Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  astrofizyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Polish physicists and the progress in physics (1870‒1920)
EN
The Polish-Lithuanian Commonwealth lost independence in 1795 and was partitioned among her three powerful neighbours: Austria, Prussia and Russia. The two old Polish universities in Cracow and Lvov enjoyed relatively liberals laws in the Austrian partition. It was there that Polish physicists (Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, Marian Smoluchowski, Władysław Natanson, Wojciech Rubinowicz, Czesław Białobrzeski, and others) made most important discoveries and original contributions. There was no possibility of career for Poles living in the oppressive Russian and Prussian partitions where even the use of Polish language was forbidden in schools. Thus many bright Polish students such as e.g. Kazimierz Fajans, Stefan Pieńkowski, Maria Skłodowska, and Mieczysław Wolfke, went abroad to study in foreign universities. In spite of unfavourable conditions under which they had to live and act in the period 1870‒1920, Polish scholars were not only passive recipients of new ideas in physics, but made essential contributions to several fields such as e.g. cryogenics, electromagnetism, statistical physics, relativity, radioactivity, quantum physics, and astrophysics.
PL
Rzeczpospolita Obojga Narodów straciła niepodległość w 1795 r. i została podzielona między trzech potężnych sąsiadów: Austrię, Prusy i Rosję. Dwa stare polskie uniwersytety w Krakowie i Lwowie mogły działać w stosunkowo liberalnych stosunkach w zaborze austriackim. Właśnie tam fizycy polscy (Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, Marian Smoluchowski, Władysław Natanson, Wojciech Rubinowicz, Czesław Białobrzeski i inni) dokonali największych i najbardziej oryginalnych odkryć. W represyjnych zaborach pruskim i rosyjskim, w których język polski był nawet zabroniony w szkołach, nie było możliwości kariery naukowej dla Polaków. Z tego powodu wielu zdolnych polskich studentów, jak Kazimierz Fajans, Stefan Pieńkowski, Maria Skłodowska czy Mieczysław Wolfke emigrowało, by studiować zagranicą. Mimo niesprzyjających warunków, w jakich przyszło im żyć i działać w okresie 1870‒1920, uczeni polscy nie byli tylko biernymi odbiorcami nowych idei w fizyce, ale wnieśli znaczący wkład do wielu dziedzin, jak np. kriogenika, elektromagnetyzm, fizyka statystyczna, teoria względności, promieniotwórczość, fizyka kwantowa i astrofizyka.
4
Content available remote Pochodzenie promieni kosmicznych
PL
Porównano własności różnych metali, które mogłyby być wykorzystane do budowy osłon przed promieniowaniem gamma współczesnych detektorów używanych przez fizyków i astrofizyków. Pokazano, iż najlepszym materiałem do tego celu jest ołów. Posiada on dużą gęstość, dużą liczbę porządkową, wytwarzanie w nim izotopów promieniotwórczych przez neutrony, jak i promieniowanie kosmiczne jest mało prawdopodobne. Problemem jest natomiast obecność izotopów promieniotwórczych we współcześnie produkowanym ołowiu. Przedstawiono wyniki pomiarów aktywności właściwej polskiego, specjalnie produkowanego ołowiu niskoaktywnego i porównano je z aktywnościami innych produktów tego typu dostępnych na rynku.
EN
The authors compare the qualities of several metals, which may be used for construction of shields against the gamma-radiation for contemporary detectors used by physicists and astro-physicists. Lead is shown to be the best material for this purpose. It has high density, high ordinal number, the creation of radioactive isotopes inside, by neutrons and by cosmic radiation is little probable. But the problem is the presence of radioactive isotops in contemporary produced lead. The results of measurement of the specific activity of the Polish low active lead specially produced are presented and the results are compared with the activities of other commercially available products of that type.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.