Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laminaty FML
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Numerical approach for ultrasonic imagining of defects in composites
EN
The article presents the approach for damage characterization in composite aerospace structures for the ultrasonic non destructive evaluation technique. The damages which affect the structural integrity of such components are the following: disbonds, delaminations, foreign object inclusions and many others. Different NDE techniques are used for the characterization of composite structures. There are numerous limitations and advantages of each technique. One of the most suitable techniques for that purpose is the ultrasonic one. The most important issue in that method is proper selection of inspection parameters and the next issue is signal processing. The approach to signal processing may contain analysis in the frequency and time domain of one and two dimensional signals. Moreover for the size of the damage evaluation, the amplitude (signal value) is used very often. In the article, the 2D signal value evaluation approach is presented. The article will highlight the problems and advantages of signal processing and will show new possibilities of 3D composite characterization (e.g. ply stacking sequence).
PL
Przedstawiono podejście do badań kompozytowych konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej. Uszkodzeniami wpływającymi na integralność konstrukcji są: odklejenia, rozwarstwienia, wtrącenia ciał obcych i inne. Do badań kompozytowych konstrukcji lotniczych stosuje się szereg metod badań nieniszczących. Każda z metod charakteryzuje się zarówno pewnymi możliwościami, jak i ograniczeniami. Jedną z metod dedykowanych do diagnostyki laminatów jest metoda ultradźwiękowa. Jednakże metoda ta wymaga dostosowania szeregu odpowiednich parametrów do badania. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest analiza sygnałów. Taka analiza może przebiegać zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości. Do analizy wykorzystuje się bardzo często amplitudę rejestrowanego sygnału. W artykule przedstawiono podejście do oceny wyników badań z wykorzystaniem analizy ultradźwiękowych sygnałów 2D. Ponadto artykuł przedstawia problematykę i zalety nowego podejścia do oceny konstrukcji kompozytowych z wykorzystaniem zobrazowania 3D (np. możliwość wyznaczania orientacji kolejnych warstw).
EN
The advantages of FML structures (e.g. GLARE or CARAL) come from the improvement in durability of such structures, however, in such structures failure modes may also occur. Failure modes which may occur in such structures are similar to those in epoxy composites but some of them are associated with fracture mechanics similar to e.g. aluminium alloys. The quality control of materials and structures in aircraft is an important issue, also for FML laminates. For FML parts, a 100% non-destructive inspection for internal quality during the manufacturing process is required. In the case of FML composites, the most significant defects that should be detected by non-destructive testing are porosity, delaminations and cracks. In this paper, the use of non-destructive different methods for the inspection of Fibre Metal Laminates was presented. The novelty in the approach will include the use of multimode and highly specialized inspection methods such as: ultrasonics, thermography, air-coupled ultrasonics, and X-ray tomography.
PL
Zalety stosowania struktur FML (np. GLARE, CARALL) wynikają ze zwiększonych własności wytrzymałościowych takich struktur, jednakże w takich strukturach mogą również wystąpić uszkodzenia. Uszkodzenia, jakie mogą wystąpić w takich strukturach, są zbliżone do tych, które występują w kompozytach epoksydowych, jednakże niektóre z nich są związane z mechaniką pękania zbliżoną do analogicznej problematyki w stopach aluminium. W przypadku konstrukcji lotniczych kontrola jakości jest istotna również dla materiałów FML. Dla takich materiałów wymagane jest badanie całości struktur w szczególności podczas wytwarzania. W przypadku kompozytów FML uszkodzenia, jakie powinny być wykryte dzięki badaniom nieniszczącym, to porowatość i rozwarstwienia oraz pęknięcia. W artykule przedstawiono podejście do badań takich materiałów wykonanych z FML z wykorzystaniem badań metodami nieniszczącymi. Nowość w podejściu do badań to wyniki badań otrzymane różnymi metodami, w tym wysoko specjalistycznymi i takimi jak: ultradźwięki, termografia ultradźwięki propagujące w powietrzu i tomografia komputerowa.
EN
Composite materials have been applied in aerospace structures in recent years. Presently, the new generation of structural composite materials for advanced aircraft are Fibre Metal Laminates (FML). They are hybrid composites consisting of alternating thin layers of metal sheets and fiber-reinforced composite material. FMLs have both low density and good mechanical properties (high damage tolerance: fatigue and impact characteristics, corrosion and fire resistance). The quality control of the materials and structures in aircraft is an important issue, also for FMLs. For FML parts, a 100% nondestructive inspection for the internal quality during the manufacturing process is required. In the case of FML composites, the most relevant defects that should be detected by non-destructive testing are porosity and delaminations. In this paper, the use of non-destructive different methods for the inspection of Fibre Metal Laminates were studied. The possibility of quality control of manufactured FML by means of defect detection procedures and processes are presented and discussed.
PL
Materiały kompozytowe, w szczególności w konstrukcjach lotniczych, odgrywają coraz większą rolę z uwagi na większe wartości wytrzymałości właściwej niż stopy aluminium, możliwość formowania dowolnych kształtów oraz odporność na przepalenia i korozję. Szczególnym typem konstrukcji kompozytowej o charakterze hybrydowym są tzw. włókniste laminaty metalowe (ang. Fibre Metal Laminates - FML). Wykonuje się je na bazie włókien szklanych, aramidowych z warstwami wytworzonymi z aluminium (np. GLARE - Glass ALuminum REinforced) lub tytanu. Laminaty FML są już stosowane m.in. w konstrukcji płatowca samolotu Airbus A-380. Pomimo szeregu zalet takich materiałów w trakcie wytwarzania lub eksploatacji mogą powstać wady produkcyjne lub uszkodzenia eksploatacyjne wpływające na trwałość konstrukcji, w której zostaną zastosowane. W artykule przedstawiono podejście do badań takich materiałów wykonanych z FML z wykorzystaniem badań nieniszczących metodami: ultradźwiękową i prądów wirowych. Ponadto pokazano wyniki badań z omówieniem konieczności wykonywania badań i zaletami/wadami poszczególnych metod.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.