Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niklowanie chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Modern industry expects comprehensive solutions in terms of ensuring adequate exploitation properties of materials, such as high hardness, wear resistance, fatigue strength and corrosion resistance in aggressive environments. These requirements can be met via surface treatments, especially vigorously developed in recent years hybrid technologies, which merge various methods in the aspect of composite layers production. Those layers are characterized by complementing or entirely new properties in comparison to layers or coatings manufactured in separate processes. In this study the plasma nitriding process and electroless nickel plating are combined. In the production of composite layers consisting of surface layer and coating, in this particular case it is essential to ensure good adhesion of the Ni(P) coating to nitrided substrate. This paper presents microstructure (light microscopy), microhardness (crosssection and surface), surface roughness and scratch test results after different variants and steps of treatment of heat treated 1.2343 (WCL) steel. The study was conducted on the nitrided layers varying in structure and surface topography due to grinding prior to electroless nickel plating. The results show that heat treatment subsequent to electroless nickel plating leads to increase in composite layers’ hardness and adhesion of Ni(P) coating to nitrided layer. Moreover, Ni(P) coating might act as a solid lubricant in some cases.
PL
Celem badań było określenie wpływu struktury, twardości oraz rozwinięcia powierzchni warstwy azotowanej na stali 1.2343, a także procesu obróbki cieplnej powłoki Ni(P) na przyczepność powłoki niklowo-fosforowej do azotowanego podłoża. W pracy zawarto wyniki badań chropowatości powierzchni, mikrostruktury warstw kompozytowych, ich twardości oraz przyczepności.
EN
This paper presents the results of studies on the properties of an additive administered into the liquid cooling a ship diesel engine. The protective action of the liquid relied on the formation of nickel layers on the cooled surfaces – electroless nickel plating of cooling surfaces. The test stand and the program of the experiment have been described. Statistical methods have been used for discussing the results. Regressive correlations of mass decrease of the studied samples, dependent on the conditions and the experiment program, have been obtained. Sample mass decrease was described as a function of the additive concentration, the flow and the temperature of the cooling liquid supplied by the pump. High effectiveness of the studied additive was presented comparing it with the substances widely applied for this purpose such as EKSTROL and NALCOOL-2000 basing on the verifying exemplary results. Validation of the obtained results carried out on real maritime technical facilities has been described.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własności opracowanego dodatku do cieczy chłodzącej okrętowego silnika spalinowego. Działanie ochronne cieczy oparto na niklowaniu chemicznym – na bezprądowym tworzeniu warstw niklowych na chłodzonych powierzchniach. Opisano stanowisko badawcze oraz program eksperymentu. Do opracowania wyników przeprowadzonego eksperymentu zastosowano metody statystyczne. Otrzymano zależności regresyjne ubytku masy badanych próbek od warunków i programu eksperymentu. Ubytek masy próbek opisano w funkcji stężenia dodatku, strumienia objętości i temperatury cieczy chłodzącej, podawanej przez pompę. Pokazano wysoką skuteczność badanego dodatku w porównaniu ze stosowanymi do tego celu dodatkami EKSTROL i NALCOOL-2000 na przykładzie wyników badań weryfikacyjnych. Opisano walidację wyników przeprowadzoną na rzeczywistych obiektach oceanotechnicznych.
PL
Przedstawiono możliwość wytworzenia nanokompozytu Al2O3/Ni-P na drodze prasowania na gorąco (HP) proszków Al2O3 pokrytych stopem niklu z fosforem, przy użyciu wysokich ciśnień, powyżej 5 GPa. Badania wykazały, że prasowanie w temperaturze 1400°C pozwala na zachowanie nanometrycznej wielkości cząstek Ni-P równomiernie rozmieszczonych w ceramicznej osnowie. W tej temperaturze zachodzi jednak istotny rozrost ziaren AI2O3, a uzyskany kompozyt wykazuje dużą porowatość i niską gęstość (3,16 g/cm3). Natomiast prasowanie pod ciśnieniem w temperaturze 900°C zapewnia jednorodną mikrostrukturę nanokompozytu, cechującą się równomiernym rozmieszczeniem nanometrycznych ziaren Ni-P w osnowie ceramicznej o również nanomerycznej wielkości ziaren. Jednocześnie materiał wykazuje dużą gęstość (4,21 g/cm3). Uzyskane wyniki wskazują na nową drogę syntezy kompozytów Al2O3-metal, charakteryzujących się dużym udziałem objętościowym fazy ceramicznej.
EN
A possibility to obtain an Al2O3/Ni-P nanocomposite through hot pressing (HP) of Al2O3 powders covered by nickel and phosphorus alloy and using high pressures, above 5 GPa, is described in this paper. The experiments exhibit that hot pressing at 1400°C allows the conservation nanometrically sized particles of Ni-P uniformly dispersed in the ceramic matrix. In this temperature, however, a significant Al2O3 grain growth occurs, and the obtained composite shows high porosity and low density 3.16 g/cm3. Nevertheless, hot pressing at 900°C ensures a uniform microstructure of the nanocomposite, characterized by uniform distribution of nanaometrical Ni-P grains in the ceramic matrix of also nanometrically sized grains. Moreover, the material has high density, 4.21 g/cm3. The results obtained point out a new way of Al2O3-metal composites synthesis, characterized by high ceramic phase volume fraction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.