Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The effort to minimize CO2 emissions leads the existing integrated steel plants to implement alternative biomass-based fuels that dispose of equilibrium carbon balance. The fuel is a key factor in the iron ore sinter production, so it is essential to know its impact not just on mechanical properties of the finished sintered ore but also on the mineral composition as the mineral phases together determine all observed sinter properties. For this purpose the samples prepared by replacing a part of coke breeze with charcoal or walnut shell substitute were subjected to the observation under the light microscope, also using etching, to the phase identification by chemical EDX analysis on the scanning electron microscope and to the phase composition quantification by X-Ray diffraction analysis. The studied microstructure areas in the vicinity of the pores left by fuel grains were neither characterized by different phases nor by changed chemical composition of these phases even thought mineral matter of the used fuels were substantially different in terms of the chemical composition. The only feature of the burned substitute fuels were ash particles arranged in characteristic shapes. The main reason of variation in ratios of respective mineral phases of samples appeared to be thermal conditions that were reflected in the content of unreacted non-ferrous phases. Coke substitution in the sinter mixture has no negative impact on the phase composition of the produced sinters, which confirms the prospective use of biofuels in the sintering process.
PL
Cel jakim jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, skłania istniejące zintegrowane huty stali między innymi do wprowadzania alternatywnych paliw opartych na bazie biomasy. Paliwo jest kluczowym czynnikiem w produkcji spieku rud żelaza, dlatego istotna jest znajomość jego wpływu nie tylko na właściwości mechaniczne gotowego spieku, ale również na jego skład mineralogiczny. W ramach badań sporządzone próbki, w których część koksiku zastąpiono paliwem alternatywnym. Wytworzone spieki poddano obserwacji pod mikroskopem świetlnym, a także wykonano identyfikację faz za pomocą analizy EDX na skaningowym mikroskopie elektronowym. Ilościową analizę składu fazowego próbek wykonano poprzez dyfrakcyjną analizę rentgenowską. Zastąpienie części koksu w mieszance spiekalniczej nie ma żadnego negatywnego wpływu na skład fazowy wytworzonych spieków, co potwierdza potencjalne wykorzystanie biopaliw w procesie spiekania.
2
Content available Iron-Ore Sintering Process Optimization
EN
The work deals with examination of the influence of the ratio between iron ore concentrate and iron ore on quality of produced iron ore sinter. One of the possibilities to increase iron content in sinter is the modification of raw materials ratio, when iron ore materials are added into sintering mixture. If the ratio is in favor of iron ore sinter, iron content in resulting sintering mixture will be lower. If the ratio is in favor of iron ore concentrate and recycled materials, which is more finegrained, a proportion of a fraction under 0.5 mm will increase, charge permeability property will be reduced, sintering band performance will decrease and an occurrence of solid particulate matter in product of sintering process will rise. The sintering mixture permeability can be optimized by increase of fuel content in charge or increase of sinter charge moisture. A change in ratio between concentrate and iron ore has been experimentally studied. An influence of sintering mixture grain size composition, a charge grains shape on quality and phase composition on quality of the produced iron sinter has been studied.
PL
Publikacja dotyczy zagadnienia oceny wpływu proporcji między koncentratem rudy żelaza a rudą żelaza na jakość wyprodukowanego spieku. Jedną z możliwości zwiększenia zawartości żelaza w spieku jest zmiana proporcji materiałów surowcowych, które dodaje się do mieszanki spiekalniczej wraz z materiałami zawierającymi rudę żelaza. Jeśli proporcja ta jest korzystna dla spieku, to będzie to mieć wpływ na mniejszą zawartość rudy żelaza w końcowej mieszance aglomeratu. Jeśli proporcja ta jest korzystna dla drobnoziarnistego koncentratu rudy żelaza i materiałów wtórnych, to wtedy: udział frakcji poniżej 0,5 mm ulegnie zwiększeniu, przewiewność wsadu oraz wydajność taśmy spiekania ulegną zmniejszeniu, zaś zwiększy się liczba cząstek stałych (emisji) pochodzących z procesu spiekania. Przewiewność mieszanki spiekalniczej można optymalizować poprzez zwiększenie zawartości paliwa we wsadzie albo poprzez zwiększenie wilgotności. Przeprowadzono eksperymentalną kontrolę zmiany proporcji między koncentratem a rudą żelaza. Zbadano wpływ składu granulometrycznego mieszanki aglomeratu oraz kształtu ziaren wsadu na jakość i skład fazowy wyprodukowanego spieku.
EN
This article contains characteristics of selected types of biomass, which can be considered as an alternative fuel in the production of iron ore agglomerate. Selected types of biomass were evaluated by chemical analysis, X-ray phase analysis and microscopic analysis using the camera on microscope Olympus BX 51. Biomass was characterized according to its structure, chemical composition and chemical composition of ash. The obtained data were confronted with the data for coke breeze and based on the results, conclusions were made about the possible use of selected types of biomass as an alternative fuel in the process of iron ore agglomerate production.
PL
Artykuł zawiera charakterystykę wybranych rodzajów biomasy, które mogą być uznane jako paliwo alternatywne w produkcji aglomeratów rudy żelaza. Wyselekcjonowane rodzaje biomasy poddano ocenie za pomocą analizy chemicznej, rentgenowskiej analizy fazowej oraz analizy mikroskopowej z użyciem kamery mikroskopu Olympus BX 51. Scharakteryzowano również strukturę, skład chemiczny i skład chemiczny popiołu biomasy. Uzyskane dane porównano z danymi dotyczącymi koksiku i na podstawie otrzymanych wyników opracowano wnioski odnośnie do możliwości korzystania z wybranych rodzajów biomasy jako paliwa alternatywnego w procesie produkcji aglomeratu rudy żelaza.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.