Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power transmission systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule została zaprezentowana metodologia wyznaczania przebiegów sztywności zazębienia w przekładniach stożkowych. Metodologia ta bazuje na obliczeniach numerycznych (MES) w zakresie quasi-statycznym. Do analizy zostały stworzone narzędzia usprawniające proces przeprowadzania obliczeń oraz przetwarzania wyników. Skrypt napisany z użyciem APDL (ang. Ansys Parametric Design Leanguage) przygotowuje model, rozwiązuje deklarowaną przez użytkownika ilość analiz oraz generuje raporty, które stają się wartościami wejściowymi dla programu przetwarzającego dane. Program ten został napisany w środowisku programistycznym Matlab. Zaprezentowane zostały wyniki analizy. Wyciągnięto wnioski.
EN
In the following paper methodology of mesh stiffness determination has been presented. The approach based on numerical analysis (FEM) performing in quasi- static state. To automate the process the unnecessary tools have been developed. The APDL (Ansys Parametric Design Leanguage) script prepares model, solves the defined set of static analysis and generates the report files. They are input data to program which processing the reports. The second tool has been developed in programming environment of Matlab software. The results obtained for this methodology have been presented. The conclusions have been formulated. Słowa kluczowe: sztywność zazębienia, koła stożkowe, systemy przeniesienia mocy, zagadnienie kontaktu zazębienia.
2
Content available remote Rozwój układów przeniesienia napędów w pojazdach gąsienicowych
PL
W artykule przedstawiono oraz porównano parametry techniczne układów napędowych bojowych wozów gąsienicowych, a w szczególności parametry ich hydromechanicznych zespołów przeniesienia mocy. Na wstępie omówiono wybrane typy układów przeniesienia mocy, począwszy od wczesnych rozwiązań przedwojennych, do obecnie stosowanych przekładni hydromechanicznych. Porównano także parametry przekładni stosowanych w obecnych wozach gąsienicowych. W tabeli zestawiono ważniejsze parametry techniczno-użytkowe przekładni z przyporządkowaniem ich do określonego typu pojazdu gąsienicowego.
EN
The paper presents and compares technical specifications of power transmission systems of tracked combat vehicles, particularly of hydromechanical systems used therein. Selected types of power transmission systems are discussed, from pre-WWII designs to currently used hydraulic torque converters. Specifications of transmissions used in modern tracked vehicles are compared. Major technical and performance specifications of transmissions are listed in a table along with the tracked vehicle type the transmission is assigned to.
EN
The paper deals with some engineering design problems related to the motor cars that are to be manufactured in the early decades of the 21st century. The general construction concept of these "cars of the future" will not significantly differ from that followed at present. Instead, the vehicle development will be focused on the introduction of improvements and new engineering solutions to basic vehicle motion systems, such as power transmission, braking, steering, and suspension systems with running gear, and to the auxiliary vehicle equipment that is to ensure the highest possible standard of active and passive safety of vehicle operation, e.g. automatic systems to control the vehicle motion or additional systems intended to improve the ride comfort and, directly, safety of vehicle occupants. Attention has been separately paid to vehicle engines that may be used in the future and to the construction of vehicle bodies. The possibilities that might be offered thanks to the availability of new technologies have also been taken into account at the discussion of the engineering design solutions of the future.
PL
W artykule zostały przedstawione pewne problemy konstrukcyjne samochodów osobowych, które mają być produkowane w pierwszych dekadach XXI wieku. Samochody te będą budowane stosownie do obowiązującej dzisiaj ogólnej zasady konstrukcyjnej. Ich rozwój będzie się realizował w nowych rozwiązaniach podstawowych układów ruchu oraz w wyposażeniu, które ma zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa ruchu w wymiarze bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego. Podstawowe układy ruchu stanowią: układ napędowy, hamulcowy, kierowniczy, zawieszenia, jezdny. Wyposażenie zwiększające stopień bezpieczeństwa biernego i czynnego to automatyczne sterowanie układami ruchu oraz dodatkowe systemy zwiększające komfort jazdy i bezpośrednio bezpieczeństwo pasażerów. Oddzielna uwaga jest zwrócona na silniki napędowe, które mogą być wykorzystywane w przyszłości oraz na budowę nadwozi. W omawianiu przyszłych rozwiązań konstrukcyjnych wzięto pod uwagę możliwości, jakie zapewni pojawianie się nowych technologii.
EN
Torsional vibrations occur during drive systems operation. They may be especially hazardous if the freQuency of input functions is close to resonance frequency or if system resonance frequency is equal to subharmonic of input function frequency. What 's more, there is always a possibility of more than one resonance zone since the system is usually non-linear and multi-body. In design process of power transmission systems very important is correctly selection of the couplings parameters (especially flexibility). Couplings stiffness and damping have principle influence on shaft torsional vibrations. In case of power transmission with tooth gear the vibrations which are connected with dynamic forces in meshing. The paper presents influence of flexible couplings stiffness characteristics on dynamic forces in meshing. The investigations based on the measured couplings stiffness as well as damping and computer simulation ofpower transmission system with tooth gear operates at varying load. On the basis of conducted tests and analysis it may be stated that toothed wheels rotational speed increase does not always result in meshing dynamic forces increase. dynamic model ofdrive system with toothed gear is therefore a useful toolfor analysing couplings impact on meshing dynamic forces. This is illustrated by examples presented in current paper.
PL
Przedstawiony w pracy sposób tworzenia modelu (diagnozera) układu napędowego koparki wieloczerpakowej kołowej stosowanej w górnictwie węgla brunatnego pozwala opracować skuteczny sposób diagnozowania stanów rozwijającej się awarii. Aby opracować taki model, niezbędne było przeprowadzenie pomiarów obciążeń w celu określenia dystrybuanty momentu urabiającego. Zastosowano metody probabilistyczne do oceny stanu wszczęcia procesu działaniowego zabezpieczającego przed wystąpieniem awarii.
EN
The way of constructing a power transmission model (diagnoser) of the multi-scoop wheel excavator used in brown coal mining, presented in the study, helps prepare an effective method of diagnosing the states of developing fault. In order to develop such model/diagnoser it was necessary to measure the loads to determine the distribution function of the mining moment. The probability methods were used for determining the state of initiating activities to protect against fault.
6
Content available remote Bezwładność mechaniczna układu napędowego w procesie przyspieszania
PL
W niniejszym artykule przeanalizowano konstrukcję układu doładowania silnika spalinowego o zapłonie iskrowym w celu kompensacji niedoboru siły napędowej na kołach samochodu oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań.
EN
They analyzed in the paper structure of the system of charging the internal-combustion engine up about the spark ignition in the purpose for the compensation for the shortage of the driving force on wheels of the car and results of research were presented.
7
Content available remote Compensation of mechanical inertia in car power transmission systems
EN
In order to secure energetic efficiency the combustion engine should operate with relatively high torque level. In the circumstances of small power demand; for instance, when the car is moving with low speed it is associated with low rotational speed of engine. In power transmission systems with constant power supply e.g. CVTs characterised by a large differentiation of kinematic transmission, the investigated issue plays an important role. In order to secure a prompt response of such transmission systems a variety of control strategies is proposed. Particular attention is devoted to transmission systems with zero inertia, which apply an supplementary power source (device applying inertia or electrical motor) to assist the engine in accelerating in the transition phase. Due to the large complexity of those systems an alternative construction is proposed, one which does not apply a hybrid drive. The compensation of mechanical inertia secured by a short-term engine supercharging. This supercharging is performed with the aid of compressed air chamber. This paper presents the design and control of this system and the technique of controlling it. On the basis of results of stand tests it was indicated among all that an abrupt temperature fall resultsin from iar expansion is effective in preventing knocking sounds in combustion.
9
PL
W niniejszym opracowaniu dokonano analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na wartość nadwyżek dynamicznych w przekładni zębatej pracującej w układzie napędowym. Badania wykonane z użyciem komputerowego programu symulacyjnego pozwoliły na weryfikację kilku możliwych sposobów redukcji nadwyżek dynamicznych, którym z różnych względów nie poświęcono do tej pory w literaturze większej uwagi. Podjęto m.in. próbę wyznaczenia charakterystyk zmian współczynnika nadwyżek dynamicznych w fiinkcji prędkości obrotowej przy różnych wartościach sztywności łożysk i sprzęgła wejściowego. Najwięcej miejsca poświęcono jednak na zbadanie wpływu przebiegu momentu hamującego (stałego, sinusoidalnego, prostokątnego) i częstotliwości jego zmian na obciążenia dynamiczne w zazębieniu.
EN
The paper presents results of numerical computations of influence external and internal factors on value of dynamic surpluses in toothed gear working in power transmission system. Research executed with use computer simulator program, permited on verification several of possible manners of reduction of dynamic surpluses, to, which from different regards, one did not sacrifice to this times in literature greater attentions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.