Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optyka geometryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy opisano metodę bezkontaktowego pomiaru ciśnienia z zastosowaniem światła laserowego. Przedstawiono stosowane aktualnie rozwiązania dotyczące tego tematu. Podstawy teoretyczne proponowanej metody zaprezentowano w formie zależności pomiędzy obciążeniem i geometrycznym ugięciem okna pomiarowego, zależności optyki geometrycznej oraz prawa absorpcji światła. Przedstawiono wyniki badań testowych, potwierdzające możliwości stosowania metody. Wykazano konkurencyjność zaproponowanego rozwiązania względem innych tego typu urządzeń. Wskazano na możliwość adaptacji metody w różnych działach techniki.
EN
In the paper, non-contact method of measurement of the pressure with laser beam application is described. Actual solution associated with the topic is shown. Theoretical background of the introduced method is presented in the form of the formulae connecting load and geometrical deflection of the window, formula of the geometrical optics and law of the light absorption. Results of the experimental study confirm possibilities of presented method. Competitiveness of proposed method is demonstrated. Possibility of the application of the introduced method in different sections of the technique is presented.
2
Content available remote Modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych metodą ray-tracingu
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z modelowaniem propagacji fal elektromagnetycznych w komorach bezodbiciowych. Omówiono modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych przy pomocy metody śledzenia promieni. Przedstawiono zależności analityczne wykorzystywane w metodzie śledzenia promieni oraz algorytm programu komputerowego bazujący na powyższych zależnościach. Opisano program komputerowy bazujący na opisanym algorytmie. Przedstawiono wyniki walidacji opracowanego oprogramowania.
EN
The article concerns problems of electromagnetic wave propagation in semi-anechoic chambers. Electromagnetic wave propagation modelling using ray-tracing methodology is described. The analytical equations which are used in ray-tracing methodology are presented. The elaborated program algorithm basing on presented analytical equations is described. The worked out software application basing on the described algorithm is presented. The validation results of elaborated software are presented too.
3
Content available remote Roman Stanisław Ingarden (1920–2011)
PL
W pracy przedstawiono model wykorzystujący prawa optyki geometrycznej do opisu zjawiska rozproszenia fali płaskiej na nieskończenie długim, jednorodnym, szklanym cylindrze. Poprzez graficzne porównanie charakterystyk pola rozproszonego obliczonych za pomocą modelu optyki geometrycznej i modelu falowego Mie dla cylindra, zbadano zakres stosowalności oraz przydatność modelu geometrycznego pod kątem możliwości estymacji średnicy włókna cylindrycznego.
EN
The geometrical-optics approach is used to describe plane wave scattering on an infinitely long, right circular, homogeneous, glass fibre. The range of its validity is investigated by graphical comparison of calculated intensity patterns with those obtained from rigorous Mie theory for a cylinder. The applicability of geometrical-optics approach to particle sizing is also discussed.
PL
W artykule omówiono wielkoczęstotliwościowy model odbić i dyfrakcji fal radiowych dla brył wykonanych z dielektryków stratnych zawierających krawędzie proste. W modelu wykorzystano optyką geometryczną i jednorodną teorią dyfrakcji. Podano podstawowe zależności matematyczne. Zamieszczono i przedyskutowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych dla przypadku klina. Przewiduje się, że przedstawiony model może znaleźć zastosowanie w projektowaniu systemów radiokomunikacyjnych, szczególnie przeznaczonych do pracy we wnętrzach budynków.
EN
High frequency model of diffraction for lossy dielectric wedge is presented in the paper. The model - using Geometrical Optics and the Uniform Theory of Diffraction - was augmented to take into consideration transmission through the wedge. Diffraction coefficients were modified accordingly at the cost of increased computational complexity. Computer simulation results of field intensity for both perfectly conducting and lossy dielectric wedge are shown and discussed. The spatial continuity of calculated field intensity distribution at all the shadow boundaries (including the transmission shadow boundary) partially verifies the model. The method presented in the paper may be useful for indoor and outdoor radio communication system planning.
PL
W artykule omówiono wielkoczęstotliwościowy model odbić i dyfrakcji fal radiowych dla brył wypukłych, w którym wykorzystano optyką geometryczną i jednorodną teorią dyfrakcji. Podano podstawowe zależności matematyczne i rozwiązanie szczególnego przypadku — dla przeszkody w postaci walca przewodzącego. Zamieszczono i przedyskutowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych. Przedstawiony model może znaleźć zastosowanie w projektowaniu systemów radiokomunikacyjnych, szczególnie przeznaczonych do pracy we wnętrzach budynków.
EN
High frequency methods for the modelling of diffraction and reflection on smooth convex surfaces without approximation with flat facets were presented. Geometrical Optics and the Uniform Theory of Diffraction were used in the implementation of the model. As an example, the mathematical analysis of the reflection and diffraction phenomena on perfectly conducting cylinder surface was presented. Computer simulation results were shown. The spatial continuity of calculated field intensity distribution at the shadow boundaries verifies the reliability of the model. The method presented in the paper may be useful for indoor radio communication system planning.
7
Content available remote The light source to optical fibre coupling
EN
In this work we provide the detailed analysis, by means of geometrical optics, of coupling the fibre to lasers, LEDs and incandescent sources. We also describe various coupling systems, for which we have calculated the coupling efficiency or the power coupled to the fibre. The analysis let us chose, for a given type of a light source, the coupling system providing the best coupling efficiency or maximum power launched into the fibre.
PL
W pracy przeprowadzono analizę zagadnienia sprzęgania laserów, diod elektroluminescencyjnych oraz termicznych źródeł promieniowania ze światłowodami przy wykorzystaniu praw optyki geometrycznej. Przedstawione zostały różne układy sprzęgające, dla których obliczone zostały sprawności oraz moce wprowadzane do światłowodów. Przeprowadzona analiza pozwala na wybór, dla danego typu źródła światła, układu sprzęgającego zapewniającego maksymalizację sprawności lub mocy wprowadzonej do światłowodu.
PL
Powszechnie stosowane empiryczne metody predykcji natężenia pola są mato dokładne w środowisku o złożonej budowie, np. w miastach, już dla fal decymetrowych. Będą one bezużyteczne przy projektowaniu systemów radiokomunikacyjnych nowych generacji pracujących w zakresie dużych częstotliwości (np. w paśmie 60 GHz). Poprawa dokładności predykcji jest możliwa przez zastosowanie teoretycznego opisu zjawisk fizycznych, którym podlega propagacja. W artykule skoncentrowano się na tzw. metodach wielkoczęstotliwościowych, do których zalicza się optyką geometryczną, geometryczną teorię dyfrakcji i jednorodną teorię dyfrakcji. Podano podstawowe zależności matematyczne i zaproponowano uproszczenia ułatwiające implementację komputerową. Zamieszczono i przedyskutowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych dla dwóch środowisk testowych. Wskazano na znaczenie odbić i dyfrakcji w propagacji fal radiowych decymetrowych i krótszych w środowisku zurbanizowanym.
EN
The commonly used empirical propagation prediction methods are inaccurate in complex environments such as city centres. Moreover, they have been elaborated for VHF and UHF bands and will be useless in the design of radiocommunications systems operating in higher frequency bands (e.g. 60GHz). It is possible to improve prediction accuracy by the use of mathematical description of the physics of propagation. This paper is focused on the application of so called high frequency methods embracing Geometrical Optics (GO), Geometrical Theory of Diffraction (GTD) and Uniform Theory of Diffraction (UTD) to the modelling of reflections and diffraction of UHF and shorter waves. Most important equations are presented and simplifications leading to the reduction of the computational load are proposed. Results of computer simulations for two simple environments are presented and discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.