Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strain ageing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper analyzes the effect of ageing on the variations in the mechanical and technological properties of steel wire. The process of drawing 5.5 mm-diameter wire rod into 1.70 mm wire was carried out in 12 draws on a Koch KGT multi-stage drawing machine in the drawing velocity range of 5-25 m/s. Finished 1.7 mm-diameter wires after, respectively, 1, 24, 720 and 8760 hours of the completion of the drawing process were subjected to testing to determine their mechanical and technological properties. The yield strength, YS; tensile strength, UTS; uniform elongation, Ar; total elongation, Ac; reduction of area, Z; number of twists, Nt; and the number of bends, Nb, have been determined. It has been demonstrated that variations in mechanical properties occur after the multi-stage drawing process due to ageing, with their degree and mode being dependent on the drawing speed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych własności mechanicznych nowej stali nisko węglowej, bainityczno-martenzytycznej 10MnCrMoV8. Badania te obejmowały: próbę rozciągania, udarności, ocenę skłonności stali do starzenia po zgniocie oraz pomiary twardości. Wyniki badań uzyskane w próbie udarności uzupełniono dokumentacją fraktogranczną przełomów. Wykazano, że badana stal cechuje się silną skłonnością do starzenia po zgniocie, związaną z jej składem chemicznym, tj. znacznym niedomiarem glinu rozpuszczonego w stosunku do zawartości azotu. Możliwości poprawy odporności na pękanie nowej stali w stanie po starzeniu upatruje się w dokładnym zbilansowaniu stężeń wymienionych pierwiastków drogą doświadczalną.
EN
This paper presents the results of selected mechanical properties ofa new low-carbon bainitic-martensitic 10MnCrMoV8 steel. The steel was examinedfor its tensile properties, impact toughness, ability to strain ageing andhardness as well. Impact toughness results were also supplemented with fracture surfaces observations. It has been proved that this steel is characterized by strong ability to strain ageing, what is associated with steels chemical composition: an amount of dissohed aluminium was insufficient to nitrogen content. It is expected that after strain ageing the impact toughness ofthis new steel can be improved if aluminium and nitrogen contents will be correctly balanced, what can be obtain by experimental route.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.