Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tectonic faults
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
On 18 April 2015, a regional tremor with an energy E=4·109 J occurred in the main saddle of fault VIa. This phenomenon emerged as result of summing up of stresses caused by underground exploitation conducted in the vicinity of natural faults with unrelaxed tectonic stresses, which resulted in the very strong influence of this tremor on the surface infrastructure and on the emotional well-being of local people. This analysis suggests that there is a statistical relationship between these values. Diversity of location both of the size of measured vibration parameters, damages in the buildings and of feelings of the vibrations prove an unequal radiation of the seismic waves caused by the amplifying influence of the fault zone.
PL
18 kwietnia 2015 r. w strefie uskokowej uskoku VIa w siodle głównym wystąpił wstrząs regionalny o energii E=4·109 J. Zjawisko to miało miejsce w wyniku sumowania się naprężeń wywołanych podziemną eksploatacją prowadzoną w otoczeniu naturalnych uskoków z niezrelaksowanymi naprężeniami tektonicznymi, co miało przełożenie na bardzo silne oddziaływanie tego wstrząsu na infrastrukturę powierzchniową i odczucia przez ludzi. Przeprowadzona analiza wykazała, że istnieje statystyczny związek między tymi wielkościami. Zróżnicowanie położenia zarówno wielkości pomierzonych parametrów drgań, uszkodzeń w budynkach, jak i odczuć wstrząsów świadczą o nierównomiernej radiacji fal sejsmicznych spowodowanej amplifikującym oddziaływaniem strefy uskokowej.
EN
Fault population statistics play a key role in the understanding of any statistical seismicity approach. In the present work a non-extensive statistical physics approach is formulated and tested for the local fault length distribution. The approach is composed of the following parts: (i) Tsallis entropy, Sq , (ii) maximization of the Tsallis entropy under appropriate constrains, and (iii) derivation of the cumulative distribution function (CDF) of the fault length population. This model is tested using fault length data from the Central Crete graben in front of the Hellenic arc and estimated a thermodynamic q parameter equal to 1.16, which supports the conclusion that the fault system in Central Crete graben is a sub-extensive one.
PL
W referacie przedstawiono przebieg eksploatacji w polu G-22/4, w warunkach zaburzeń tektonicznych, zagrożenia zawałowego, ze szczególnym uwzględnieniem rejestrowanej aktywności sejsmicznej górotworu w poszczególnych etapach prowadzonych robót górniczych.
EN
Progress of exploitation at G-22/4 panel of Rudna mine is described with the relation to tectonic faults and roof falling hazard, as well. Special attention is paid to seismic activity recorded in the course of respective exploitation stages.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.