Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nowoczesne technologie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Premiera nowej kasowej produkcji o superbohaterach zbiegła się z publikacją tego artykułu. Żal nie wykorzystać takiej analogii, bo w świecie nowoczesnych technologii nadal jest ogromna przestrzeń na wykorzystanie pozytywnych supermocy. W filmie Liga Sprawiedliwości Z. Snydera pięcioro herosów łączy siły, aby wprowadzić ład i porządek w zagrożonym świecie. W zdigitalizowanej rzeczywistości istnieje potrzeba równie jednomyślnej zespołowości.
PL
Przeciętnego użytkownika technologii przytłacza dziś mnogość dostępnych na rynku inteligentnych rozwiązań. W gąszczu możliwości problemem staje się wybór. Każdy jest zły albo niewystarczająco dobry. A gdyby tak nie trzeba było wybierać?
EN
Purpose: The aim of the paper is to identify modern technologies used in industrial heritage tourism enterprises and to consider the influence of these technologies on the functioning of the enterprise. Design/methodology/approach: The research process include two stages. First was initial interview and participatory observation, second, depth-in interviews with managers of industrial heritage tourism enterprises. Findings: Technologies have impact on heritage accessibility and allows better understand the heritage. However, managers must strike a balance between authenticity and technology to satisfy all target groups (adults, children, specialists, families, etc.). Originality/value: The paper describes the impact of modern technologies on the functioning of a heritage enterprise and areas where this impact is the strongest. The paper is dedicate to managers of heritage enterprises.
PL
Nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mogą być wykorzystywane w miastach, rozwijają się niezwykle dynamicznie. Również na polu zarządzania, organizacji czy finansowania miasta mają do dyspozycji coraz więcej możliwości. Tylko czy polskie miasta skutecznie i w pełni wykorzystują rozwiązania, które generalnie możemy sklasyfikować jako smart?
EN
Blockchain is one of today’s most hyped themes and stands as a preeminent topic of the beginning of this century. It represents a myriad of technologies and devices that can be associated with many aspects of business reality. Linking it to supply chain, can be a formidable transformative force to address the bottom line by improved efficiency and traceability, as well as introducing greater differentiation and innovation. The aim of this article is to provide information on blockchain technology, especially in the context of supply chain management. The method of analysis of the literature and practices of companies that are leaders in the use of this technology was used. Main conclusions: blockchain can be used in the supply chain to improve material flows, strengthen the trust of business partners and secure transactions. However, there are still many barriers to implementing this technology in the supply chain, such as: economic conditions, technological limitations or legal regulations.
PL
Technologia blockchain jest obecnie jednym z najbardziej rozwojowych narzędzi wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Oferuje liczne możliwości, które można powiązać z poszczególnymi aspektami rzeczywistości biznesowej. Skorelowanie technologii blockchain z łańcuchem dostaw może być potężną siłą transformacyjną, umożliwiającą podniesienie jakości i poprawę wydajności procesów, a także asumptem do wprowadzania i rozwoju innowacji. Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów, w których blockchain może wspierać łańcuchy dostaw. Zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu oraz praktyk firm, które są liderami w wykorzystywaniu rzeczonej technologii. Główne wnioski: technologię blockchain można wykorzystać w łańcuchu dostaw, m.in. do usprawnienia przepływów materiałów, wzmocnienia zaufania partnerów biznesowych oraz zabezpieczenia transakcji. Nadal jednak istnieje wiele barier we wdrażaniu tej technologii, np. uwarunkowania ekonomiczne, ograniczenia technologiczne czy regulacje prawne.
6
Content available Cyfrowy potencjał budownictwa
PL
Mimo postępu technologicznego część firm budowlanych nadal polega na arkuszach kalkulacyjnych, ręcznym wprowadzaniu danych i dokumentacji. Tymczasem branża budowlana, chcąc uzyskać poprawę produktywności i efektywności, powinna skupić się na wdrażaniu cyfryzacji, innowacyjnych technologii i nowych technik budowlanych. Bo przecież najnowocześniejsze technologie radykalnie zmieniają sposób działania branży i realizacji przyszłych projektów.
PL
Budownictwo na całym świecie mierzy się z coraz większymi i bardziej ambitnymi projektami inwestycyjnymi. Ich sukces w dużym stopniu zależy od wprowadzenia innowacji w zakresie technologii, materiałów, ale także zarządzania inwestycją. Dlatego coraz więcej firm budowlanych decyduje się na cyfryzację procesów projektowania i realizacji obiektów budowlanych.
PL
Znajdujemy się w bardzo ciekawym momencie. Branżę TSL czeka gruntowna zmiana modeli działania. Rozmawiamy dziś już nie tylko o wizjach i pomysłach, lecz o konkretnych rozwiązaniach, wdrażanych lub przynajmniej bardzo poważnie testowanych.
EN
Many factors influence milk production and farm development. The most critical factor determining the production is the price of sold milk and indirectly the costs connected with its production. In majority of farms, milk production is profitable. The decisive factors influencing the profitability of milk production are the balance of nutrition and ensuring the welfare of dairy herds. Equally important are the genetic characteristics of cows and proper rearing of calves. The study shows that the modernization of farms also influences the development of milk production by improving the optimization of energy use and reducing labour intensity, and overall optimization of production costs.
PL
Wiele czynników wpływa na produkcję mleka i rozwój w gospodarstw rolnych. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na produkcję jest cena sprzedawanego mleka a pośrednio koszty związane z jego produkcją. W zdecydowanej większości gospodarstw produkcja mleka jest opłacalna. Decydującymi czynnikami wpływającymi na opłacalność produkcji mleka jest zbilansowanie żywienie i zapewnienie dobrostanu stad krów mlecznych. Równie ważne są cechy genetyczne krów i właściwy odchów cieląt. Przeprowadzone badanie wykazuje że wpływ na rozwój produkcji mleka mają również modernizowanie gospodarstw poprawiająca optymalizację wykorzystania nakładów energetycznych oraz zmniejszająca pracochłonność a w dłuższej perspektywie optymalizację kosztów produkcji.
10
Content available Technologie budowy dróg betonowych
PL
W 2018 r. GDDKiA udostępniła do ruchu 321,4 km nowych dróg. Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 3730,7 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1638,5 km autostrad i 2092,2 km dróg ekspresowych, z czego ok. 600 km ma nawierzchnię betonową. W 2019 r. długość oddawanych dróg z betonu może być najwyższa w historii.
11
Content available Nowoczesne drogi asfaltowe
PL
Wraz z dużym wzrostem natężenia ruchu pojazdów oraz zwiększeniem ich ciężarów i obciążeń osi nastąpił rozwój metod projektowania i badań konstrukcji nawierzchni dróg asfaltowych, a do ich budowy stosuje się nowe materiały. Modyfikowane i udoskonalane są także technologie i inżynieryjne metody projektowania, a wszystko po to, by jeździło się jeszcze bardziej komfortowo i bezpiecznie.
12
Content available Narzędzia informatyczne wspomagające budownictwo
PL
Wzorem innych sektorów także w branży budowlanej widać wyraźnie wzrastający trend związany z informatyzacją. W budownictwie korzysta się z udogodnień z tym związanych już na etapie projektu, przez wykonanie, aż do zarządzania gotowym obiektem. Informatyczne i elektroniczne technologie wspierające procesy budowlane pozwalają na ich lepszą efektywność, poszukiwanie niestandardowych rozwiązań i realizację coraz bardziej nowoczesnych projektów.
13
Content available Modelowanie sieci w Wodociągach Miasta Krakowa
PL
Współczesne miasta aspirują do bycia smart, czyli miastami inteligentnymi (smart cities), które w strategii swojego rozwoju stawiają na kreatywność, otwartość na innowacje, elastyczność rozumianą jako umiejętność szybkiego dostosowywania się do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, realizowaną za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (information and communication technologies – ICT) w obszarze gospodarki, środowiska, mobilności i zarządzania. Również Kraków chce być smart, a swoją znaczącą cegiełkę do realizacji tych założeń dokładają Wodociągi Miasta Krakowa, podejmując działania w ramach smart environment (inteligentne środowisko), jak doskonalenie systemu informacji geograficznej, modelowanie hydrauliczne, telemetria czy zdalne prowadzenie odczytów wodomierzy.
PL
W artykule przedstawiono istotę stosowania geosystemów jako sposobu ograniczenia szkodliwego wpływu konstrukcji budowlanych na środowisko przez zmniejszenie wbudowanej emisji dwutlenku węgla, przykłady zastosowań oraz kryteria doboru odpowiedniego rozwiązania.
PL
Według danych Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji liczba mieszkańców miast podwoi się do 2050 r. i wyniesie blisko 6,4 miliarda osób. Aby dostosować się do zwiększonych potrzeb transportowych, aglomeracje będą musiały postawić na nowe rozwiązania w zakresie mobilności i bezpieczeństwa. W przemianie w prawdziwe smart city niezbędne będą innowacyjne technologie.
PL
Logistyka 4.0 to ogromna szansa dla naszych przedsiębiorców, żeby nie wypaść z rynku. To jedyna droga do osiągnięcia sukcesu, choć czasem jest to droga kręta i wyboista. Przedsiębiorstwo, które chce konkurować na rynku, musi się rozwijać, a więc musi korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii.
17
PL
Artykuł ukazuje istotę bezpieczeństwa, w szczególnej mierze przedstawiona jest istota bezpieczeństwa ekonomicznego, jego podział struktura i podstawowa problematyka z nim związana oraz ogólne czynniki tegoż bezpieczeństwa. Autorka ukazuje ważną problematykę, spojrzenia na logistykę przedsiębiorstw od strony bezpieczeństwa ekonomicznego, przedstawia podstawowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego na jakie należy, zwrócić uwagę w logistyce, m.in. kwestie finansowe, oragnizacyjno – zarządcze, międzynarodowe oraz technologiczno – rozwojowe. Jednocześnie artykuł ukazuje w jaki sposób przedsiębiorstwa powinny funkcjonować, ażeby utrzymać się na rynku i mieć możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.
EN
The articule shows the essence of security, in a special way the essence of economic security is presented, structure and the basic problems connected with it, as well as general factors of that security. The authors shows important problems, looks at the logistic of enterprises from the side of economic security, presents the basic determinants of economic security to which thay should pay attention in logistic, including financial, organizational – managment, international and technological – development issues. At the same time, the articls shows how enterpises should operate in order to stay on the market and be able to gain a competitve advantage on the market.
PL
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa w XXI wieku odgrywają współczesne rozwiązania telekomunikacyjne, w tym sieci komórkowe. Do ich zalet należą m.in.: szybka transmisja danych, ułatwiony kontakt etc. Rozwiązania bazujące na tych, które ułatwiają życie przeciętnemu Kowalskiemu, znajdują swoje zastosowanie w ciepłownictwie i wdrażanej w nim idei Internet of Things.
PL
Magazyny energii (ang. ESS) są dziś często wymieniane w publikacjach branżowych, najczęściej jako nowinki techniczne dotyczące pobijanych światowych rekordów w zainstalowanej mocy i energii czy też kolejnych projektów badawczo-rozwojowych. Regulacje prawne próbują uporządkować odpowiedzialność (ale też potencjalne korzyści) za zainstalowanie ESS i świadczenie tzw. usług systemowych (na obecnym etapie głównie udziale w rynku mocy). Nieco mniej uwagi poświęca się wykorzystaniu magazynów energii przez prywatne podmioty związane z branżą OZE.
PL
Nowoczesne technologie są doskonałym czynnikiem ułatwiającym relacje międzyludzkie. Eliminują lub marginalizują znaczenie granic geograficznych, politycznych i kulturowych. Zadajmy więc sobie pytanie, czy technologia zbliżyła ludzi i sprawiła, że zachowanie ludzi stało się bardziej zrozumiałe? Czy społeczeństwo skorzystało na wiedzy, która znajduje się w zasięgu myszki komputerowej? Innymi słowy, czy większe obciążenie informacyjne spowodowało poprawę więzi społecznych? Paradoksalnie przeciążenie informacji prowadzi do poczucia straty, a możliwość zdobycia wielu przyjaciół skutkuje sztucznością ludzkich relacji. Czy zatem nowoczesna technologia pozbawia ludzi ich naturalnej zdolności do wiązania się ze sobą, czy jest jedynie etapem rozwoju stosunków społecznych? Czy ludzie w dzisiejszym świecie mogą stać się częścią społeczeństwa i pełnoprawnymi obywatelami bez nowoczesnej technologii?
EN
Modern technologies are a great facilitator when it comes to interpersonal relations. They eliminate or marginalize the importance of geographic, political and cultural borders. Thus, let us ask ourselves a question whether technology has brought people closer together and have made people's behaviour more understandable? Has society benefited from the knowledge wicher is within a computer mouse's reach? In other words, has greater information load resulted in the improvement of social ties? Paradoxically, the overload of information leads to a feeling of loss, and the possibility to make a great number of friends results in the artificiality of human relations. Thus, does modern technology deprives people of their natural ability to bond with each other, or is it merely a phase in the development of social relations? Therefore, it is worth considering what is going to be the end result? Are people in today's world able to be a part of society and fully-fledged citizens without modern technology?
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.