Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  abrasive wear materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach przemysłowych nad intensywnością zużywania się ostrzy noży głowic frezowych przy obróbce mechanicznej bloków węglowych. Bloki wykonane z tworzywa WPW-65, przeznaczonego na wykładziny garów Wielkich Pieców charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie, co powoduje, że intensywność zużycia ściernego narzędzi jest wysoka. Przebadano wpływ prędkości i posuwu na intensywność zużycia ściernego. Wyznaczono okresy trwałości ostrza dla przyjętego kryterium zużycia oraz wydajność objętościową procesu skrawania.
EN
This article presents the results of analysis which have been carried out in industrial terms, concern wear intensity of knife blades of milling heads by machining of coal blocks. Blocks are carried out on materials WPW-65, intended for lining of the crucible of a blast furnace, are characterized high grindability, and this cause that wear intensity of abrasion tools are high. The analysis also concerned the influence of speed and feed for the intensity of abrasion wear. We determined periods of blade duration for admitted criterion of wear and volume output.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań zużycia ściernego materiałów trudnościeralnych. Materiały te stosowane będą w wibracyjnej wirówce odwadniającej. Badania polegały na pomiarze zużycia ściernego i były prowadzone na stanowisku do szlifowania luźnym ścierniwem (miał węglowy), dla różnych wartości siły docisku przy różnych prędkościach tarczy metalowej w czasie t = 3 min. Pomiary zużycia materiałów trudnościeralnych przeprowadzono według programu statystycznego zdeterminowanego PS/DS. – P:α. Z programu PS/DS. – P:α otrzymano równania funkcji regresji zużycia w funkcji prędkości tarczy metalowej i siły docisku, które zobrazowane zostały na wykresach przestrzennych.
EN
In article were put the results of analysis of abrasive wear of the abrasive wear resistance materials. These materials will be applied in vibratory draining centrifuge. The analysis depended on measurements of abrasive wear and was led on station to loose abrasive material polishing (coal dust), for three value of pressure strength near three speeds of metal shield in the time equal t = 3 min. Measurements of abrasive wear of the abrasive wear resistance materials conducted according determined statistical program PS/DS - P:α. From PS/DS - P:α program received equation of regress function of abrasive wear in function of speed of metal shield and pressure strength which were pictured on 3D plots.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.