Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  active filtering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an analysis of the Akagi’s p-q theory and its implementation for active filtering under nonsinusoidal voltage conditions. A modified definition of the active component of the current for such conditions is proposed. Next, our platform for testing control strategies of parallel shunt filters, based on a DSP DS1103 system, is presented. An implementation of the modified p-q theory on the dSpace 1103 DSP system and some experimental results are presented in the second part of the paper.
PL
Artykuł przedstawia analizę teorii mocy p-q Akagi’ego i jej zastosowań do aktywnej filtracji w warunkach niesinusoidalnych. Proponowana jest też, zmodyfikowana dla takich warunków, definicja składowej czynnej prądu. Artykuł omawia następnie zestaw laboratoryjny do testowania strategii sterowania równoległego filtru aktywnego, oparty na systemie DS1103 cyfrowej obróbki sygnałów (DSP). W części drugiej przedstawiono zastosowanie zmodifikowanej teorii p-q do sterowania filtru aktywnego z użyciem systemu DSP dSpace 1103 oraz otrzymane wyniki eksperymentalne.
EN
This paper presents an analysis of Akagi's p-q theory for active filtering under nonsinusoidal voltage conditions. It is ascertained that compensating the alternative parts of the instantaneous active and reactive powers leads to a sinusoidal power supply current only under sinusoidal voltage conditions. A modified definition of the active component of the current is proposed for operation under nonsinusoidal voltage conditions and shunt active filter applications. A generic example and the full controlled rectifier-based DC motor drive system are used as case studies.
PL
Artykuł przedstawia analizę teorii p-q Akagi'ego, stosowanej do filtracji aktywnej w warunkach napięć niesinusoidalnych. Stwierdzono, że kompensacja składników oscylacyjnych mocy chwilowych, czynnej i biernej, prowadzi do sinusoidalnego prądu zasilania tylko w warunkach zasilania napięciem sinusoidalnym. Zaproponowano zmodyfikowaną definicję składowej czynnej prądu na potrzeby sterowania równoległego filtru aktywnego pracującego przy niesinusoidalnym napięciu zasilania. Prostownikowy napęd silnika prądu stałego został użyty w artykule jako przykład dla przedstawionej w artykule analizy.
PL
Układy, które są układami automatyki systemowej procesu eksploatacji obiektu energetycznego i mają charakter kompleksowy, tzn. obejmują swoim zasięgiem działanie wielu urządzeń pracujących jako podzespoły, jak i układy złożone, w strukturze hierarchicznej przy uproszczonej bazie reguł, umożliwiających redukcję ilości zbiorów rozmytych, jako informacji niezbędnych do prowadzenia bezpiecznej eksploatacji takiego obiektu energetycznego.
EN
n many Western countries regulations concerning verification of correct operation of automatic control systems, including but not limited to power facilities, require a proof of the system stability and a type of controller. It is a basic requirement for approval of a control system for operation. For a fuzzy controller in a control system, a number of problems with its use appear, first of all with determining stability of this type of control. Many methods for testing stability of fuzzy control systems have been developed, using a lot of information. One of the methods for testing stability of a fuzzy control system is presented in the article. Numerous possibilities are offered by stability tests aided by IT tools which allow for analysis of large quantities of fuzzy information as input signals, affecting a control system, taking into account response dynamics of the power facility components and of the facility itself. Correct operation of automatic control systems, including but not limited to power facilities, require a proof of the system stability and a type of controller. It is a basic requirement for approval of a control system for operation. For a fuzzy controller in a control system, a number of problems with its use appear, first of all with determining stability of this type of control. Many methods for testing stability of fuzzy control systems have been developed, using a lot of information. One of the methods for testing stability of a fuzzy control system is presented in the article. Numerous possibilities are offered by stability tests aided by IT tools which allow for analysis of large quantities of fuzzy information as input signals, affecting a control system, taking into account response dynamics of the power facility components and of the facility itself.
4
Content available remote A Laplace Domain Modelling Approach for CM Active EMI Filters
EN
This paper presents a technique to model a Common Mode (CM) active EMI filter designed for suppressing the common mode voltage generated by a three-phase PWM inverter at an induction motor terminals. Detailed mathematical formulas describing the single parts of the system are developed in the Laplace domain. The model is implemented in Matlab Simulink software environment. The software tool is used for the evaluation of the active filter performance in terms of CM voltage attenuation. Laboratory experiments on an induction motor drive confirm the validity of the proposed model.
PL
Artykuł prezentuje metodę projektowania filtru EMI przeznaczonego do tłumienia składowej wspólnej napięcia generowanego przez trójfazowy przekształtnik PWM na zaciskach silnika indukcyjnego. Szczegółowe zależności matematyczne opisując składowe systemu opracowano w dziedzinie Laplace'a. Model zaimplementowano w środowisku Matlab Simulink. Oprogramowanie wykorzystano do ceny właściwości filtru przy tłumieniu składowej wspólnej. Eksperyment z wykorzystaniem napędu indukcyjnego potwierdził założenia modelu.
5
EN
A Direct Power Control Space Vector Modulated (DPC-SVM) for 3-phase PWM rectifier with compensation of higher harmonics function is presented. The active and reactive power is used as a control variables for the PWM rectifier and active filtering operation. As a result lower number of coordinate transformations are required. Simulated as well as experimental waveforms under steady state and dynamic performance are presented. Among the main advantages of DPC-SVM are: simple algorithm, good dynamic and operation at constant switching frequency. Additionally a line voltage sensors were replaced by the virtual flux estimator which provide almost sinusoidal line current in case of distorted line voltage.
PL
Artykuł przedstawia układ prostownika PWM z możliwością kompensacji wyższych harmonicznych prądu sieci. Wyeliminowano czujniki napięcia po stronie sieci zasilającej, dzięki zastosowaniu strategii sterowania bazującej na wirtualnym strumieniu. Opracowany układ sterowania charaktery/uje się prostym algorytmem, łatwym do realizacji przy zastosowaniu procesora sygnałowego. Zostały przedstawione podstawy teoretyczne oraz badania symulacyjne i eksperymentalne w stanic ustalonym i stanach dynamicznych dla pracy prostownikowej i przy włączonej funkcji filtracji aktywnej. Wyniki hadań pokazały szereg zalet bezpośredniego sterowania mocą z estymatorem wirtualnego strumienia, w szczególności zapewnienie sinusoidalnego prądu w przypadku odkształconego napięcia sieci.
PL
Przedstawiono zarys budowy (syntezy) filtru hybrydowego - na przykładzie filtru w obwodzie prądu stałego - o strukturze "optymalizowanej". Wykorzystuje sie w niej dwójnik aktywny z torem aktywnej filtracji, do osiągnięcia w gałęzi poprzecznej filtru dolnoprzepustowego rezonansu napięć, inwariantnego względem wartości prądu płynącego w tej gałęzi i jego widma. Filtr o takiej strukturze umożliwia osiągnięcie bardzo duzego współczynnika tłumienia zakłóceń prądowych i napięciowych w układzie zasilania z przekształtnikami. Zawarto wyniki symulacjipracy gałęzi poprzecznej z wymuszeniem prądowym: sinusoidalnym, prostokątnym i typu "szum". Przedstawiono także oscylogramy z pracy filtru wejściowego z kompensacją w układzie zamkniętym dla obwodu rzeczywistego z przerywaczem okresowym
EN
The paper outlines of hybrid filter synthesis - exemplified by the filter in the direct current circuit - with an optimized structure. An active two-terminal network with an active filtering line is used in the filter to achieve - in the crosswise branch of a low-pass filter - a voltage resonance which is invariant in relation to the value and the spectrum of the current in the branch. A structure of this type makes it possible ti achieve a high attenuation factor of circuit and voltage disturbances occurring in a supply system with converters. The paper contains the simulation results for the work of the crosswise branch with sinusiodal, rectangular and "noise" type input functions. It also outliness oscillograms of the work of the input filter with a closed systems compensation for an actual circuit with a chopper
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.