Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastic optical network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A spectrum defragmentation problem in elastic optical networks was considered under the assumption that all connections can be realized in switching nodes. But this assumption is true only when the switching fabric has appropriate combinatorial properties. In this paper, we consider a defragmentation problem in one architecture of wavelength-space-wavelength switching fabrics. First, we discuss the requirements for this switching fabric, below which defragmentation does not always end with success. Then, we propose defragmentation algorithms and evaluate them by simulation. The results show that proposed algorithms can increase the number of connections realized in the switching fabric and reduce the loss probability.
PL
Wpracy wykazano warunki konieczne przestrajalności trzysekcyjnych pól komutacyjnych z konwersją widma optycznego w komutatorach pierwszej i trzeciej sekcji, oraz z komutacją przestrzenną w sekcji drugiej. Rozważano dwie topologie takiego pola: z jednym komutatorem w sekcji środkowej (WSW1) i z wieloma komutatorami w sekcji środkowej (WSW2). Wykazano, że aby możliwe było realizowanie wszystkich możliwych zestawów połączeń jednoczesnych, konieczna jest ekspansja w komutatorach pierwszej sekcji. Jedynie w polu WSW1 o dwóch wejściach i dwóch wyjściach równa liczba szczelin częstotliwościowych w łączach wejściowych i wyjściowych komutatorów pierwszej sekcji jest wystarczająca do zapewnienia przestrajalności.
EN
In this study, we consider the three-stage switching fabrics of the wavelength-space-wavelength architecture, called the WSW1 (with one center-stage switch) and WSW2 (with two or more center-stage switches), for elastic optical nodes. We prove, that to realize all possible sets of compatible connections, exapnsion is needed in the firststage switches. Only in the WSW1 switching fabric with two input and two output fibers, the same number of frequency slot units in input and output fiber of the first-stage switches is sufficient to route all possible sets of compatible connections simultaneously.
PL
W większości przypadków defragmentacja w elastycznych sieciach optycznych jest rozważana jedynie na poziomie sieci (łączy) między węzłami zakładając przy tym, że węzeł może zestawić każde połączenie optyczne. W niniejszym artykule rozważana jest jednak defragmentacja w elastycznym optycznym węźle optycznym. Badania przeprowadzono w węźle o strukturze WSW1. Zostało ponadto opisanych i porównanych kilka metod defragmentacji. Zaproponowano także nowe metody defragmentacji, które pozwalają zestawić więcej przyszłych połączeń .
EN
In most cases of a defragmentation for elastic optical networks it is considered only defragmentation in links between network’s nodes assuming that node can establish any optical connection. In this article, however, defragmentation for elastic optical network’s node is investigated. As a node it was used the WSW1 switching structure. Few methods of defragmentation were described and compared. Proposed new methods of defragmentation allow to establish more future connections.
PL
Artykuł przedstawia mechanizm bypass dla problemu natłoku w warstwie IP sieci IP/EON. Rozważany problem natłoku dotyczy ruchu pomiędzy centrami danych. W ramach badań przeprowadzono eksperymenty symulacyjne z użyciem topologii NSF15. Dokonano pomiarów w sieci IP/EON z i bez mechanizmu bypass. Wyniki wykazują zysk w postaci zmniejszonego prawdopodobieństwa blokady przepustowości sieci przy równoczesnym skróceniu trasy rutingu w warstwie IP dla mechanizmu bypass.
EN
The paper introduces a bypass mechanism to solve congestion problem at the IP layer in IP / EON networks. The congestion problem concerns traffic between data centers. Simulation experiments were carried out using the NSF15 topology for IP/EON networks with and without the bypass mechanism. The obtained experimental results show that implementation of the proposed mechanism can reduce bandwidth blocking probability with cut length of IP routes.
PL
Artykuł przedstawia model wielowarstwowej współpracy sieci IP z elastyczną siecią optyczną (model IP/EON). Model IP/EON zakłada alokację zasobów elastycznej sieci optycznej dla zgłoszeń odrzuconych w warstwie IP. Model IP/EON porównano z transmisją w warstwie IP. Analiza wyników z przeprowadzonych symulacji dla dynamicznego scenariusza pracy sieci wykazuje zysk w postaci poprawy jakości transmisji danych w sieci dla proponowanego modelu IP/EON.
EN
In this paper a multilayer model of IP transmission over elastic optical networks is proposed (model IP/EON). In the proposed IP/EON model, elastic optical resources are assigned to requests which cannot be served at the IP layer. The IP/EON model is compared with transmission at the IP layer. Analysis of simulation results for the dynamic network scenario shows that the implementation of the IP/EON model improves data transmission in networks.
EN
In recent years elastic optical networks have been perceived as a prospective choice for future optical networks due to better adjustment and utilization of optical resources than is the case with traditional wavelength division multiplexing networks. In the paper we investigate the elastic architecture as the communication network for distributed data centers. We address the problems of optimization of routing and spectrum assignment for large-scale computing systems based on an elastic optical architecture; particularly, we concentrate on anycast user to data center traffic optimization. We assume that computational resources of data centers are limited. For this offline problems we formulate the integer linear programming model and propose a few heuristics, including a meta-heuristic algorithm based on a tabu search method. We report computational results, presenting the quality of approximate solutions and efficiency of the proposed heuristics, and we also analyze and compare some data center allocation scenarios.
EN
Driven by increasing user requirements and expectations, the fast development of telecommunications networks brings new challenging optimization problems. One of them is routing and spectrum allocation (RSA) of three types of network flows (unicast, anycast, multicast) in elastic optical networks (EONs) implementing dedicated path protection (DPP). In the paper, we model this problem as integer linear programming (ILP) and we introduce two new optimization approaches—a dedicated heuristic algorithm and a column generation (CG)-based method. Then, relying on extensive simulations, we compare algorithm performance with reference methods and evaluate CG efficiency in detail. The results show that the proposed CG method significantly outperforms reference algorithms and achieves results very close to optimal ones (the average distance to optimal results was at most 2.1%).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.