Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ryzyko personalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
For years, various arguments have been made to show how important human resources management is for the development of sustainable competitive advantage, while the risks associated with HRM have rarely been acknowledged. Given the importance of the human factor in the knowledge economy, it can be argued that human resources risk is one of the most important areas of risk in today's organizations. At the same time, the area remains unexplored, both in terms of theory and practice of management. The purpose of the research was to assess the scope of practical implementation of the human resource risk management concept.
PL
Od lat przedstawiane są różne argumenty wskazujące na to, jak ważne dla uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest zarządzanie zasobami ludzkimi, natomiast stosunkowo rzadko poruszane są kwestie związane z ryzykiem dotyczącym tych zasobów. Biorąc pod uwagę znaczenie czynnika ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy można sformułować tezę, że ryzyko personalne stanowi jeden z ważniejszych obszarów ryzyka we współczesnych organizacjach. Jest to jednocześnie płaszczyzna słabo rozpoznana zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki zarządzania. Celem podjętych badań była ocena zakresu wdrożenia koncepcji zarządzania ryzykiem personalnym.
PL
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia zarządzania ryzykiem w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. W części teoretycznej, na podstawie studiów literatury przedmiotu dokonano systematyzacji pojęć związanych z przedmiotem rozważań. W warstwie empirycznej natomiast zaprezentowano wyniki badań prowadzonych przy wykorzystaniu wywiadów bezpośrednich oraz formularza ankiety. Na podstawie badań wykazano lukę pomiędzy świadomością respondentów w przedmiotowym zakresie a stanem faktycznym związanym ze stosowaniem parametryzacji w zarządzaniu ryzykiem kadrowym.
EN
This article aims to show the importance of risk management in the implementation of the HR function in the company. In the theoretical part, based on the study of literaturę, authors have tried to systematise concepts related to the subject of discussion. In the empirical part, the results of research, which was conducted using direct interviews and survey form, were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.