Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  doskonalenie przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem reklamacjami w przedsiębiorstwie branży metalowej. Za pomocą metody Pareto — Lorenza dokonano analizy przyczyn zaistniałych reklamacji jakościowych W przyjętym okresie badawczym. Badanie wykazało, że w pierwszej kolejności przedsiębiorstwo powinno dążyć do eliminacji trzech przyczyn wpływających negatywnie na proces powstawania reklamacji. Przeprowadzona analiza okazała się również wskazaniem kierunku działań doskonalących do systemu wytwarzania badanego przedsiębiorstwa. Umożliwia ona bowiem identykację tych miejsc które najbardziej wymagają usprawnień.
EN
This paper presents selected aspects related to the management of complaints in metal industry company. Using the Pareto - Lorenz method an analysis of the reasons for the qualitative complaints during that period research. The study showed that in the first instance the company should seek to eliminate three factors affecting the process of the complaint. The analysis also proved to be an indication of the improvement actions for the production system of examined company.it allows for the identification of these sites Where the problems that most require improvements in the production system ocurrs.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z doskonaleniem systemu zarządzania reklamacjami w wybranym przedsiębiorstwie branży metalowej. Zaprezentowano dane dotyczące wielkości produkcji i liczby zgłoszonych reklamacji i porównano je z ilością reklamacji uznanych. Ponadto analizie poddano działania doskonalące system zarządzania reklamacjami, co pozwoliło wykazać pewne niezgodności. Zaproponowano również rozwiązania w tym zakresie, które finalnie mogą wpłynąć na wzrost atrakcyjności firmy w oczach klientów oraz poprawę jej funkcjonowania.
EN
The article presents the issues related to improvement of the complaint management system in the metal industry company. Were presented data on the production and the number of reported complaints and compared with the amount of complaints accepted. Furthermore, were analyzed the improvement actions of the complaint management system, which has permitted to show some inconsistencies. Also been proposed solutions in this area, which finally can boost the attractiveness of in the eyes of customers and improving herfunctioning.
EN
The article presents the results of the analysis of the strategic performance management concept. Important is influence of this method for the process of the creation of the value. In article presented difference approaches for building of integrated measurement system as tools for improving of enterprises.
PL
Artykuł przedstawia założenia metodologii World Class Manufacturing (WCM) w przedsiębiorstwie hutniczym. Jako studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach, które w czerwcu 2009 roku podjęło decyzje o transformacji TPM (Total Productive Maintenance) na WCM. W części teoretycznej artykułu scharakteryzowano podstawowe metody stosowane w przedsiębiorstwach dla osiągnięcia statusu World Class. Wyeksponowano także wymogi oceny funkcjonowania przedsiębiorstw, takie jak: jakość, efektywność i koszty (eliminacja strat).
EN
The article presents the basic methodology of World Class Manufacturing (WCM) in metallurgical company. As study case was used ArcelorMittal Poland S.A. Department in Świętochłowice. The department took decision about transforming TPM (Total Productive Maintenance) to achieve WCM standards. In the theoretical part of the article the main methods of WCM were presented. Moreover, the basic targets of WCM like: quality, efficiency and costses (elimination of losts) are characterized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.