Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuzzy measures and fuzzy-integral calculation theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podczas transportu żywności w kontenerach chłodniczych od nadawcy do odbiorcy mogą występować różne sytuacje nadzwyczajne, mogące powodować utratę walorów jakościowych ładunków, a w związku z tym również straty dla przewoźników i właścicieli tych ładunków. Sytuacje te mogą być wywołane wpływem czynników ryzyka na różnych etapach realizacji łańcucha transportowego. W celu zapobiegania wystąpieniu takich sytuacji jeszcze na etapie projektowania łańcuchów transportu żywności należy szacować poziom ryzyka, co da możliwość lepszego i bezpieczniejszego planowania i realizacji przewozu żywności. Artykuł stanowi kontynuację badań w zakresie racjonalizacji obsługi kontenerów chłodniczych w zintegrowanych łańcuchach transportowych. Jego celemjest zbadanie możliwości zastosowania teorii miar i całek rozmytych do analizy ryzyka występującego w procesie transportu kontenerów chłodniczych oraz pokazanie modelu matematycznego wykorzystującego założenia tej teorii. W artykule porównano wybrane podejścia do oceny poziomu ryzyka w warunkach niepewności informacji. Przedstawiono model matematyczny, pozwalający przeprowadzać obliczenia poziomu ryzyka występującego w łańcuchach transportowych kontenerów chłodniczych. Stwierdzono, że teoria miar i całek rozmytych może być wykorzystana do analizy poziomu ryzyka utraty jakości skonteneryzowanych ładunków chłodzonych podczas realizacji przewozu w zintegrowanych łańcuchach transportowych.
EN
During food transportation in refrigerated containers from sender to recipient different extraordinary situations may take place, which can cause loads quality loss and consequently losses for carriers and cargo owners. These situations can be caused by risk factors influence at different stages of transport chain. In order to prevent such occurrences the risk level should be estimated at the phase of food transport chains design, enabling to plan and execute food transportation efficiently and safely. The article is a continuation of research undertaken in the field of rationalization of servicing refrigerated container in integrated transport chains. Its purpose is to examine the possibility of applying the fuzzy measures and fuzzy-integral calculation theory to analyse the risk inherent during these containers transportation and to present a mathematical model that uses the assumptions of this theory. The article compares selected approaches used to assess the risk level under information uncertainty. A mathematical model allowing to carry out the calculation of risk level occurring in refrigerated containers transportation was presented. It was found that fuzzy measures and fuzzy-integral calculation theory can be used to analyse the risk level of cargo quality loss during transportation of refrigerated containers within the integrated transport chains.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.