Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Niestety, ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 2,5% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.
2
Content available Wodna racja stanu
PL
28 października 2014 r. odbył się w Warszawie VI Kongres Wodociągowców Polskich Wodna racja stanu. Odbywające się co trzy lata kongresy, organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, to zawsze debata o najważniejszych problemach i osiągnięciach branży.
EN
The 6th Congress of Polish Water Suppliers "Water Raison d'Etat" was held on 28 October 2014 in Warsaw. These congresses, organized every three years by the Polish Water and Sewerage Commercial Chamber, have always been a debate on key problems and achievements of the sector.
PL
Ponad 20-letni okres przynależności Polski do Unii Europejskiej zmienił nasz kraj radykalnie. Rozwój dotyczy każdej, w zasadzie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podsumowało realizację programów unijny za okres 2007-2013. Wydano w tym czasie 319,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE wyniosło 226,5 mld zł.
PL
Ostatnia aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych została zatwierdzona przez Radą Ministrów w lutym 2011 roku i odzwierciedlała potrzeby gospodarki ściekowej z lat 2007 i 2008. W 2013 roku Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracował roboczy projekt czwartej aktualizacji KPOŚK. Po dopracowaniu i przyjęciu przez rząd, IV aktualizacja stanowić ma wsparcie dla samorządów w rozpoczętym procesie weryfikacji granic i obszarów aglomeracji. Dane, w oparciu o które opracowano projekt IV aktualizacji, odnoszą się do stanu realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych z 31 grudnia 2010 roku.
PL
Od 1990 do 2013 roku, według danych opracowanych przez IGWP, na terenie Polski wybudowano 194,1 tys. km sieci wodociągowej i 106,2 tys. km sieci kanalizacyjnej. Od 1995 roku zauważalny jest stały wzrost ilości oczyszczalni biologicznych oraz oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów. Na przestrzeni lat zmniejszyła się ilość ścieków komunalnych oczyszczanych tylko mechanicznie.
PL
W sierpniu 2011 roku Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął proces czwartej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Realizacja i zatwierdzenie przez Radę Ministrów AKPOŚK planowane jest na pierwszy kwartał 2013 roku.
PL
Gospodarka wodno-ściekowa należy do istotnych zadań samorządu gminnego. Urządzenia do czyszczenia ścieków, będące we władaniu gmin, stanowią poważny składnik ich majątku, a koszty ich eksploatacji obciążają mieszkańców. W związku z ogromnymi nakładami finansowymi, ponoszonymi w ostatnim dziesięcioleciu, gospodarka wodno-ściekowa stała się ważnym elementem poprawy infrastruktury naszego kraju.
PL
W Traktacie Akcesyjnym przewidziano m.in., że przepisy Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, określone w dyrektywie 91/271/EWG (tzw. dyrektywa ściekowa), będą obowiązywały Polskę od 31 grudnia 2015 r. Instrumentem wdrożenia tych postanowień jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który wprowadza pojęcie "aglomeracji" - wcześniej w Polsce nieużywane w takim kontekście.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.