Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z podstawowych uwarunkowań rozwoju Krajowej Sieci Przesyłowej (KSP) w długim okresie czasowym jest rozwój strony podażowej energii elektrycznej. Rozwój ten jest obarczony dużą niepewnością zarówno w zakresie dużych, jak i małych źródeł wytwarzania. Najistotniejszym czynnikiem determinującym rozwój dużych źródeł wytwarzania, poza rozwojem zapotrzebowania na energię elektryczną, są regulacje ekologiczne oraz sposób ich implementacji w krajowym sektorze elektroenergetycznym (KSE). Niniejszy referat prezentuje, dla najbardziej prawdopodobnych scenariuszy implementacji wspomnianych regulacji, zmiany struktury paliw wykorzystywanych do produkcji energiielektrycznej. Przedstawiono również propozycje powiązania efektów wynikających z regulacji ekologicznych z długoterminowym rozwojem KSP.
EN
One of key issues of National Transmission Grid development in long time horizon is an expansion of the electricity supply side. That expansion is burdened with a great uncertainty, both in the scope of big, and as well as small generating sources. The most important factor determining the development of big generating sources, apart of an electricity demand growth, are environmental regulations and their implementation in the Polish power sector. Presented paper shows long-term consequences of current domestic environmental regulations on fuels consumption for selected scenarios of mentioned regulation implementation. The possibilities of worked out scenarios connection with the National Transmission Grid development is also discussed.
PL
Jednym z najważniejszych elementów związanych z przystępowaniem Polski do Unii Europejskiej jest proces przystosowania krajowego stanu legislacyjnego do ustawodawstwa unijnego, a w konsekwencji również respektowanie zawartych tam postanowień. W przypadku sektora elektroenergetycznego jednymi z kluczowych dla dalszego jego funkcjonowania są dyrektywy ekologiczne, zwłaszcza Dyrektywa 2001/80/WE dotycząca limitów emisji zanieczyszczeń z krajowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Dotkliwość tej dyrektywy, obejmującej emisję pyłów, SO2 i CO2, dla podsektora wytwarzania bazującego na wykorzystaniu paliw stałych oraz wysokie koszty dostosowania się do jej wymogów spowodowały konieczność przeprowadzenia szczegółowych analiz związanych z potencjalnymi konsekwencjami związanymi z implementacją. Opracowany materiał analityczny był wykorzystany w procesie negocjacji warunków przystąpienia do Unii Europejskiej w obszarze 22 - Środowisko. Uzyskane wyniki negocjacji sposobu implementacji tej dyrektywy dla istniejących źródeł wytwarzania energii elektrycznej (w tym uzyskane derogacje) spowodują zarówno konieczność budowy w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych nowych instalacji proekologicznych, jak i przyspieszenie procesu odtwarzania mocy. Nowa struktura źródeł wytwarzania spowoduje zmiany w popycie na węgiel kamienny i brunatny. Niniejszy artykuł, na bazie wykonanych wspólnie przez specjalistów PSE SA i Energoprojektu-Warszawa S.A analiz rozwojowych, prezentuje wybrane problemy związane z implementacją Dyrektywy 2001/80/WE w krajowym podsektorze wytwarzania energii elektrycznej.
EN
Adaptation of Polish legislation to European Union (EU) requirements is the one of the most important elements of the process connected with the accession of Poland to that organisation. Preliminary estimations confirmed that the Polish electricity generation subsector is especially "sensitive" to current EU environmental directives, of which Directive 2001/80/EC is the most important. Paper presents selected results of studies concerning possible effects of the mentioned Directive on the Polish electricity generation subsector, taking into account results of negotiations included in the Treaty of Accession. Because of the scale of problem, proposals of further studies on measures reducing an ailment of Directive for power sector are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.