Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Horyzont Europa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W 2011 r. szefowie państw i rządów Unii Europejskiej* (UE) wezwali Komisję Europejską (KE) do zebrania wszystkich rozdrobnionych funduszy UE w ramach jednolitego programu badań i rozwoju. Celem działań miało być uporządkowanie celów i doprowadzenie do efektywnego wykorzystywania budżetu. W wyniku szerokich konsultacji KE powstał program „Horyzont 2020”, który funkcjonuje od 2014 r.
EN
Cohesion policy is the main investment policy of the European Union and reflects the most concrete manifestations of solidarity among Member States. Thanks to the budget planned for 2021-2027, additional investments will be possible to eliminate the remaining differences in the economic development of regions and Member States. According to the assumption of the European Commission, most of the funds are to be spent on innovation, support for small enterprises, digital technologies and modernization of industry. The aim of this article is to present the main assumptions of the new cohesion policy as well as instruments and programs supporting the process of its modernization after 2020.
PL
Polityka spójności jest główną polityką inwestycyjną Unii Europejskiej i odzwierciedla konkretne przejawy solidarności państw członkowskich. Dzięki budżetowi zaplanowanemu na lata 2021-2027 możliwe będą dodatkowe nakłady inwestycyjne, które zniwelują utrzymujące się wciąż różnice w rozwoju gospodarczym tak regionów, jak i państw członkowskich. Zgodnie z założeniem Komisji Europejskiej większość środków ma być przeznaczona na innowacje, wsparcie małych przedsiębiorstw, technologie cyfrowe i moderni-zację przemysłu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych założeń nowej polityki spójności oraz instrumentów i programów wspierających proces jej unowocześniania po 2020 roku.
PL
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej, w tym działalności przedsiębiorstw, a także zbliżenie nauki i biznesu oraz zrównoważony wzrost gospodarczy są celami, których realizacja jest traktowana priorytetowo przez Komisję Europejską. W procesie budowy gospodarki innowacyjnej, konkurencyjnej i mądrze korzystającej z zasobów naturalnych przedsiębiorcy powinni korzystać z pomocy nauki i współpracujących ze sobą instytucji publicznych i prywatnych. Podstawowym celem przygotowanych przez Komisję Europejską dokumentów COM(2018)435 i COM(2018)436 jest określenie zasad implementacji IX programu ramowego UE ds. badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027 pt. „Horyzont Europa”. W artykule omówiono najważniejsze cele operacyjne i propozycje środków finansowych na ich realizację.
EN
Strengthening innovation and competitiveness of the European Union economy, including business, science and business close-up, as well as sustainable economic growth are the key objectives set by the European Commission. Under the process of building innovative, competitive economy that is based on the wise use of natural resources, entrepreneur needs to benefit from the cooperation with the science and research institutions (no matter public or private ones). The primary purpose of the documents prepared by the European Commission – COM (2018) 435 andCOM (2018) 436 – is to define the rules for the implementation of the 9th EU framework programme of research and innovation for the period 2021-2027 „Horizon Europe”. The article presents the key operational objectives and financial resources planned for the programme implementation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.