Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EPC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Human error is recognized as the most common factor that causes maritime accidents. The human error assessment and reduction technique (HEART) is a human reliability assessment (HRA) that has been widely applied in various industries. Furthermore, the HEART – 4M method has been proposed to assess maritime accidents. The HEART – 4M method can clearly define the relationship between man, machine, media, and management factors and the human error. However, the calculation process to determine the weight of every selected error-producing condition (EPC) suffers from the uncertainty of the assessor's estimation in practical applications, which may affect the objectivity of its result. In this study, a modification of the HEART – 4M method with the technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) is proposed. TOPSIS is a multi-criteria decision making (MCDM) tool. This study aims to develop the HEART – 4M method to make it more comprehensive and objective when assessing maritime accidents. First, the parameter of the generic task is determined as in the conventional HEART method. Second, the causal factors are converted to the suitable EPC – 4M, and there are four classification factors for the 38 standard EPCs, which are divided into man, machine, media, and management factors. Third, the TOPSIS is applied to handle the problems of interdependencies and interaction among EPC – 4M and the uncertainty that exists in the assessor´s judgment. The proportion effect of each EPC – 4M is determined through TOPSIS by considering the correlation among EPC – 4M. Finally, thirteen collision data obtained from the National Transportation and Safety Committee of Indonesia are assessed to apply the proposed method.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnej technologii EPC oraz jej wykorzystywania we współczesnych przedsiębiorstwach oraz korzyści z tego płynących. Obiektem badania jest technologia Elektronicznego Kodu Produktu, który wykorzystując elektroniczny znacznik (tag), który odczytywany jest za pomocą fal radiowych, zamiast używania kodów kreskowych. Umożliwia to śledzenie i monitorowanie produktu w całym łańcuchu dostaw w natychmiastowy sposób bez konieczności posiadania tego produktu na linii wzroku. W ramach tej nowoczesnej sieci EPC możliwe będzie automatyczne rozróżnienie towarów oraz ich śledzenie na całej linii producent-konsument. System jest wykorzystywany na wielu obszarach m.in. w ochronie zdrowia, motoryzacji, transporcie i logistyce. Korzyści jakie za tym idą, to przede wszystkim zoptymalizowanie przepływu towarów, eliminacja braków produktów, racjonalna gospodarka zapasami i obniżenie kosztów przy rosnącym zadowoleniu klienta.
EN
The aim of this article is to present advanced technology EPC and its usage in modern enterprises as well as its benefits. The object of the study is Electronic Product Code technology which uses an electronic tag that is read by the airwaves, instead of using bar codes. It enables a company to track and monitor a product in the entire supply chain in an immediate way, without a necessity of having this product in the line of sight. Due to this advanced network EPC, it will be possible to distinguish goods automatically as well as to track them in the entire producer-customer line. The system is used in many fields, including health protection, motorisation, transport and logistics. The benefits of this system are primarily: the optimisation of the movement of goods, the elimination of the shortage of products, efficient inventory management and lowering the costs while rising customer satisfaction.
EN
The paper presents the findings of the ease of understanding tests for selected business process modelling notations as an element of diagnosing the notations information potential. The easiest-to-understand notation is identified, as well as the attributes determining the choice of this notation as the easiest to understand. Three notations used in business process modelling have been subjected to diagnosis: EPC, BPMS and BPMN. Based on the results of these analyses, recommendations have been formulated for organisations where process modelling requires the involvement of all employees and where process awareness needs to be developed. Using an intuitive notation may contribute to improved communication between users representing different professional profiles and translate into a higher effectiveness of organisational changes.
4
Content available remote Modelowanie procesów biznesowych zorientowane na czynności
PL
W artykule scharakteryzowano proces biznesowy jako zbiór powiązanych aktywności (czynności), wykonywanych w określonej kolejności. Przedstawiony został podstawowy zarys problematyki zapisu procesów biznesowych. Zaprezentowany przykładowy proces biznesowy został poddany analizie za pomocą kilku formalnych modeli zapisu. Omawiane metody modelowania cechują się zorientowaniem na aktywność (czynność).
EN
This article describes business process as a collection of associated activities, which are executed in specified order. Author performs an analysis of the business process modelling notations. An example process has been designed and analysed within the most known business process modelling methods. All used methods are strong activity oriented
5
Content available remote The EPC theory. Basic notions of enterprise process control
EN
The essential part of the theory of Enterprise Process Control (the EPC theory) is a formal description of the framework EPC system. It is a universal reference model of integrated management and process control systems for all enterprises, regardless of their trade and size. Basic notions of the EPC theory have been presented in the paper. Certain definitions of broadly known terms (e.g. organizational system, process, resource, control unit, functional layer) are slightly different than the ones that are most often formulated. The purpose of these modifications is precise presentation of relationships between defined notions. Furthermore many new notions (functional subsystem, functional unit, transition unit, information place, reengineering layer, readiness variant, organizational resources and the like) have been introduced. They are necessary for presenting organizational and functional structure of the framework EPC system. The EPC theory has deductive nature and its notions are formulated on the basis of the more general, previously defined ones.
PL
Energochłonność PKB Polski jest ponad dwa razy wyższa od średniej krajów Unii Europejskiej. Jeżeli porównać ją z energochłonnością krajów piętnastki to wartość ta wzrasta jeszcze bardziej. Zdaniem Krajowej Agencji Poszanowania Energii najprostsze sposoby zwiększania efektywności energetycznej zostały już wyczerpane. W dobie kryzysu podmiot rynkowy szuka możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania. Celem tego działania jest tania energia wysokiej jakości. Przedstawione w artykule miary efektywności energetycznej dowodzą, że proces rozwoju gospodarczego nie musi być zawsze utożsamiany ze wzrostem konsumpcji surowców energetycznych. Jednakże w każdym kraju ze względu na zróżnicowany poziom rozwoju gospodarczego i osiągnięte efekty w dziedzinie poprawy energochłonności gospodarki są stosowane zróżnicowane priorytety.
EN
Energy efficiency measures provide an important potential for reducing the dependence on fossil fuels and mitigating climate change. GDP Energy consumption in Poland is over twice higher then in other European countries. Polish National Energy Conservation Agency remarks the lack of simple energy efficiency instruments. High energy efficiency standards must be considered as an important element of a sustainable future energy system. The article covers the impact of selected energy efficiency policy measures around the world. The author tries to explain what is the importance of energy efficiency measures and what are the priorities. The paper draws the trends, the innovative measures and the measures that are being favoured.
12
Content available remote Europa kolebką konstrukcji mostowych typu extradosed
PL
W niniejszym opracowaniu opisano różnice pomiędzy mostami belkowymi, extradosed i podwieszonymi. Przedstawiono zasadę sprężania typu extradosed na podstawie mostów zrealizowanych w Europie. Rozwój technologii, powstawanie nowych materiałów, a także estetyczny wygląd mostu uzyskany stosunkowo niskim nakładem finansowym to problemy, z którymi musi się zmierzyć współczesny konstruktor. Nowy typ mostów podwieszonych typu extradosed jest w stanie sprostać wszystkim powyższym wymaganiom.
EN
This elaboration describes differences among girder bridge, extradosed bridge (EPC) and cablestayed bridge. Presents principle of extradosed compressing is based on existing bridges in Europe. Evolution of technology, development of new materials, as well as esthetic appearance of bridge, need to be cost-effective are the common problems faced nowadays project engineer. New type of cable-stayed extradosed bridge meets all this requirements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.