono wyniki z modelem porównawczym. Zastosowane rozwiązania zwiększające strumień wymienianego ciepła spowodowały wzrost odbieranego przez wodę strumienia ciepła nawet o30% w przypadku wysokich prędkosci przepływu, lecz zwiększają jedocześnie pracę pompowania czynnika nawet o 50%. Dodatkowo porównano nakład materiałowy proponowanych rozwiązań.
EN
The article presents, the characteristics of a simple model of heat exchanger based on the air condenser of the air source heat pump. This is a simple helicoidal recuperator, tube-in-tube type. Authors proposed and subjected to numerical analysis two methods to enhance the heat transfer. Obtained results are compared with reference model. Applied intensification to increased heat flux by 30% at high flow rate but increased the pressure drops up to 50%. In addition, material cost of proposed modifications is presented.
PL
Możliwości i sposób pracy obecnie wprowadzanych i projektowanych urządzeń radiolokacyjnych stawiają poważne wyzwania przed urządzeniami rozpoznania. Technologie takie jak cyfrowa synteza i kompresja impulsu umożliwiają istotne obniżenie poziomów emisji, co utrudnia wykrycie pracy radaru. Nowoczesne urządzenia z anteną aktywną i elektronicznym skanowaniem wiązki cechują się ponadto niskim poziomem listków bocznych charakterystyki nadawczej, a dzięki zastosowaniu pseudolosowego sposobu przeszukania przestrzeni urządzenie rozpoznania ma niewielkie szanse na jednorazowy pomiar parametrów znaczącej liczby impulsów. Coraz powszechniej stosowane są również takie środki jak zmiana parametrów każdej paczki impulsów, a nawet każdego impulsu w ramach paczki. W referacie dokonano analizy typowej konfiguracji urządzenia rozpoznania, obejmującej tory: szeroko i wąskopasmowy. Przedstawiono krótko zasady działania i funkcje realizowane przez poszczególne elementy systemu oraz omówiono zalety i wady dotychczasowych rozwiązań. Następnie zasugerowano kilka możliwości rozwoju, których wspólnym elementem jest opracowanie nowego, cyfrowego odbiornika szerokopasmowego.
EN
Advanced capabilities of radars which are currently entering service are a challenge to electronic surveillance systems. Technologies such as digital pulse synthesis and compression enable one to considerably lower radar’s emission levels, which makes detecting the radar difficult. Modern devices with active arrays and electronic scanning often feature a very low sidelobe level, which means a significant signal is received only if the radar beam is pointing towards the surveillance device. Furthermore, pseudorandom search scheduling makes acquiring a significant number of radar pulses even more difficult task. Finally, the radar can outsmart the surveillance device by employing different modes or varying pulse parameters on a pulse-to-pulse basis. The paper analyzes a typical configuration of a surveillance receiver which employs a wideband and a narrowband processor. Advantages and disadvantages of these two processors are discussed. Finally, the paper proposes some concepts which could be used in future generation of surveillance devices.
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania i podstawowe właściwości radarów szumowych. Podstawową metodą stosowaną w radarach szumowych do odbioru sygnałów losowych jest korelacja. W artykule podano przegląd korelatorów, przewidzianych do zbadania w ramach realizowanej pracy naukowej. Rozpatrzono zastosowanie programowanych układów logicznych do realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów losowych.
EN
In the paper there is presented operation principle and basic features of noise radars. Standard approach employed in noise radars to detect noise signals is a correlation reception. A survey of correlators foreseen to study within the framework of accomplished research work is given. Application of FPGA for digital signal processing in noise radar is considered.
PL
Rozważono funkcję niejednoznaczności szerokopasmowego sygnału szumowego. Skupiono się na konsekwencjach przypadkowości rozważanej klasy sygnałów. Opisu właściwości funkcji niejednoznaczności dokonano przez analizę jej momentów pierwszego i drugiego rzędu. Wyniki analizy teoretycznej uzupełniono przykładami symulacyjnymi.
EN
An ambiguity function of wideband random noise signals is considered. The paper focuses on the consequences of signal randomness. Properties of the ambiguity function are described using its moments of first and second order. Theoretical results are supported with simulations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.