Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy zasilania gwarantowanego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł zawiera opis podstawowych platform telekomunikacyjnych, systemów zasilania gwarantowanego i systemów ochrony technicznej współczesnej stacji elektroenergetycznej najwyższych napięć. Zawiera też opis działalności pracowników ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA w procesie przygotowania dokumentacji i realizacji systemów telekomunikacyjnych w energetyce.
EN
Given is the description of basic telecommunication platforms, uninterruptible power supply (UPS) systems and technical protection systems of a modern EHV power substation. Presented is also activity of ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA employees during the process of compiling documentation and realization of telecommunication systems in power industry.
PL
Przedstawiono sposób doboru zabezpieczeń prądowych w systemach zasilania gwarantowanego ze szczególnym zwróceniem uwagi na selektywność ich działania.
EN
The paper presents a method for selection of current protections in guaranteed power supply systems, special attention paid to their operational selectivity.
PL
Z uwagi na kłopoty z pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną, jak również oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w konsekwencji częste przerwy w zasilaniu elektrycznym odbiorników, coraz częściej pojawia się potrzeba zapewnienia długotrwałego zasilania rezerwowego (gwarantowanego), przy jednocześnie wysokich wymaganiach w zakresie jakości dostarczanej energii. Rozwiązaniem takich problemów mogą być systemy zasilania gwarantowanego, składające się z tandemowo pracujących zasilaczy UPS oraz zespołów prądotwórczych.
PL
W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stasowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.
6
Content available remote Elektromagnetyzm a zagadnienia gromadzenia energii
PL
W pracy zajęto się praktycznym wykorzystaniem magazynów energii w zastosowaniach do samochodów elektrycznych, jak również systemów zasilania gwarantowanego UPS. Przeprowadzono analizy doboru magazynów energii głównie z uwagi na ich gęstości mocy oraz gęstości energii dla uzyskania określonych celów użytkowych.
EN
In this paper the practical application of energy storages use for electric cars, as well as uninterruptible power supply UPS was presented. The selection of energy storage was analysed mainly in view of their power density and energy density in order to obtain certain utility objectives.
PL
W pracy zajęto się systemami zasilania gwarantowanego UPS. Przeprowadzono rozważania związane z możliwościami pokrywania rosnącego zapotrzebowania na energię (w wyniku rozbudowy infrastruktury odbiorczej), jak również z zapewnianiem oczekiwanej niezawodności zasilania elektrycznego odbiorników o znaczeniu priorytetowym. Opisano własności funkcjonalne podstawowych struktur redundantnych UPS. Przedstawiono i skomentowano uzyskane rezultaty badań wykonanych w układach UPS EVER POWERLINE GREEN 33.
EN
The paper deals with the UPS guaranteed power supply systems. Possible satisfying the growing power demand (resulting from the development of power receiving infrastructure) and assurance of required reliability of power supply to the receivers of priority meaning are considered. Operational properties of UPS basic redundant structures are described. Results of the studies carried out for the UPS EVER POWERLINE GREEN 33 are presented and commented.
PL
W pracy analizowana jest możliwość realizacji kompensacji mocy biernej, bez stosowania dodatkowych przetworników energoelektronicznych ani stałych elementów biernych, przez wewnętrzne bloki wejściowe systemu zasilania gwarantowanego (na przykładzie UPS EVER POWERLINE GREEN 33). Przedstawiono również rozważania związane z wprowadzeniem dodatkowej funkcjonalności UPS w postaci trybu pracy hybrydowej, umożliwiającego wydłużenie czasu podtrzymania zasilania odbiorników w określonym przedziale zmian wartości napięcia sieciowego. Zamieszczono wyniki przeprowadzonych pomiarów i obliczeń, zrealizowanych dla konkretnego układu fizycznego, a w końcowej części pracy podsumowano uzyskane rezultaty.
EN
The paper presents analysis of possible compensation of reactive power by internal input blocks of Uninterruptible Power Systems, without the use of additional power electronic converters or stationary passive elements (on the example of UPS EVER POWERLINE GREEN 33). Additional UPS functionality is also considered that enables longer maintenance of the supply of the receivers within definite range of the network voltage values. Results of the measurements and calculations carried out for a concrete physical system are presented. Final part of the paper summarized the obtained results.
PL
Przedstawiono układy zasilania napięciem gwarantowanym stosowane w systemach prądu stałego i zmiennego.
EN
Guaranteed power supply systems are presented that are used in dc and ac systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.