Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo maszyn górniczych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
System X-MAN opracowany w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG we współpracy z EMAG-SERWIS Sp. z o.o. jest jedynym jak do tej pory na świecie systemem umożliwiającym jednoczesne monitorowanie stanu rozparcia górniczej obudowy zmechanizowanej oraz zagrożenia metanowego w ścianie wydobywczej podziemnego zakładu górniczego. Jednak samo monitorowanie bez mechanizmów kontroli i interakcji z operatorem systemu nie zapewni bezpieczeństwa prowadzonych prac ani obiektu monitorowanego, jak również urządzeń systemu. System X-MAN jest wyposażony w wielopoziomowe mechanizmy zapewniające taką kontrolę, przy udziale zarówno człowieka, jak i procesów automatycznych.
EN
The X-MAN System was developed at the Institute of Innovative Technologies EMAG in partnership with EMAG-SERWIS Ltd. It is the only one so far in the world system enabling simultaneous monitoring of the roof support and the threat of methane in the underground mining plant. However, monitoring alone without control mechanisms and interaction with the system operator does not provide the safety of the work or object being monitored, as well as system devices. The X-MAN System is equipped with a multi-level mechanisms to ensure such control, with the participation of both human and automated processes.
PL
Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące instalacji elektrycznych zasilających urządzenia przodkowe o napięciu nominalnym powyżej 1 kV wymagają stosowania przewodów oponowych z ekranem ogólnym kontrolnym. Stosowanie układów kontroli rezystancji doziemnej ekranów ogólnych tych przewodów powoduje częste wyłączenia zasilania, które nie są uzasadnione względami bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono problemy eksploatacyjne wynikające z tych wymagań i dokonano analizy zasadności stosowania tego środka ochronnego z punktu widzenia wymaganego poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności pracy instalacji zasilającej. Zaproponowano podjęcie działań zmierzających do złagodzenia przepisów w tym aspekcie.
EN
The currently compulsory regulations concerning electrical installations supplying coal face equipment with nominal voltage above 1 kV require the use of flexible power cables with a common control screen. The use of control systems of earth resistance of common screens of these cables cause frequently switching off the supply, not reasonable in respect of safety reasons. In the article exploitation problems resulting from these requirements were presented and an analysis was carried out concerning the legitimacy of use of this protective measure from the viewpoint of the required safety level and reliability of work of the supplying installation. Undertaking of actions aiming at the mitigation of regulations in this aspect was proposed.
3
Content available remote Bezpieczne i efektywne kompleksy ścianowe Grupy Kopex
PL
Fabryki Grupy Kopex, od lat produkujące maszyny i urządzenia dla górnictwa, ciągle doskonalą swoje wyroby, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom użytkowników i spełniając nawet najostrzejsze wygania norm i przepisów, w tym w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i uzyskiwania wysokiej efektywności przez przedsiębiorstwa górnicze. Kierują się w swej działalności wymogami, określonymi m.in. w Polskich Normach, zharmonizowanych z Dyrektywą Maszynową, zapewniając najwyższe standardy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.