Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powiatowy urząd pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Osoba bezrobotna, dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy w postaci dotacji, może sfinansować rozwój swojego biznesu, jednak powinna staranie się do tego przygotować, wypełniając poprawnie wniosek o jej przyznanie, ale również winna posiąść umiejętność organizacji pracy własnej. To istotny element niezbędny każdemu przedsiębiorcy, to umiejętność, która pozwoli w pełni wykorzystać czas oraz energię na sprawy najważniejsze. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wparcia finansowego osób bezrobotnych, jakie oferują PUP, ze szczególnym uwzględnieniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz ukazania największych trudności, na które napotykają wnioskodawcy podczas wypełniania wniosków.
EN
Having received the support from Poviate Labour Office, an unemployed person is able finance the development of business activity, however he/she should carefully prepare to this process by correct completion of the grant application. The applicant should be well organized in order to prepare his/her own work as well. That is a crucial and essential element for all businessmen. It is a skill that allows to fully exploit the time and energy to the most important issues. The main purpose of this article is to present the possibilities of financial support for unemployed offered by the Poviate Labour Office. It also includes the information about one-time benefits granted for the commence of business activity. The article presents the greatest difficulties that unemployed may encounter while filing the applications as well.
PL
W artykule podjęto problem współdziałania sfer publicznej i prywatnej w procesie wspierania osób niepełnosprawnych. Jest to zagadnienie, które w praktyce gospodarczej napotyka liczne bariery. By przedstawić jego złożoność w pierwszej części artykułu zdefiniowano pojęcie niepełnosprawności w prawie polskim. Następnie opisano Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako instytucję realizującą rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. W ostatniej części scharakte-ryzowano zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, finansowane ze środków PFRON w latach 2008-2010. W podsumowaniu podjęto próbę oceny współdziałania sfer publicznej i prywatnej w finansowaniu potrzeb osób niepełnosprawnych w Zabrzu.
EN
In this paper the problem of interaction of public and private spheres in supporting people with disabilities is analyzed. There are a lot of barriers in developing such form of financing in practice. To illustrate the complexity of the issue at the beginning the concept of disability in the Polish law is presented. Then the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons (PFRON) as an institution carries out the professional and social rehabilitation of persons with disabilities is characterized. The last part describes the tasks carried out by the Labor Department in Zabrze funded from PFRON in 2008-2010. Finally the evaluation of private and public cooperation in Zabrze is established.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.