Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system kontenerowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available LOOK Container Systems for the African Market
EN
The light observation-protective container (LOOK) is intended for security and protection of soldiers/officers performing observation missions, defence and control tasks at checkpoints, military bases or other important strategic locations. It increases the level of protection of staff performing observation and defence tasks thanks to the container's armouring, technical means of observation in both visible and infra-red light spectrums, as well as offering the possibility of armouring the container with weapons. LOOK equipped with integrated weapons reduces personnel losses and effectively combats threats in surveilled zones. LOOK is equipped with an operator (guard commander) post enabling observation and control, a gunner-sentry post with a control and observation desk, communication system, armoured windows with firing positions on three sides and a hatch in the roof for an additional external manual shooting position. In addition, the LOOK container system is equipped with a ventilation and heating subsystem with air conditioning and can be retrofitted with an emergency power supply subsystem. High mobility and transportability by land and sea are characteristics of LOOK.
PL
Lekki obserwacyjno-obronny kontener (LOOK) przeznaczony jest do zabezpieczenia i ochrony żołnierzy/funkcjonariuszy pełniących zadania obserwacyjne, obronne i kontrolne punktów kontrolno-obronnych, baz lub innych istotnych obiektów strategicznych. Zwiększa stopień ochrony użytkowników pełniących zadania obserwacyjno-obronne poprzez zastosowanie opancerzenia kontenera, wyposażenie w techniczne środki obserwacji w zakresie światła widzialnego i podczerwieni, jak również możliwość doposażenia kontenera w uzbrojenie. LOOK doposażony w zintegrowane uzbrojenie pozwala ograniczyć straty personelu oraz skutecznie zwalczać zagrożenia w dozorowanych strefach. LOOK wyposażony jest w stanowisko operatora (dowódcy warty) umożliwiające obserwację i sterowanie, stanowisko strzelca-wartownika z pulpitem sterowniczo-obserwacyjnym, system łączności, opancerzone okna z trzech stron ze stanowiskami ostrzału oraz właz w dachu dla dodatkowej ręcznej obsługi stanowiska strzeleckiego. Ponadto System kontenerowy LOOK wyposażony jest w podsystem nawiewno-grzewczy z klimatyzacją oraz posiada możliwość doposażenia w podsystem zasilania awaryjnego. LOOK charakteryzuje się wysoką mobilnością i transportowalnością drogą lądową i morską.
PL
Po wydarzeniach z 11 września, zamknięciu portów na Zachodnim Wybrzeżu USA w 2002r. czy epidemii SARS w 2003r. rządy państw wsłuchując się w głos opinii publicznej oraz przedsiębiorców zwróciły uwagę na potrzebę przygotowania efektywnego i skutecznego sposobu pozwalającego na oszacowanie i zarządzanie ryzykiem. W dzisiejszych czasach to zagadnienie ma swoje szczególne odbicie w globalnych łańcuchach dostaw, którego przykładem jest z pewnością kontenerowy system transportu ładunków. Jednak najpopularniejsze metody ilościowe (np. QRA, FMEA) są kłopotliwe do zastosowania w przypadku tego szczególnego sposobu transportowania rzeczy. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania ryzyka w oparciu o metody rozmyte oraz z zastosowaniem techniki evidential reasoning (ER), które pozwalają na dokonywanie ocen subiektywnych, tworzących w rezultacie jedną spójną ocenę ryzyka.
EN
After the 9/11 terrorist attacks, the lock-out of the American West Ports in 2002 and the breakout of SARS disease in 2003 have further focused mind of both the public and industrialists to take effective measures for assessing and controlling the risks related to container supply chains. However, due to the complexity of the risks in the chains, conventional quantitative risk assessment (QRA) methods may not be sufficient. Combing the fuzzy set theory and an evidential reasoning (ER) approach, the paper presents a subjective method to deal with the vulnerability-based risks.
PL
Na krakowskim składowisku oddano do użytku kontenerową kompostownię na odpady zielone o wydajności 6 tys. ton materiału wsadowego rocznie. W ten sposób Kraków realizuje kolejno inwestycje, które spowodują, że miasto będzie miało spójny system gospodarki odpadami.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.