Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpośrednie sterowanie mocą
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Energy Management Method for Doubly Fed Induction Generator with Energy Storage
EN
The paper describes metod of energy management in standalone doubly fed induction machine supported by supercapacitor energy storage coupled to the DC link of main back-to-back converter through additional bidirectional DC/DC converter. The main finding presented in the paper are the rules according to which the management of energy in this system is feasible. The implementation of this management presented in the paper, based on PI controllers, is only one way, but the rules that govern the behavior of the system may be adapted to other ways eg. based on fuzzy control.
PL
W artykule opisany jest sposób zarządzania rozpływem energii w układzie prądnicy dwustronnie zasilanej pracującej na wyspę wspomaganej superkondensatorowym zasobnikiem energii sprzężonym z obwodem DC przekształtnika back-to-back prądnicy za pomocą dodatkowego dwukierunkowego przekształtnika DC/DC. Głównym osiągnięciem przedstawionym w artykule jest znalezienie zasad według których zarządzanie energii w tym układzie jest możliwe do zrealizowania. Realizacja tego zarządzania oparta na regulatorach PI jest tylko jednym ze sposobów, ale reguły rządzące zachowaniem układu mogą być adoptowane również do innych sposobów np. opartych o sterowanie rozmyte.
EN
This paper presents high performance improved direct power control (DPC) based on model reference adaptive control (MRAC) and neuro-fuzzy control (NFC) for grid connected doubly fed induction generator (DFIG), to overcome the drawbacks of conventional DPC which was based only on PID controllers, namely the speed/efficiency trade-off and divergence from peak power under fast variation of wind speed. A mathematical model of DFIG implemented in the d-q reference frame is achieved. Then, a direct power control algorithm for controlling rotor currents of DFIG is incorporated using PID controllers, and space-vector modulation (SVM) is used to determine a fixed switching frequency. The condition of the stator side power factor is controlled at unity level via MPPT strategy. The MRAC which is based on DPC is investigated instead of PID regulators. Also, the performances of NFC based on DPC are tested and compared to those achieved using MRAC controller. The results obtained in the Matlab/Simulink environment using robustness tests show that the NFC is efficient, has superior dynamic performance and is more robust during parameter variations.
EN
The paper describes calculation methods of reference components of instantaneous power for control of DFIG connected to unbalanced power grid. The methods allow to operate with constant electromagnetic torque without exceeding power and current limits of DFIG’s stator side. The comparison between different strategies is shown and discussed. Whole control and calculation are performed in αβ reference frame without voltage decomposition into positive and negative sequence. Classic, well-known DPC is used as the main control algorithm.
PL
W artykule opisany jest algorytm wyznaczania referencyjnej chwilowej wartości mocy użytej w sterowanej zgodnie z algorytmem DPC w maszynie dwustronnie zasilanej współpracującej z siecią asymetryczną. Opisana metoda pozwala na pracę ze stałym momentem elektromagnetycznym bez przekroczenia ograniczeń mocy i prądu stojana MDZ. Artykuł prezentuje porównanie i analizę różnych strategii, w których nie została użyta dekompozycja napięcia na składową zgodną i przeciwną a całe sterowanie zrealizowano we współrzędnych αβ.
4
Content available remote Algorytm sterowania przekształtnikiem DC/AC dla małej elektrowni wiatrowej
PL
Artykuł omawia zagadnienia sterowania przekształtnikiem DC/AC pośredniczącym w przekazywaniu energii elektrycznej wyprodukowanej przez małą elektrownię wiatrową (MEW) do sieci elektroenergetycznej nn. lub odbiorników lokalnych.
EN
Paper presents control methods for a DC/AC converter working in a grid connected or a stand-alone mode and transferring energy from a small wind turbine to the electrical grid or autonomous local grid.
5
EN
A Direct Power Control Space Vector Modulated (DPC-SVM) for 3-phase PWM rectifier with compensation of higher harmonics function is presented. The active and reactive power is used as a control variables for the PWM rectifier and active filtering operation. As a result lower number of coordinate transformations are required. Simulated as well as experimental waveforms under steady state and dynamic performance are presented. Among the main advantages of DPC-SVM are: simple algorithm, good dynamic and operation at constant switching frequency. Additionally a line voltage sensors were replaced by the virtual flux estimator which provide almost sinusoidal line current in case of distorted line voltage.
PL
Artykuł przedstawia układ prostownika PWM z możliwością kompensacji wyższych harmonicznych prądu sieci. Wyeliminowano czujniki napięcia po stronie sieci zasilającej, dzięki zastosowaniu strategii sterowania bazującej na wirtualnym strumieniu. Opracowany układ sterowania charaktery/uje się prostym algorytmem, łatwym do realizacji przy zastosowaniu procesora sygnałowego. Zostały przedstawione podstawy teoretyczne oraz badania symulacyjne i eksperymentalne w stanic ustalonym i stanach dynamicznych dla pracy prostownikowej i przy włączonej funkcji filtracji aktywnej. Wyniki hadań pokazały szereg zalet bezpośredniego sterowania mocą z estymatorem wirtualnego strumienia, w szczególności zapewnienie sinusoidalnego prądu w przypadku odkształconego napięcia sieci.
6
Content available remote Bezpośrednie sterowanie mocą prostownika PWM bazujące na strumieniu wirtualnym
PL
W artykule przedstawiono metodę sterowania prostownikiem PWM, bez czujników napięcia po stronie prądu przemiennego, bazującą na estymacji mocy za pośrednictwem strumienia wirtualnego-VF-DPC(ang. Virtual Flux Based Direct Power Control). Omówiono podstawy teoretyczne realizacji VF-DPC, przedstawiono badania przeprowadzone w stanie ustalonym i w stanach dynamicznych, ilustrujące działania i parametry opisanych metod. Wyniki badań zestawiono i porównano z klasyczną metodą bezpośredniego sterowania mocą-DPC(ang. Direct Power Control). Obie z powyższych metod zostały przebadane dla niesymetrycznego i zniekształconego napięcia zasilania. Wyniki badań pokazały wiele zalet VF-DPC w stosunku do klasycznej metody DPC. W szczególności VF-DPC zapewnia sinusoidalny przebieg prądu linii zasilającej nawet przy odkształconym napięciu zasilania.
EN
In this paper Direct Power Control(DPC of three-phase PWM rectifiers without line voltage sensors is presented. The new system is based on Virtual Flux(VF) estimation. Theoretical principles of this method are discussed. The steady state and dynamic behaviour of VF-DPC are presented to illustrate the operation and performance of the proposed system as compared to a conventional DPC method. Both strategies are also investigated under unbalanced and pre-distorted grid. It is shown that the VF-DPC exhibits several advantages, particularly provide sinusoidal line current when the supply voltage is no ideal. Test results show the excellent performance of the proposed system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.