Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podkładki z tworzywa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono efekty wieloletniej działalności jej autorów w zakresie posadawiania maszyn i napędów elektrycznych na fundamentach z użyciem tworzyw, w szczególności tworzywa EPY. Omówiono techniczne, ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania podkładek fundamentowych w posadawianiu maszyn i urządzeń. Na podstawie badań porównawczych wyjaśniono, dlaczego podkładki fundamentowe odlewane z tworzywa w posadowieniach maszyn, lepiej spełniają swoje zadania techniczne niż tradycyjnie stosowane do tego celu podkładki stalowe.
EN
The paper presents the results of long-term activity of the authors in the modern mounting technology of electric machines and devices on foundations with use of Polish resins compounds intended for foundation chocks. The technical, economic and operational aspects of the use of foundation chocks in the machinery seating are discussed. Based on comparative studies it has been explained of why foundation chocks cast of resin in machinery seating on the foundations, better fulfill their technical tasks than the traditionally used for this purpose steel chocks.
PL
Praca przedstawia część II opisu i wyników doświadczalnych badań odkształceń, przemieszczeń, tarcia i tłumienia, występujących w fundamentowych złączach śrubowych ciężkich maszyn i urządzeń, posadowionych w sposób sztywny na fundamentach. W tej części pracy przedstawiono opis i wyniki badań doświadczalnych, wykonanych dla fundamentowego złącza śrubowego z podkładką odlaną z tworzywa polimerowego (EPY). Następnie przeprowadzono analizę porównawczą wyników pomiarów, uzyskanych dla obydwóch badanych złączy śrubowych i wykazano, dlaczego podkładki fundamentowe odlewane z tworzywa spełniają swoje zadania techniczne lepiej niż podkładki stalowe. W zakończeniu sformułowano wnioski o istotnym znaczeniu dla modelowania fundamentowych złączy śrubowych i praktyki inżynierskiej.
EN
This paper presents Part II of the description and results of the experimental studies of deformations, displacements, friction and structural damping occurring in the foundation bolted joints of machinery seated in a rigid manner on the foundations. In Part I, it has been shown that the term "rigid mounting", used in relation to the machinery seated on the foundations makes sense purely conventional, and is a big simplification. Experimental studies, made in Part I for the bolted joint with a steel chock (traditionally used for this purpose) showed that there are some complex physical phenomena, which have a significant impact not only on the behavior of these joints, but also on the dynamics, reliability and durability of the entire mechanical system in which they appear. In Part II of this paper is a description and the results of similar experiments, carried out for the foundation bolted joint with a modern chock - cast from a resin compound (EPY). Then, a comparative analysis was carried out of the measurement results obtained for both bolted joints examined and demonstrated why the foundation chocks cast of resin better fulfill their technical tasks than the steel chocks conventionally used for this purpose. At the end conclusions were formulated, which are essential for modeling of the foundation bolted joints and engineering practice.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.