Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  arboretum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W szpitalach psychiatrycznych końca XIX i początku XX wieku w Europie ogrody i kompozycje parkowe pełniły ważną rolę terapeutyczną, zarówno jeśli chodzi o kształtowanie zieleni ozdobnej, jak i użytkowej, która pozwalała na terapię pracą. Kompleksy szpitalne podlegały rozmaitym przemianom wynikającym między innymi z rozwoju psychiatrii oraz bieżących potrzeb. Dobudowywano nowe obiekty służące potrzebom chorych w obrębie ograniczonego obszaru szpitala kosztem zieleni. W wyniku studiów historycznych zaczęto doceniać ich znaczenie w historii medycyny i wartość zabytkową, co wynika również z mniej stygmatyzującego postrzegania chorób psychicznych. Wiele z tych placówek pełni nadal funkcje lecznicze, a te które zlikwidowano, są adaptowane do nowych funkcji i wciąż stanowią atrakcyjne zespoły architektoniczno-krajobrazowe. Artykuł prezentuje studia przypadków dawnych szpitali dla nerwowo chorych, w których w projektach rewaloryzacji szczególną rolę odgrywa reinterpretacja i rozwinięcie pierwotnej kompozycji ogrodowej. Przykład Arboretum w Heppenheim an der Bergstraße odnosi się do adaptacji szpitala zbudowanego w systemie korytarzowym w II poł. XIX wieku, zaś Parco di San Giovanni w Trieście to dawny szpital pawilonowy z początku XX wieku.
EN
In mental hospitals at the end of the 19th and the beginning of the 20th century in Europe, gardens and parks served an important therapeutic role, with regard to shaping both decorative and utility greenery which allowed for occupational therapy. Hospital complexes underwent various transformations resulting from e.g. the development of psychiatry and current needs. New objects to serve the patients’ needs were added within the limited space of the hospital at the expense of greenery. As a result of historical studies their significance for the history of medicine and historic value began to be appreciated, which is also a consequence the less stigmatizing perception of mental disorders. Many of those institutions still fulfil their therapeutic functions, and those that were closed down have been adapted to new functions and still constitute attractive architectoniclandscape complexes. The article presents case studies of former lunatic asylums, in the restoration projects of which a particular role is played by reinterpretation and development of the original garden composition. The example of the Arboretum in Heppenheim an der Bergstraße describes an adaptation of a hospital built in the corridor system in the 2nd half of the 19th century, while Parco di San Giovanni in Trieste is a former pavilion hospital from the beginning of the 20th century.
EN
Over the centuries, arboreta and botanical gardens have performed a variety of functions, the most important being the collection and sharing of the various plant collections. Initially, these collections mainly included medicinal plants for the education of future physicians or pharmacists. The aim of this article is to show the significant role of these units in the forest and nature education. Conducting scientific research and making collections for educational and research purposes is carried out by botanical gardens primarily by providing access to the public to harvest in a manner that will not endanger the collection. Formal education is carried out in these units mainly through links with universities and through the organization of special educational activities (equivalent to museum lessons) for schools.
EN
The article examines the "Green architecture" notion development as a new stage in architecture development as exemplified by the current trends in design and construction of the "Green architecture" projects.
PL
Kiedyś prywatna szkółka, potem ogród kolekcjonerski – teraz ogólnodostępne arboretum, które uczy, bawi i cieszy oko. Każdego i przez cały rok.
PL
Ciekawe projekty mogą być realizowane także z dala od wielkich metropolii. Przykładem na interesujące zaaranżowanie przestrzeni jest Arboretum w Bolestraszycach, w ramach którego stworzono ogród sensualny, zaprojektowany także z myślą o osobach niepełnosprawnych.
6
Content available Edukacja w ośrodku kultury leśnej w Gołuchowie
PL
W publikacji przedstawiono działalność edukacyjną Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie koncentrującą się na upowszechnianiu wiedzy przyrodniczo-leśnej. Ośrodek funkcjonuje na terenie dziewiętnastowiecznego zespołu zamkowo-parkowego, w skład którego wchodzą: muzeum leśnictwa, park-arboretum oraz pokazowa zagroda zwierząt. Efektem działalności ośrodka jest przywrócenie świetności zarówno obszaru parku, jak i znajdujących się tam zabytkowych obiektów i ich adaptacja do celów muzealnych.
EN
Educational activity of the Forest Culture Centre in Gołuchów were presented in the paper. It is concentrate on diffusion of natural-forest knowledge. The Centre operate on 19th century castle with park area, including forest museum, park-arboretum and representative animal cottage. The effect of the Centre activity is to restoration of splendour of park area and existing monuments as well for museum expositions.
PL
Nadmiar związków organicznych i składników biogennych w wodach powierzchniowych stanowi istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego. W pracy przeprowadzono analizę uzyskanych wyników dla oczek położonych na terenie Arboretum Akademii Rolniczej we Wrocławiu i na tej podstawie określono stan jakości wody i możliwości jego poprawy. Woda znajdująca się w stawach na terenie Arboretum charakteryzuje się niskim stężeniem tlenu rozpuszczonego wynoszącym średnio 3,7 mg O2/dm3 dla stawu S1 i 6,8 mg O2/dm3 dla stawu S2 oraz wysokimi wartościami wskaźników tlenowych - BZT5 i ChZTMn. Na uwagę zasługuje również bardzo wysokie średnie stężenie amoniaku odpowiednio 3,33 mgNH4/dm3 dla S1 i 2,24 mg NH4/dm3 dla S2. Woda z tych stawów zawiera również dużo fosforu. Poprawę jakości wód powierzchniowych w Arboretum można uzyskać poprzez usunięcie odpadów znajdujących się w stawach i przynajmniej części osadów dennych zgromadzonych w nich oraz uporządkowanie gospodarki wodo-ściekowej na terenie przyległym do Arboretum.
EN
Surplus of organic and biogenic compounds in surface waters poses a serious risk to the natural environment. The work presents ananalysis of data obtained from small ponds located within the Arboretum of the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. The data was used as a basis for assessing the quality of water and potential for its improvement. The water in the Arboretum ponds was characterized by low concentration of dissolved oxygen on the average level of 3,7 mg O2/dm3 for S1 pond and 6,8 O2/dm3 for S2 pond and height values of oxygen indicators :BOD5 and CODMn. Worth mentioning is also a very high average ammonium concentration: 3,33 NH4/dm3 for S1 pond and 2,24 NH4/dm3 for S2 pond, respectively. The water in the ponds had also very high phosphorus content. Improvement of the water quality of the Arboretum ponds can be achieved by removing the waste from the ponds and atleast some bottom sediments accumulated in them alongside with improved water and wastewater management in the area adjacent to the Arboretum.
11
Content available remote "Zofiówka" na Ukrainie - park zachwycający
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.