Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aluminium industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obserwuje się dynamiczny wzrost produkcji wyrobów z aluminium w sektorze motoryzacyjnym, budowlanym i opakowaniowym. Dalszy rozwój wymaga nakładów finansowych na innowacje. Konferencja „Inteligentne innowacje w przemyśle aluminiowym odbyła się 30 listopada 2017 r. w Warszawie. Zorganizowana została przez Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu, która zrzesza największych i najbardziej innowacyjnych przedstawicieli przemysłu aluminiowego w Polsce. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej (NCBR, Ministerstwo Rozwoju), uczelni wyższych (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska), instytutów naukowych (Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Chemii Przemysłowej) oraz przemysłu aluminiowego.
PL
Każdy z nas z całą pewnością chciałby pracować w przedsiębiorstwie lub innym zakładzie pracy wiedząc, że jest on odpowiednio wyposażony pod względem technicznym oraz zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii. Również spełnienie wszystkich wymagań pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy gwarantuje spokojne i sumienne wykonywanie powierzonych czynności pracowniczych. Jednakże od czasu do czasu powinny być przeprowadzane cykliczne kontrole mające głównie za zadanie sprawdzić i ocenić stan bhp w danym przedsiębiorstwie. Głównym i zasadniczym celem tego artykułu jest przedstawienie w oparciu o posiadane wiadomości analizy i oceny stanu bhp w przedsiębiorstwie produkującym profile i blachy aluminiowe do okien i drzwi.
EN
Each of us would certainly like to work in a company or other establishment knowing that we are it is technically well-equipped and designed in accordance with the applicable ergonomic principles. Meeting all the requirements from the point of view of health and safety at work also guarantees peaceful and conscientious performance of the entrusted employee activities. However, cyclical checks should be carried out from time to time mainly to check and assess the health and safety situation of the undertaking concerned. The main and fundamental aim of this article is to present an analysis and assessment of the health and safety situation of a company producing aluminium profiles and sheets for windows and doors on the basis of its household knowledge.
PL
Wypadki potrafią się zdarzyć w najmniej oczekiwanym przez nas momencie. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom należy przede wszystkim wprowadzić w przedsiębiorstwie odpowiednie działania profilaktyczne mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie do minimum ilości występowania zdarzeń wypadkowych. Jednym z najważniejszych celów jest także odpowiednio przygotowana i wykonana ocena ryzyka zawodowego. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku operatora linii lakierniczej w przedsiębiorstwie X z wykorzystaniem trzech metod oceny ryzyka: Risk Score, JSA i pięciu kroków.
EN
Accidents can happen in the least expected by us time. To prevent this type of incidents, it should first of all implement the undertaking appropriate preventive measures to reduce or limit to the minimum the number of occurrence of the accident event. One of the most important objectives is also properly prepared and executed risk assessment. The main purpose of this article is to present a risk assessment on the paint line operator in the company X with the use of three methods for risk assessment: Risk Score, JSA and five steps.
PL
Przedstawiono pozycję Grupy KĘTY S.A. w przemyśle aluminiowym w Polsce w świetle realizowanej strategii rozwoju techniczno-technologicznego i ekonomicznego. Korzystając z różnych opracowań analitycznych a dotyczących stanu przemysłu aluminiowego w świecie, dokonano próby oceny realizowanej strategii rozwoju Grupy KĘTY S.A.
EN
Position of the KĘTY S.A. Group in the aluminium industry in Poland with an account of the implemented strategy for technological and economic development has been presented. Based on various analytical reports on the state of the aluminium industry in the world the authors tried to assess the development strategy which is being realised by this Group.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.