Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych w zakresie oceny ważności charakterystyk jakościowych produktów żywnościowych i ich wymiarów w opinii młodzieży studenckiej. Respondenci ocenili na ile ważne są dla nich cechy jakościowe produktów żywnościowych w momencie podejmowania przez nich decyzji o jego zakupie. Analiza wyników badań dowiodła że najważniejsze cechy jakościowe produktów żywnościowych to świeżość produktu, smak, wygląd i prozdrowotność. Najważniejszymi wymiarami jakości żywności okazały się być zdrowotność, atrakcyjność sensoryczna oraz dyspozycyjność. Dodatkowe wymiary jakości takie jak „symboliczność” oraz jakość żywienia mają zdecydowanie mniejsze znaczenie dla respondentów przy zakupie produktów spożywczych. Najmniejsze znaczenie ze wszystkich wymiarów jakość żywności ma „symboliczność”, czyli cechy żywności umożliwiające zgodność z modą oraz zapewniające wyróżnienie się w grupie społecznej.
EN
The article presents the results of surveys in the field of assessing the validity of quality characteristics of food products and their dimensions in the opinion of students. Respondents assessed the importance of quality products for food when they decided to buy it. Analysis of research results has shown that the most important quality features of food products are product freshness, taste, appearance and healthiness. The most important dimensions of food quality turned out to be healthiness, sensory attractiveness and availability. Additional quality dimensions such as 'symbolism' and nutrition quality are definitely less important for respondents when buying food products. The smallest meaning of all dimensions of food quality is 'symbolism', that is, food features enabling fashion compliance and ensuring standing out in the social group.
PL
W artykule przedstawiono wynik klasyfikacji cech jakościowych czekolady gorzkiej z wykorzystaniem modelu i kwestionariusza Kano dla celów związanych z projektowaniem lub doskonaleniem tego rodzaju produktu przez producenta. W celu oceny cech jakościowych produktu przeprowadzono ankietę wśród grupy 20 studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ankieta pozwoliła poklasyfikować cechy jakościowe czekolady gorzkiej do trzech grup: obowiązkowe, zwabiacze i obojętne. Jak się okazało, żadna z cech nie została zaklasyfikowana jako jednowymiarowa, tj. typu „im więcej tym lepiej”. Aby udoskonalić produkt i zapewnić jego powodzenie na rynku producent czekolady gorzkiej musi zapewnić obecność takich cech jak: duża zawartość kakao, długi posmak w ustach po spożyciu oraz zawartość jedynie naturalnych cukrów w czekoladzie. Aby wyróżnić ten produkt na tle konkurencji producent czekolady gorzkiej powinien ją wytwarzać z wykorzystaniem certyfikowanych składników ekologicznych a sama czekolada powinna mieć zawartość różnych egzotycznych owoców.
EN
The article presents the result of the classification of quality features of dark chocolate using the Kano model and questionnaire for purposes related to the design or improvement of this type of product by the manufacturer. In order to assess the quality of the product, a survey was conducted among a group of 20 students from the Faculty of Management at the Czestochowa University of Technology. Poll allowed classify the quality characteristics of dark chocolate into three groups: mandatory, attractors and inert. As it turned out, none of the features was classified as one-dimensional of the type “the more the better”. To improve the product and ensure its success on the market, the bitter chocolate manufacturer must ensure the presence of such features as a high cocoa content, a long aftertaste in the mouth after ingestion and the content of only natural sugars in chocolate. To make this product stand out from the competition, a bitter chocolate producer should produce it using certified organic ingredients and the chocolate itself should have a content of various exotic fruits.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.