Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asystentura rodziny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Asystentura rodziny ma wpływ na kształtowanie się prawidło-wych postaw rodzicielskich w rodzinach przeżywających okresowe problemy opiekuńczo-wychowawcze. Niniejsza praca zawiera opis pracy asystenta rodziny; charakterystykę rodzin, z jakimi pracuje; omawia ich potrzeby, a także wzajemną sieć połączeń między instytucjami pomocowymi na co dzień wspierającymi rodzinę a asystentem. Podejmuje także problematykę skupiającą się na zakresie kompetencji przedstawicieli tego zawodu, przedstawia asystenta jako nowy instrument pracy socjalnej, reprezentowany przez wykwalifikowanego specjalistę, który we współpracy z innymi osobami pomaga rodzinie przeciwstawić się problemom. Skupia się także na trudnościach, jakie asystenci napotykają we współpracy z rodzinami wspieranymi i innymi instytucjami pomocowymi.
EN
Family assistantship has an impact on the development of healthy parental attitudes in families experiencing periodic care and education problems. This article includes a description of the work of a family assistant; characteristics of families with which he/she works; it discusses their needs, as well as a network of connections between family support institutions, supported families and assistants. The article also addresses the competencies of the profession, and presents the assistant as a new instrument of social work, represented by a qualified professional, who in collaboration with other institutions helps families in need.
EN
Author describes the functioning of the Social Services in Poland based on the bill about the family support and custody. First bill was introduced in 1989. It laid foundations for functioning of the social worker. Next one introduced a innovative, at least in Polish circumstances, institution of family assistant. The bill defines new profession, describes expectations that a person has to meet in order to become a family assistant. Thanks to this regulation new profession was created resulting in both increase of jobs available and improvement in the social support provide by the state.
PL
Autorka omawia zasady funkcjonowania służb socjalnych w Polsce według ustawy o pomocy społecznej i o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pierwsza zaczęła obowiązywać po 1989 roku. Określiła wymogi dotyczące wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Kolejna wprowadza innowacyjne na gruncie polskim rozwiązanie: instytucję asystenta rodziny .Akt prawny definiuje nowy zawód, określa, jakie wymogi są stawiane przed wykonującą go osobą. Dzięki regulacji powstaje nowy zawód socjalny, co zwiększa ofertę miejsc pracy oraz dostępność świadczenia pracy socjalnej rodzinom.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.