Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geometrical analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper deals with the numerical modelling of a complex, steel shell structure. The part under analysis is the upper segment of a steel pylon, which consists of several cylindrical shells and one conical segment. Particular parts of the structure are welded together. Geometrical and loading data calculations were performed for the particular material for both an ideally elastic case and an elasto-plastic case. The conclusion that the structural member analysed required strengthening were drawn on the basis of these results. The structural modification was proposed and additional calculations for this modified structure were also performed. Introduced additional shell elements locked the mechanism of plastic flow. The proposed modification can be treated as a possible strengthening concept. The whole analysis was performed by means of the ABAQUS system but some stages of calculations were also verified by the COSMOS/M system.
PL
Przedmiotem pracy jest numeryczne modelowanie pewnej bardzo złożonej, stalowej konstrukcji powłokowej. Analizowana szczegółowo część jest górnym fragmentem stalowego pylonu, na który składa się kilka odcinków powłok cylindrycznych oraz jeden segment stożkowy. Te poszczególne fragmenty konstrukcji były ze sobą połączone spawaniem. Dla znanych parametrów materiałowych, geometrycznych i obciążeniowych wykonano obliczenia w zakresie idealnie sprężystym oraz w zakresie sprężystoplastycznym. Na podstawie tych obliczeń wyciągnięto wniosek o konieczności wzmocnienia tej części pylonu. Zaproponowano istotną modyfikację istniejącej konstrukcji i wykonano dla niej ponownie obliczenia. Wprowadzone dodatkowe elementy powłokowe zablokowały mechanizm plastycznego płynięcia. Zaproponowaną modyfikację można potraktować jako jedną z możliwych koncepcji wzmocnienia konstrukcji. Wszystkie analizy numeryczne zostały wykonane za pomocą systemu ABAQUS. Pewne wybrane fragmenty obliczeń były weryfikowane także z pomocą systemu COSMOS/M.
PL
W pracy przedstawiono analizę wymiarów tolerowanych układu korbowego w silnikach spalinowych. Na podstawie tej analizy stwierdzono, że różnice objętości komór spalania w poszczególnych cylindrach są znaczące i mają wpływ na stopień sprężania. Wyniki tej analizy mogą być wykorzystane w konstruowaniu silników spalinowych wszystkich typów oraz w badaniach nad procesami spalania.
EN
The volume of the cylinder combustion chamber depends on toleranced dimension of the crankshaft system elements and also on the injection, advance anglea. The geometrical analysis of crankshaft presented in this article give basis for examining processes individual cylinders. If also makes it possible to evaluate thermodynamics of the whole engine. The results may be useful for constructions of the different engines.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy geometrycznej wybranych elementów układu ciągnienia 2BP. Wyznaczono zakresy zmian podziałek międzysegmentowych w zależności od występujących luzów montażowych i konstrukcyjnych mocowania segmentów zębatki do wsporników zastawki przenośnika. W rozważaniach uwzględniono możliwość wychylenia sąsiednich rynien przenośnika ścianowego przy ich wypukłym i wklęsłym ułożeniu. Przedstawiono także zalecane odległości pomiędzy kołami napędowymi układu ciągnienia 2BP.
EN
The results of geometrical analysis of the 2BP chainless haulage system elements have been presented in this paper. The range of interrack bar pitch depending on assembling and structural clearances of clamping point of rack bars and brackets has been investigated. The horizontal, convex and concave standing of adjacent pans of a scraper conveyor have been taken into consideration. The results of investigation of recommended distance between 2BP chainless haulage system drive wheels have been presented in this paper.
PL
W artykule przedstawiono analizę geometryczną frezów ślimakowych o bardzo dużej liczbie ostrzy. Analiza ta posłużyła do opracowania uniwersalnego programu do projektowania konstrukcji i technologii tych narzędzi. Dzięki ograniczeniu pomiarów zarysu frezów do niezbędnego minimum opracowany program obliczeń bardzo ułatwia projektowanie.
EN
Hobs are used for cutting involute cylindrical gears with high productivity and quality. Apart from composite worm hobs, especially of the large modules, the monolithic hobs are very popular. Most often the hobs with the large number of the edges are used. Their application is simple but they must be manufactured on the special machines. The geometrical analysis and optimization of the constructional and technological parameters of the hobs has to be carried out to give a high accuracy of tools.
PL
Zaproponowano stanowisko do pomiarów wielkości geometrycznej ogórków z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu. Została opracowana metodyka wyodrębniania obrazu z tła. Obliczono błąd pomiaru wielkości geometrycznych. Przeprowadzono pomiary zmiany wielkości geometrycznych ogórków szklarniowych. Zdjęcia wykonywane były na 27 ogórkach przez 18 dni ich przechowywania.
EN
Measuring presented the testing stand to measure geometrical parameters of cucumber fruits using computer image analysis. The procedure of separating image from the background was developed. Measuring arror for geometrical quantities was calculated. Changes on geometrical parameters of glasshouse cucumber fruits were measured. The image of 27 cucumber fruits were analysed during 18 days of their storage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.