Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elution test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Formation of hexavalent chromium in Cr-containing steelmaking slag
EN
Purpose: In present work, the mineral phases in chromium-containing slags were identified, and the formation mechanisms of Cr(VI) in Cr2O3-containing mineral phases were discussed. Design/methodology/approach: In steelmaking slag containing chromium, chromium is mainly present as spinel phases such as MgCr2O4 and (Mg,Fe)Cr2O4. When these Cr(III) oxides are oxidized to Cr(VI) oxide, the Cr(VI) is easily eluted from the slag due to its high solubility in water. Findings: The Cr (VI) adversely affects the human health and the environment. In this study, the influence of cooling rate, quenching temperature and oxidation/reduction condition during cooling on the Cr(VI) amount eluted from synthesized MgCr2O4, (Mg,Fe)Cr2O4 and CaCr2O4 were investigated. Research limitations/implications: The formation of Cr(VI) oxide in MgCr2O4 and CaCr2O4 compounds during heating under air was considered to be indispensable. The amounts of Cr(III) and Cr(VI) dissolved from MgCr2O4 were smaller than those from CaCr2O4. Since the formation of CrO3 in MgCr2O4 started at around 1400 K during cooling, slag should be cooled rapidly from the high temperature above 1400 K, or cooled in inert atmosphere in order to minimize Cr(VI) formation. FeO in (Mg,Fe)Cr2O4 solid solution suppressed Cr(VI), Cr(III) and Mg elution. Originality/value: The development of prevention method of Cr(VI) formation in the slags containing chromium is urgent in order to utilize the slags to land-fill and civil engineering works.
PL
W dobie wzrastającego zanieczyszczenia środowiska naturalnego istotne jest poszu-kiwanie coraz efektywniejszych metod ich usuwania. W szczególności zastosowanie tanich i łatwo dostępnych katalizatorów "proekologicznych" - naturalnych zeolitów, pozwala na intensyfikację wielu procesów, a ponadto nie są wnoszone do środowiska dodatkowe zanieczyszczenia. Szerokie zastosowanie naturalnych zeolitów - uwodnionych glinokrzemianów, wynika z ich wyjątkowej struktury przestrzennej, nadającej im właściwości molekularno-sitowe, jonowymienne i sorpcyjne oraz dużą aktywność katalityczną. Ich powierzchnię można łatwo modyfikować jonami metali. Stąd mogą one być z powodzeniem stosowane jako heterogeniczny katalizator w procesie Fentona, do utleniania zanieczyszczeń organicznych w wodzie i ściekach. W pracy opisano właściwości fizykochemiczne zeolitu naturalnego modyfikowanego jonami żelaza (II), który następnie poddano prażeniu w temperaturze 450°C. W wyniku modyfikacji ziarna zeolitu pokryte zostały czerwonobrunatnymi tlenkami żelaza (III), które stanowiły ok. 5% masy zeolitu. Powstała powłoka była stabilna mechanicznie i chemicznie - do roztworu przechodziły niewielkie ilości Fe, nie przekraczające 70 /
EN
Currently, when the pollution of natural environment increases, the search for more effective methods of pollutant removal is essential. Application of cheap and easy to get pro-ecological catalysts - natural zeolites - allows to intensify many processes. These minerals do not bring any additional pollutant to the environment. Wide application of natural zeolites, the hydrated alumino-silicates results from their unique spatial structure. Such structure of zeolites gives them molecular sieve properties, ionic exchange and sorption properties, and high catalytic activity. The surface of zeolites can be easily modified with metal ions, therefore they can be used as heterogeneous catalyst in the Fenton process. In this paper physicochemical properties of natural zeolites modified with Fe(II) ions, calcinated at 450°C are presented. As a result of modification, zeolite grains were covered by red-seal iron (III) oxides, which were about 5% of zeolite mass. Coating was mechanically and chemically stable -from zeolite to solution leached only small amounts of Fe, not exceeding 70 /
EN
Deposits used as fertilizer bring to soil both biogens necessary for plant growth and other ingredients such as metals, including heavy metals. Knowledge of quantities and rate in which heavy metals are to be released to soil from granulates is important because of their toxic influence on plants (in the case of high metals concentration). This paper presents results of investigation of elution of Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, and Cr from granulates prepared from municipal sewage sludge, hard coal ash and brown coal ash. Elution to water solution was carried out in static conditions with single-stage and tree-stage extraction. Heavy metal a component of sludge-ash granulates eluted in various quantities, i.e. from trace for cadmium to 9.26-9.53 mg/kg of dm. for zinc. Among the soluble forms of metals the most mobile are (in decreasing sequence): Cu > Pb > Zn > Ni in granulates containing brown coal ash and Cu >Pb > Ni > Zn in granulates contain hard coal ash.
PL
Wykorzystywanie odpadów w celach nawozowych wiąże się z wprowadzaniem do środowiska glebowego poza niezbędnymi do wzrostu i rozwoju roślin biogenami, również innych zawartych w nich składników min. metali (w tym ciężkich). Z uwagi na toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny (w przypadku nadmiernego stężenia) istotna jest wiedza na temat ilości i tempa uwalniania poszczególnych metali z takich odpadów. W pracy przedstawiono wyniki badań wymywania Cu, Zn, Ni, Cd, Pb i Cr z granulatów przygotowanych w oparciu o komunalne osady ściekowe i popioły lotne ze spalania węgla kamiennego i brunatnego Wymywanie do roztworu wodnego prowadzono w układzie statycznym: jednoetapowo i trójetapowo. Melale ciężkie były wymywane w zróżnicowanych ilościach tj. od śladowych dla kadmu do 9,5 mg/kg s.m dla cynku. Spośród rozpuszczalnych form metali najbardziej mobilnymi były, w sekwencji malejącej, Ni > Cu > Pb > Zn zarówno dla granulatów zawierających popiół z węgla brunatnego jak i kamiennego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.