Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamika układów napędowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Problems of dynamic operation of drives with stepping motors are complicated because of the character of operation of these micro-machines. The developed stand is equipped with a number of measurement converters making it possible to monitor and analyze quantities characterizing the motion of stepping motors. Modular structure allows the configuration of the system to be rearranged in a simple way and an easy expansion to be introduced in the future. The assumption of the study is a didactic character of the structure and research program, and possibility of learning advanced techniques related to stepping motor control.
PL
Zagadnienia dynamiki układów napędowych z silnikami skokowymi są skomplikowane, przede wszystkim ze względu na charakter pracy tej klasy mikromaszyn. Opracowane stanowisko, wyposażone w zestaw przetworników pomiarowych umożliwia monitorowanie i analizę wielkości charakteryzujących prace silnika skokowego. Modułowa struktura stanowiska umożliwia zmianę struktury układu napędowego (różne rodzaje przekładni do transmisji mocy, różne silniki i algorytmy sterowania) oraz dalszą rozbudowę układu. Należy podkreślić zarówno zastosowanie dydaktyczne stanowiska, jak i możliwość prowadzenia prac badawczych dotyczących sterowania silnikami skokowymi i dynamiki układów napędowych.
PL
Przedstawiony w pracy sposób tworzenia modelu (diagnozera) układu napędowego koparki wieloczerpakowej kołowej stosowanej w górnictwie węgla brunatnego pozwala opracować skuteczny sposób diagnozowania stanów rozwijającej się awarii. Aby opracować taki model, niezbędne było przeprowadzenie pomiarów obciążeń w celu określenia dystrybuanty momentu urabiającego. Zastosowano metody probabilistyczne do oceny stanu wszczęcia procesu działaniowego zabezpieczającego przed wystąpieniem awarii.
EN
The way of constructing a power transmission model (diagnoser) of the multi-scoop wheel excavator used in brown coal mining, presented in the study, helps prepare an effective method of diagnosing the states of developing fault. In order to develop such model/diagnoser it was necessary to measure the loads to determine the distribution function of the mining moment. The probability methods were used for determining the state of initiating activities to protect against fault.
3
Content available remote Modelowanie i optymalizacja mechatronicznych układów napędowych
PL
W pracy przedstawiono sposób modelowania zagadnień dynamicznych elektromechanicznych układów napędowych maszyn. Dla uzyskanych modeli fizycznych tych układów opracowano algorytmy analizy wrażliwości i optymalizacji cech dynamicznych. Opracowane modele dynamiczne i algorytmy zastosowano do obliczeń optymalizacyjnych układu napędowego kombajnu węglowego przy założeniu funkcji celu, która prowadzi do minimalizacji wartości maksymalnych sił dynamicznych w parach kinematycznych.
EN
The way of modelling of electromechanical driving system has been presented in the paper. In order to elaborate physical models the methods of sensitivity analysis and optimisation of dynamic features of the system have been used. The elaborated dynamical models and algorithms have been used for optimization of langwall shearer gear train with the objective to minimise maximum values of dynamic forces in the system.
PL
W pracy omówiono sposób modelowania elektromechanicznych układów napędowych maszyn roboczych. Opisywane badania dotyczą układów składających się z silnika asynchronicznego i przekładni zębatej. Do modelowania przekładni zastosowano metodę hybrydową sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych. Opracowane modele matematyczne wykorzystano do analizy wrażliwości i optymalizacji układu. Omówiono zastosowane algorytmy obliczeń oraz przedstawiono wyniki optymalizacji układu napędowego maszyny roboczej.
EN
The paper deals with modelling of electromechanical drive systems of working machines. The presented investigations concern systems consisting of asynchronous motor and gear train. The mechanical system was modeled by using finite element method and finite segment method. Elaborated mathematical models were applied for sensitivity analysis and optimization of a system. Applied algorithms and results of optimization of working machine were discussed.
5
Content available remote Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych elektromechanicznych układów maszynowych
PL
Celem prowadzonych badań było opracowanie algorytmu analizy dynamicznej, analizy wrażliwości i optymalizacji układów maszynowych z uwzględnieniem nieliniowych charakterystyk dynamicznych. Badania prowadzono z wykorzystaniem elektromechanicznego, dyskretno-ciągłego modelu fizycznego układu uwzględniającego wpływ nieliniowości w parach kinematycznych, nieliniowości w układzie elektrycznym oraz podatności korpusu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.