Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  związki boru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Hydrogen production and its storage from solar energy
EN
The aim of this study is to increase the energy efficiency of the solar panel, to make the waste heat generated under the panel efficient and to store the electrical energy produced from solar panels in the form of hydrogen in boron nitride and boron carbide. Characterization of boron nitride and boron carbide was carried out with Fourier transform infrared spectroscopy-attenuated total reflectance (FTIR-ATR), differential thermal and thermogravimetric analysis (DTA/TG), Brunauer–Emmett–Teller (BET) and scanning electron microscopy-energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDX). The specific surface areas and pore sizes of the boron nitride and boron carbide were determined as 78 and 20 m2/g; and 3.8 and 11.1 nm, respectively. DTA/TG thermograms showed that boron nitride degraded in one step in the temperature range of 30-550°C and boron carbide degraded in two steps. From experimental studies, approximately 8.7% energy efficiency was achieved and hydrogen energy was costless produced from a renewable energy source excluding system costs. Moreover, it was found that 276% and 208% more hydrogen could be stored in the boron compounds, the boron nitride had more hydrogen storage capacity, and the electrical efficiency of the panel was increased.
2
Content available Badania nad terapią BNCT w Polsce i na świecie
PL
Przy Reaktorze MARIA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) powstaje stanowisko do badań nad terapią borowo-neutronową (BNCT). Terapia polega na napromienianiu nowotworu wiązką neutronów o odpowiednich parametrach po uprzednim podaniu pacjentowi związku boru, który w wyniku określonych mechanizmów gromadzi się głównie w komórkach rakowych. W wyniku reakcji 10B(n,α)7Li emitowane są cząstki jonizujące powodujące zniszczenie tylko tych komórek, w których zgromadzony jest bor [1]. Badania kliniczne prowadzone na świecie potwierdzają skuteczność metody, otwierając nowe perspektywy dla jej zastosowania w terapii konwencjonalnej.
EN
The stand for research on Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) at the MARIA Reactor at the National Centre for Nuclear Research is being created. The therapy consists of irradiation of the tumour with a neutron beam with specific parameters after prior administration of the boron compound to the patient, which accumulates mainly in cancer cells as a result of specific mechanisms. As a result of 10B(n,α)7Li reaction, ionising particles are emitted and destroy only those cells, in which boron is accumulated. Clinical trials conducted in the world show relatively high efficiency of BNCT, opening new perspectives for its use in conventional therapy.
EN
Local excesses of acceptable concentrations of boron in the aquatic environment may have negative impact on aquatic ecosystems, thus posing potential health hazards to humans and animals. The chemical methods commonly used for the treatment of surface waters may be successfully replaced by phytoremediation processes. Phytoremediation consists in accumulation of the contaminants in biomass, thus bringing the aquatic environment to conditions acceptable from the standpoint of legal regulations. Salvinia natans is an established bioaccumulator of metals from aquatic environments. The goal of this study was to verify the efficacy of the test species (Salvinia natans) in bioaccumulation of boron in Polish climate conditions. The experiment was conducted in waters contaminated with 1, 3, 6 and 8 mg B/dm3 for five days. Boron mass balance and biomass accumulation were evaluated at the final stage of the experiment. Biochemical analysis of the organic matter revealed changes in plants occurring as the result of boron accumulation.
PL
Absorpcja promieniowania neutronowego jest procesem przebiegającym dwuetapowo. Pierwszy etap polega na obniżeniu energii neutronów i powstaniu tak zwanych neutronów termicznych, natomiast w drugim etapie następuje absorpcja tych niskoenergetycznych cząsteczek. W procesie obniżania energii najbardziej efektywne są pierwiastki lekkie takie jak wodór, lit czy węgiel, natomiast podczas absorpcji neutronów najlepsze efekty dają związki zawierające bór. W ICSO „Blachownia" wykonano badania kompozytów opartych na matrycy polimerowej, to znaczy blendzie polietylenu i kauczuku, oraz kwasie borowym. Przeprowadzono testy wytrzymałościowe kompozytów o zróżnicowanym składzie, zarówno ilościowym jak i jakościowym. W rezultacie wytypowano skład matrycy polimerowej, pozwalającej na uzyskanie pożądanych właściwości mechanicznych, a w perspektywie mającej potencjalne zastosowanie do wyrobu tworzyw o właściwościach antyradiacyjnych.
EN
Protection of human beings against neutron radiation is very important in some cases. In this purpose different kinds of materials, formed in the shape of shields, are used. Absorption of neutron radiation is a two-step process, consisting of energy reduction and formation of so-called "thermal neutrons" step first and then absorption of these low-energy particles. While in the energy reduction process, chemicals containing light elements (e.g. hydrogen, lithium, carbon) are effective, during the neutron absorption boron-based materials are reported to give the best results. In Institute of Heavy Organic Synthesis, we studied composites of polymer matrix blends of polyethylene and rubber and boric acid. We performed mechanical (tensile) tests for composites of different compositions and component ratios. As a result we chose polyethylene-based polymer matrix of desirable mechanical properties which may have potential application as a material used for neutron radiation shields production.
PL
W przedstawionej pracy opisano sposób otrzymywania boranu tri[(3-chloro-2-hydroksy-1-propoksy)-1-metylopropylu)] z boranu tri(2-hydroksybutylowego) i epichlorohydryny. Następnie związek boroorganiczny wykorzystano do otrzymywania sztywnych pianek poiuretanowo-poliizolacyjanurowych i przedstawiono sposób syntezy tych pianek oraz ich skład. W miarę wzrostu (od 0,0 R do 0,4 R) boranu w recepturze piankowej wzrastała wytrzymałość na ściskanie pianek, malała natomiast ich gęstość pozorna, temperatura mięknienia i kruchość. Wyniki badań potwierdziły przydatność boranu tri[(3-chloro-2-hydroksy-1-propoksy)-1-metylopropylu)] jako dodatku polepszającego właściwości sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych.
EN
The preparation method of tri[(3-chloro-2-hydroxy-1-propoxy)-1-methylpropyl borate preparation from tri(2-hydroxybutyl) borate and epichlorohydrin was described. The boroorganic compound has been applied for preparation of the rigid poliurethane-poliisocyanurate foams. The synthesis and foam compositions have been presented. Borate amount increase (from 0,0 to 0,4 of chemical equivalent) in the foam composition resulted in compressive strenght increase and apparent density, softening point and brittleness decrease. The results confirmed the usefulness of tri[[(3-chloro-2hydroxy -1-propoxy)-1-methylpropyl borate as an additive improving the properties of the rigid polyurethane-poliisocyanurate foams.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.