Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pareto diagram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie praktycznego zastosowania diagramu Pareto w zarządzaniu jakością wybranego procesu produkcyjnego. Pierwsza część opracowania zawiera podsumowanie badań literaturowych z zakresu jakości oraz charakterystykę diagramu Pareto: historię powstania zasady Pareto, celowość wykorzystania, obszary zastosowania, etapy tworzenia diagramu Pareto-Lorenza, związek diagramu z metodą ABC oraz zalety korzystania z tego narzędzia w zarządzaniu jakością. Następnie, przedstawione zostało praktyczne zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza wraz z metodą ABC w analizie wybranego problemu: przyczyn niskiej jakości produktu – czekolady mlecznej.
EN
The objective of the article is to present the practical application of the Pareto diagram in quality management for chosen production process. The first part of the analysis contains the theoretical framework of quality and characteristic of the Pareto diagram: the history of Pareto principle, purposefulness of use, areas of application, the stages of creating Pareto-Lorenz diagram, relationship of the diagram with the ABC method and its advantages. Afterwards, the Pareto-Lorenz diagram with ABC method’s practical application in analysis of the chosen problem: causes of low quality of milk chocolate has been presented.
EN
The current paper presents the study of applying the FEMA method to the drill T4 BH. The research focused on the risk indicators used in the FEMA method. Pareto diagram for the description of the frequency and importance of causes that may cause a problem were applied. With participative method of brainstorming information was gathered concerning the failures that can occur in the drill machine T4BH, their causes and their effects, as well as preventive and error detection methods. The information was then processed by means of different quality instrument (cause-effect diagram) resulting in a ranking of risk coefficient used in the FMEA method.
EN
In the article elements of quality engineering have been presented, such as: Pareto chart and FMEA method for evaluating the scraper conveyor’s failure frequency. A percentage share of particular failures in the scraper conveyor has been estimated by means of the Pareto chart. FMEA was used to identify the causes of failures and their effects. Quality engineering elements can be widely applied in an initial analysis of technical facilities’ failure frequency in various industry branches.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie elementów inżynierii jakości takich jak: diagram Pareto-Lorenza oraz metoda FMEA do oceny awaryjności przenośnika zgrzebłowego. Za pomocą diagramu Pareto-Lorenza oszacowano procentowy udział poszczególnych awarii w przenośniku zgrzebłowym. Metoda FMEA posłużyła do wskazania przyczyn wystąpienia awarii oraz określenia ich skutków. Wykorzystane elementów inżynierii jakości do wstępnej analizy awaryjności obiektów technicznych może znaleźć szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie ważonych diagramów Ishikawy i diagramów Pareto do analizy przyczyn awarii maszyn i urządzeń oraz autorską bazę danych TPM_f v02 opracowaną w MS Access służącą do analizy efektywności prac związanych z wdrażaniem programu TPM, jak i kontroli jego funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Baza ta może być wykorzystywana samodzielnie lub np. jako moduł poszerzający możliwości systemów informatycznych typu MRP lub ERP (dla małych i średnich przedsiębiorstw) umożliwiających obsługę sfery produkcyjnej z wymianą danych z systemem Microsoft Access, Microsoft Excel i Microsoft Project przez pliki tekstowe, różnego typu wydruki i zestawienia. Pozwala ona na usprawnianie zarządzania działalnością przedsiębiorstwa nie tylko w zakresie całościowego produktywnego utrzymania ciągłości ruchu maszyn, urządzeń i oprzyrządowania, ale również planowania produkcji.
EN
It present use of Ishikawa diagrams and Pareto diagrams for analysis of causes of failures of machines and TPM_f v02 database with copyright elaborated with use Microsoft Access. This database is as for analysis of efficiency of work related with accustoming TPM program and in enterprise control of function. It can be taken ad-vantage independently or as unit widen capability computerized information systems type MRP or in enterprise ERP enabled service of productive sphere for small and medium enterprises with data exchange with Microsoft Access, Microsoft Excel and Microsoft Project system by text files, printouts and listings. TPM_f v02 database allows improvement of management in range activity of enterprise not only TPM, but planning of production also.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.