Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaburzenia widzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Prawidłowe widzenie jest jednym z czynników gwarantujących właściwy rozwój intelektualny i fizyczny dziecka. Stan wzroku znajduje odzwierciedlenie w postępach w nauce, wyborze drogi zawodowej czy dyscypliny sportowej. W Stanach Zjednoczonych jedno na troje dzieci w wieku przedszkolnym ma zaburzenia widzenia [1]. Z kolei badania w Polsce sugerują, że 20% dzieci w wieku przedszkolnym ma zaburzenia widzenia, które istotnie mogą wpływać na proces uczenia się [2]. Wiele publikacji naukowych na świecie alarmuje, że rośnie liczba osób wykazujących deficyty w obrębie narządu wzroku – obserwuje się przyrost krótkowzroczności, częściej pojawiają się problemy z akomodacją czy widzeniem obuocznym. W obliczu takich zmian konieczne wydaje się częste monitorowanie narządu wzroku i jego funkcji.
2
Content available remote Skiaskopia drogą do łatwej akceptacji korekcji przez pacjenta
PL
Specjaliści dobierający korekcję niejednokrotnie stają przed dylematem, czy korygować wadę wzroku pacjenta w pełni, kierując się wynikiem po porażeniu akomodacji, czy komfortem pacjenta i szybką adaptacją do szkieł. Oba podejścia obarczone są ryzykiem: a. Pełna korekcja po zakropleniu może skutkować brakiem adaptacji. Według literatury osoba nadwzroczna komfortowo funkcjonuje przy zachowaniu napięcia akomodacji tonicznej (około 0,75D od pełnej cykloplegii). b. Pozostawienie niedokorygowania może skutkować zaburzeniami widzenia obuocznego i występowaniem astenopii.
3
Content available remote Udar mózgu a zaburzenia widzenia– diagnostyka oraz możliwości postępowania
PL
Udar mózgu, zdarzenie mózgowo-naczyniowe (łac. apoplexia cerebri, insultus cerebri) definiuje się jako incydent naczyniowy spowodowany zakłóceniem dopływu krwi do mózgu w wyniku zablokowania lub pęknięcia tętnicy zaopatrującej mózg w krew. Terminu tego używa się dla określenia ostrych i nieodwracalnych (co nie oznacza nieuleczalnych) neurologicznych objawów choroby naczyń mózgowych, która powoduje przerwanie dopływu krwi do mózgu. W Polsce rejestruje się około 60 tys. nowych zachorowań na udar rocznie, a zapadalność na tę chorobę określa się na około 175 na 100 tys. mężczyzn i 125 na 100 tys. kobiet. Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci i główną przyczyną trwałego kalectwa oraz braku samodzielności u osób dorosłych. Ryzyko udaru mózgu rośnie wraz z wiekiem. Udary mózgu występują głównie u osób starszych (średni wiek zachorowania to około 70 lat), ale zdarzają się także u dzieci.
PL
Każdy człowiek zasługuje na dobre widzenie, niezależnie od czynników warunkujących jego życie. Jedną z grup społecznych, które mają utrudniony dostęp do specjalistów ochrony wzroku, są osoby z niepełnosprawnością. Jest to związane z barierami istniejącymi zarówno po stronie pacjenta, jak i specjalisty. Osoby z niepełnosprawnością często nie rozumieją przekazu drugiego człowieka i nie odbierają prawidłowo bodźców ze świata, co oznacza, że wymagają odpowiedniej ilości czasu i cierpliwości podczas badania. Celem mojej pracy magisterskiej była ocena jakości widzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz porównanie jej z subiektywną oceną widzenia tych osób. Dodatkowym zadaniem było sprawdzenie dostępności do odpowiedniej opieki w zakresie ochrony wzroku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badania przeprowadzono na 42 osobach ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w placówce Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Słupi pod Kępnem. Zauważono, że zaburzenia widzenia są zależne od stopnia niepełnosprawności, a przeprowadzone badania jakości widzenia pokazały silną zależność wyniku badania od nastawienia badanego oraz umiejętności badającego. Często te osoby, pomimo niepełnosprawności, potrafią zauważyć problemy wynikające z tych zaburzeń.
EN
Everyone deserves to see in the best way, regardless of life circumstances. One of the groups that have hindered access to the vision protection specialists are persons with disabilities. This is due to the restrictions both on the side of the patient and professional. Persons with disabilities often do not understand correctly what another human being is meant to convey and they do not receive proper stimuli from the world, which means that they require a customized amount of time and extra patience during the test. The aim of the research was to examine the quality of vision of mentally disabled patients, and compare obtained results with feedback from the patients themselves. An additional goal was to examine available access for persons with intellectual disabilities to adequate eye care professionals. The research was conducted on 42 people with severe or moderate mental disability during the Occupational Therapy Workshops in Słupia nearby Kępno. It was found that the vision dysfunction is correlated with the degree of disability, and conducted studies have shown a strong relationship between test results and patient‘s attitude toward exam, as well as examiner’s skills. Persons with disabilities are often aware of these discrepancies.
PL
Leczenie zaburzeń widzenia obuocznego ma na celu usunięcie dolegliwości oraz uzyskanie prawidłowego ustawienia oczu z pełną ostrością wzroku i ze stabilnym widzeniem stereoskopowym w wolnej przestrzeni na wszystkie odległości [4,6,7]. Idealnie stan układu wzrokowego po leczeniu powinien przypominać układ wzrokowy osoby, u której zaburzenia widzenia obuocznego nigdy nie występowały, czyli powinny być spełnione wszystkie normy. W praktyce sukcesem jest, gdy w wyniku zastosowanej terapii pacjent ma obuoczne widzenie dołeczkowe, zmniejszyło się tłumienie, a ostrość wzroku i stereopsja wzrosły.
7
Content available remote Korekcja pryzmatyczna zaburzeń widzenia obuocznego, cz. I
PL
Jedno z badań przyjmuje, że symptomy związane z dysfunkcjami widzenia obuocznego dotyczą 56,2% osób w wieku przedprezbiopijnym, z czego 38,6% łączy się ściśle z zaburzeniami wergencji [1]. W przewidywaniach na 2010 rok szacowano, że zez (heterotropia) będzie występował u 18 mln, a niedowidzenie (ambliopia) u 9,3 mln osób w USA [2]. Duża częstość występowania zaburzeń widzenia obuocznego stanowi wyzwanie dla specjalistów zajmujących się ochroną narządu wzroku w kwestii zapobiegania, diagnozy i właściwego leczenia.
8
Content available remote Wpływ zmiennego pola magnetycznego na funkcje narządu wzroku
PL
Artykuł opisuje obserwowane na stanowiskach pracy zjawisko oddziaływania zmiennego pola magnetycznego na narząd wzroku. Rejestrowane wartości indukcji magnetycznej znajdują się w przedziale 2-150mT. Pracownicy sygnalizowali występowanie w tych okolicznościach zaburzenia widzenia. W miejscach pracy, gdzie może występować zmienne pole magnetyczne o wartościach indukcji większych niż 2 mT, personel powinien być poinformowany o możliwości występowania zaburzeń widzenia w celu zapobieżenia ewentualnym wypadkom przy pracy. Obserwowane zjawisko wymaga dalszych szczegółowych badań.
EN
It has been observed that exposure to extremely Iow frequency electro-magnetic fields induce some changes in vision process. Some laboratory workers complained about visual abnormalities during exposure on magnetic field ranged from 2 to 150 mT. It is important to warn and protect persons from harmful influence of this factor in order to avoid accidents at work. Further research is needed to clarify this issue.
EN
An ergophthalmological tool has been developed to investigate effects of subjective and objective workload on work-related visual complaints (asthenopia). In field studies on different visual display unit (VDU) workplaces effects of objective and subjective workload, work intensity, and work breaks (5–9 min/hour) could be found. It could be shown that during the first hours of VDU work, asthenopic complaints have the tendency to follow effective workload. With increasing working time the effect of a general and visual fatigue overlaps other reported visual complaints in the majority of cases.
10
EN
We report the results of 3 surveys of visual display terminal (VDT) users who took a minibreak during which they viewed a stereoscopic image of a repeating parallel pattern showing planets. The single image stereogram method employed is called Stretch Eye™, and we evaluated the effects of Stretch Eye™ on asthenopia. An accommodative relaxation of about 1 D was observed in participants while they were gazing at the image. The employees of 2 information technology companies were evaluated according to a visual analogue scale (VAS) for subjective symptoms of asthenopia and eyesight. The results showed that Stretch Eye™ was effective in easing visual fatigue due to VDT work and it improved eyesight under working conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.