Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki dotyczące kosmetyków z wykorzystaniem nanocząstek. Wykorzystując, często stosowaną w towaroznawstwie, metodę analizy sensorycznej dokonano w nim porównania oceny sensorycznej środków kosmetycznych zawierających i nie zawierających nanocząstki.
EN
This paper presents the results for the cosmetics using nanoparticles. By using the sensory evaluation was made in the comparison of the sensory evaluation as consumers like cosmetic agents with and without nanoparticles.
PL
Artykuł koncentruje się na prezentacji wyników badań dotyczących znajomości przez konsumentki oznakowań i symboli stosowanych na kosmetykach. Porównano w nim badania prowadzone na przestrzeni lat 2007- 2012.
EN
The publication focuses on the presentation of research results concerning the knowledge of the consumer's signage and symbols used in cosmetics. It compared the studies conducted over the years 2007-2012.
PL
W publikacji zaprezentowano wyniki analiz odnośnie jakości produktu kosmetycznego zwłaszcza z punktu widzenia uwzględnienia cech tego produktu oraz wymagań prawnych odnośnie jego jakości. Zwrócono również uwagę na fakt, iż w przypadku tego rodzaju produktu, należy w dużym stopniu uwzględnić kwestie bezpieczeństwa wynikające z odpowiednich aktów prawnych.
EN
The paper presents results of analyzes on the quality of cosmetic products especially from the characteristics of the product and legal requirements with respect to its quality point of view. Attention was also drawn to the fact that for this type of product, we should take into account safety issues resulting from the relevant legislation.
PL
W artykule przedstawiono definicje i podział ryzyka. Scharakteryzowano także potencjalne ryzyko nanocząstek w produktach kosmetycznych. Omówiono również stanowisko Komisji Europejskiej w odniesieniu do nanotechnologii oraz opisano wpływ nanocząstek na rośliny, zwierzęta i środowisko. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród towarzystw ubezpieczeniowych na temat postrzegania przez nich ryzyka nanotechnologii.
EN
There is in the paper the definitions and classification of risks. We also characterize potential risks of nanoparticles in cosmetic products. We also discussed the appointment the European Commission in relation to nanotechnology and influence of nanoparticles on plants, animals and environment. We also discussed results of survey conducted on a insurance companies in as far as of their perception of risks of nanotechnology.
5
Content available remote Znakowanie środków kosmetycznych zawierających nanocząstki
PL
W artykule przedstawiono specyficzne właściwości nanocząstek oraz omówiono wyniki prac „Zespołu Obywatelskiego", obradującego nad tematem nanotechnologii. Zwrócono także uwagę na potrzebę znakowania kosmetyków „nanoznakiem" oraz scharakteryzowano, powszechnie występujące na opakowaniach środków kosmetycznych symbole.
EN
n this work specific properties of cosmetic products containing nanoparticles were presented and results of a work of Citizens Panel on nanotechnology were discussed. In this work the need to label cosmetics with a „nano sign" were also considered and popular symbols on cosmetic containers were characterized.
6
Content available remote Problemy jakości nowoczesnych środków kosmetycznych
PL
pracy przedstawiono niektóre nowoczesne środki kosmetyczne, zawierające między innymi nanocząstki różnych materiałów, oraz omówiono wyniki badań ankietowych wybranej grupy kobiet w zakresie ich ogólnej wiedzy na temat stosowanych kosmetyków, z punktu widzenia ich jakości oraz potencjalnego wpływu na zdrowie.
EN
In this work some modern cosmetic products containing, between others, nanoparticles of different materials were presented and results of a questionnaire survey of a chosen group of women concerning their general knowledge on the used cosmetics from the point of view of their quality and potential influence on health were discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.