Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shaft voltage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Sposób tłumienia prądów wałowych
PL
Pasożytnicze zjawisko występowania napięć i prądów wałowych w maszynach elektrycznych nierzadko jest przyczyną uszkodzeń elementów składowych układów napędowych, takich jak sprzęgła, łożyska, wały. Jednym z powodów ich występowania jest asymetria obwodu elektromagnetycznego maszyny elektrycznej wywołana np. przez asymetrię uzwojeń stojana lub wirnika, asymetrię szczeliny powietrznej lub poprzez właściwości materiałowe. W artykule została przedstawiona nowatorska metoda eliminowania prądów i napięć wałowych w maszynach elektrycznych poprzez kompensację zmiennego w czasie strumienia magnetycznego w jarzmie stojana lub wirnika. Kompensacja ta oparta jest na toroidalnym uzwojeniu dodatkowym umieszczonym w stojanie lub wirniku maszyny.
EN
The parasitic phenomenom of occurrence of shaft currents and shaft voltages in electrical machines often causes damages of drive system components such as: couplings, bearings and shafts. One of the reasons for their occurrence is the asymmetry of the electromagnetic circuit caused by, for example, the asymmetry of a stator or rotor winding, air gap asymmetry or material properties. The article presents an innovative method of eliminating shaft currents and shaft voltages in electric machines by compensating variable magnetic flux in a stator or rotor yoke. This compensation is based on a toroidal additional winding located in the stator or rotor of the machine.
2
Content available remote Prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych dużej mocy
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prądów łożyskowych w silnikach indukcyjnych dużej mocy. Badania przeprowadzono w specjalistycznym laboratorium przemysłowym zapewniającym rozruch bezpośredni silników indukcyjnych dużej mocy z sieci o napięciu 1000 V. Przedstawiono uszkodzenia łożysk pod wpływem prądów łożyskowych. Udowodniono, że podczas pracy silnika występują pewne zakresy temperatur i prędkości obrotowych, w których występują niebezpieczne dla łożysk impulsy prądu łożyskowego. Przedstawione wyniki badań naświetlają zagrożenia dla trwałości węzłów łożyskowych silnika oraz obciążenia.
EN
Results of investigating bearing currents in high power induction motors are presented in the paper. The tests have been carried out in specialized industrial laboratory, where it is possible to achieve direct start of high-power induction motors supplied from 1000 V network. The bearing damages due to bearing currents are demonstrated. It has been proven that when motor operates within definite range of temperature and rotational speed, impulses of bearing currents dangerous to the bearings appear. The presented research results describe damage hazard to durability of motor and load bearing units.
3
Content available remote Napięcia wałowe w silnikach indukcyjnych dużej mocy
PL
Artykuł zawiera analizę uszkodzeń łożysk w silnikach indukcyjnych dużej mocy. Przedstawiono różne rodzaje uszkodzeń łożysk w badanych silnikach oraz przyczyny powstawania napięć wałowych i prądów łożyskowych. W rozdziale 5 przedstawiono wpływ asymetrii napięcia zasilania na wartość napięć wałowych. W artykule zaprezentowano wyniki wielu badań laboratoryjnych oraz wnioski wypracowane w czasie badań.
EN
The paper presents results of investigations aimed at bearing faults detection in high power induction motors. Different kinds of bearing damages arising in the considered motors are shown. The causes of occurring the shaft voltages and bearing currents are given as well. In Section 5 there is presented influence of the supply voltage unbalance on the shaft voltage values. The conclusions drawn from the laboratory tests are presented in Section 7.
PL
W silnikach indukcyjnych trójfazowych o mocach 300 kW i napięciach znamionowych 1000 V lub 3300 V przeznaczonych do napędu organów urabiających górniczych kombajnów ścianowych stwierdzono wysoki poziom napięć wałowych w stanach dynamicznych, wywołanych bezpośrednim załączeniem zasilania z sieci [2]. Przedmiotowe silniki są przystosowane do takiego rozruchu i w związku z tym w kombajnach nie stosuje się urządzeń rozruchowych. Wysoki poziom napięć wałowych może wywoływać prądy łożyskowe, co znacznie przyspiesza uszkodzenie łożysk.
EN
The paper presents results of researches aimed at bearing faults detection in the high power induction motors. In the chapter 2 is presented description of laboratory stand. In the chapter 3, on the figures from 2 to 9 are shown different kinds of bearing damages arising in considered motors. In the chapter 4 is presented influence of supply voltage unbalance on the value of shaft currents and voltages. The figure 10 presents diagram of measuring system. On the figures 12, 13 and 14 are presented waveforms of shaft voltages and currents as well as their Fourier transforms. In the chapter 5 is presented influence of number of motor start-ups on the value of bearing current. On the figure 17 are presented waveforms of shaft voltages and currents. Conclusions drawn from laboratory researches are presented in chapter 6.
EN
Failures of bearings in electric motors related to electrical damages started to increase after the introduction of the fast switching pulse width modulated IGBT inverter on the market in the mid 1990s. The aim of this work was to investigate how the damages occur. Shaft voltage, mechanical load, speed, lubricant and discharge energy were some of the parameters considered. The threshold voltage level was found to be mostly dependent on the oil film thickness which in return depends on speed and load. Shaft voltage proved to be the dominant factor in creating damages on the bearing surface. The film is capable of holding a higher voltage before breakdown under high frequency voltages as compared to slowly increasing voltages. Speed and load did not seem to affect the discharge energy but affect the pattern of the damages. Damages were also observed on the bearing lubricated with low impedance grease to the same extent as with conventional grease.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.