Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  formwork
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Formwork systems are necessarily used in the implementation of the RC (reinforced concrete) structures. Formworks are required regardless of whether a construction is monolithic or prefabricated and used to form the engineering and general structures or structural elements, such as abutments, supports and decks of the bridges, tanks and retaining walls, but also industrial and accommodation facilities etc. Ensuring the OHS (occupational health and safety) during transport, assembly and disassembly of formworks is a necessary condition for the execution of RC works in a safe and economical way. The paper presents the analysis of the safety requirements for formworks. Furthermore, the general requirements for the execution of the formwork structures were discussed. The most common organizational and technological mistakes and cased of neglects related to the operation of the formwork which lead to infringement of the OHS regulations were also identified.
2
Content available Deskowania i rusztowania w budownictwie
PL
Zarówno deskowania, jak i rusztowania należą do konstrukcji tymczasowych, jednak ich znaczenie na placu budowy zdecydowanie nie jest drugorzędne. Wraz z rozwojem budownictwa i coraz śmielszymi projektami pojawia się bowiem potrzeba ich realizacji za pomocą odpowiednich rozwiązań. Właściwie dobrane deskowania i rusztowania w dużym stopniu decydują o sukcesie inwestycji.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych dźwigarów nośnych systemu H20. Określono momenty zginające i siły ścinające przy zniszczeniu dźwigarów i porównano z wartościami granicznymi według normy DIN 1052:2004-08. Omówiono wady badanych dźwigarów i oceniono, że nie kwalifikują się one do stosowania w praktyce.
EN
The results of investigations of mechanical properties of the H20 bearing girders are presented. Bending moments and shear forces were determined when the girders were damaged and compared with the limit values according to DIN 1052:2004-08. The disadvantages of the tested girders are discussed. It has been estimated that girders are not eligible for practical use.
EN
The present paper concerns a problem of decisive criteria and their order in formwork selection problem. As the factors affecting the choice of exact form work system have been often discussed in literature, their importance has not been distinctly formulated yet, what hampers aiding formwork selection with MCDA methods that require criteria weights (eg.: SAW, TOPS IS etc.). Therefore, author ran a survey - the decisive criteria were recognized and verified within polls send to various contractors. An analysis of survey results including criteria ordering is a subject of the present elaboration.
PL
Wybór deskowania do zastosowania w realizacji monolitycznych robót betonowych jest pierwszym problemem, jaki planista rozwiązuje w zakresie planowania organizacji pracy deskowań na budowie. Wybrany system powinien umożliwiać wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu, zapewnić sprawny montaż i demontaż deskowania oraz gwarantować bezpieczeństwo pracowników podczas realizacji robót. Nie bez znaczenia są warunki najmu lub zakupu deskowania i współpracy z dostawcą (lub producentem) w zakresie wsparcia wykonawcy na budowie.
5
Content available Rusztowania i deskowania obiektów inżynieryjnych
PL
Czasowe budowle pomocnicze, do których należą rusztowania, służą do wykonywania obiektów budowlanych lub inżynieryjnych, w tym mostów i tuneli. Rusztowania wraz z deskowaniami i oprzyrządowaniem odgrywają ważną rolę przy powstawaniu konstrukcji obiektu i wyborze technologii jego wykonania. Co więcej, współdecydują o czasie i kosztach realizacji. Wraz z rozwojem mostownictwa, wyrażającym się m.in. w coraz to większej rozpiętości przęseł, następuje postęp w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych rusztowań.
EN
Temporary auxiliary structures, which include scaffolding, are used to build buildings or engineering structures, including bridges and tunnels. Scaffolding with formwork and accessories play an important role in the formation of structure of the facility and in the choice of technology for its implementation. Furthermore they affect the time and cost of the implementation. With the development of bridge engineering, visible, for instance, in more and more increasing bridge spans, there is progress in the field of scaffolding solutions.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie konstrukcji nośnej pod deskowanie górnej płyty fundamentu turbozespołu bloku energetycznego dużej mocy. W miejsce zwykle stosowanego układu nośnego, prowadzonego od poziomu gruntu, za proponowano stalową konstrukcję wspartą na żelbetowych wspornikach wyprowadzonych ze słupów fundamentu. Rozwiązanie takie okazało się bardzo wygodne do wykonywania, a jednocześnie oszczędne. Rzeczywista realizacja potwierdziła prawidłowość założeń projektu, pozwalających na spełnienie ostrych tolerancji wykonawczych fundamentu.
EN
The report presents solution of formwork supporting structure of upper slab of high power turbine foundation. Steel structure founded on concrete cantilevers output of the foundation columns is proposed instead of typically used bearing system, leading from the level of ground. That solution proved to be very convenient executively and economical at the same time, as well as allowed to fulfill executive tolerance of foundation.
8
Content available remote Możliwości wykonania projektów technicznych nietypowych deskowań
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą opracowywania i modelowania nietypowych konstrukcji deskowań. W przypadku nietypowych kształtów i dużej wysokości obiektów oprócz standardowych rozwiązań systemowych deskowań konieczne jest wykorzystanie dodatkowej konstrukcji wsporczej z elementów systemowych, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach np. w postaci rusztowań. Ze względu na skomplikowaną budowę poszczególnych elementów systemów deskowań ich projektowanie wymaga indywidualnego podejścia i pewnych uproszczeń modelu numerycznego.
EN
The paper deals with problems of modeling non-typical formwork. In the case of unusual shapes and considerable height in addition to systemic solution is necessary to use an additional supporting structures made of scaffolds. Due to the complicated shape of formwork elements, design require an individual approach and some simplification.
PL
Dokonano przeglądu podstawowych rozwiązań d eskowań i rusztowań firmy PERI stosowanych w trakcie budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.
EN
Review of the formwork and scaffolding solutions used during the construction of the Tunnel under the Martwa Wisła river in Gdańsk are presented.
10
Content available remote Rola betonu architektonicznego w realizacji obiektów budowlanych
PL
W referacie przybliżono rolę betonu architektonicznego, który szczególnie dobrze spełnia swoją funkcję estetyczną, konstrukcyjną i użytkową w przypadku budowli monumentalnych takich jak obiekty sakralne, muzea czy sądy. Szczegółowo omówiono walory architektoniczne tego materiału konstrukcyjnego.
EN
In the paper the authors have been presented attributes of the architectural concrete. This material particularly well fulfils aesthetical, constructional and usable functions in case of monumental buildings. Aspects of architectural advantages of this concrete have been presented.
11
Content available Trasa Uniwersytecka w Bydgoszczy
PL
Rozpoczęta w 2011 r. budowa Trasy Uniwersyteckiej wraz z mostem na rzece Brdzie to największa inwestycja drogowa w historii Bydgoszczy. Koszt realizacji pierwszego etapu (do ul. Wojska Polskiego) wyniesie 206 mln zł, z czego 92 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Ta część trasy będzie miała 1,7 km długości, a kierowcy pojadą nią najpóźniej pod koniec 2013 r. Kolejny etap, do ul. Jana Pawła, ma zostać zrealizowany do 2016 r.
PL
Przedstawiono projekty rusztowań mostowych trzech wiaduktów w węźle drogowym „Opacz” w Warszawie. Rusztowania i deskowania zostały zaprojektowane w krzywiznach poziomych i pionowych. Skomplikowaną geometrię wiaduktów węzła odwzorowano przy zastosowaniu typowych rusztowań i deskowań systemowych. Omówiono wieże podporowe, belki i stężenia w rusztowaniach oraz elementy deskowań. Projekty wykonano przyjmując klasę B2 rusztowań według PN-EN 12812U.
EN
Bridge falsework designs for construction of three viaducts for Opacz interchange are presented. The falseworks and formworks were designed in horizontal and vertical alignment. Complicated geometry of bridge decks were executed using one of typical systems for falseworks and formworks. Shoring towers, beams in falsework constructions and elements of formworks are discussed.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę projektowania i wykonywania deskowań przy betonowaniu konstrukcji z betonu samozagęszczałnego. Omówiono uwarunkowania projektowania deskowań ze względu na zwiększone parcie boczne mieszanki samozagęszczalnej. Przedstawiono najważniejsze problemy wykonania deskowań ze względu na konieczność uwzględnienia specyficznych właściwości reologicznych mieszanki samozagęszczalnej oraz spełnienia zwiększonych wymagań technologicznych podczas jej wykonania. Scharakteryzowano metody technologiczne obniżenia parcia mieszanki betonowej na deskowania oraz omówiono najistotniejsze zalecenia technologiczne w tym zakresie.
14
PL
21 lipca 2009 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie podpisano umowę na budowę obwodnicy Żyrardowa. Wykonawcą jest konsorcjum firm: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ze Strzyżowa, Boegl a Krysl k.s. z Pragi i jej polskie przedstawicielstwo - Boegl & Krysl Polska Sp. z o.o. z Cieszyna oraz Pol-Dróg Sp. z o.o. z Piły.
PL
Współczesne wykonawstwo monolitycznych konstrukcji betonowych staje się procesem coraz bardziej złożonym - głównie za sprawą stosowania nowoczesnych rozwiązań systemowych i materiałowych wraz z dostosowaną do nich technologią, jak również wskutek potrzeby optymalizacji kosztów wykonania, czasu pracy i innych wskaźników ekonomiczno-technicznych. Przystępując do opracowania kompleksowego projektu robót, planista musi rozwiązać wiele problemów decyzyjnych. Umiejętność ich rozwiązywania umożliwia racjonalną alokację zasobów w czasie i pozwala na ich efektywne wykorzystanie. Celem pracy jest identyfikacja i usystematyzowanie problemów pojawiających się w procesie planowania wykonania monolitycznych konstrukcji betonowych, zaproponowanie metod ich rozwiązywania i określenie czynników wpływających na rozwiązania jakościowe problemów, jak również sformalizowanie kryteriów oceny efektywności organizacji wykonywanych robót betonowych.
EN
The concept of optimizing formwork utilization in solid-state building execution is the subject of this paper. The article briefly introduces premises and advisability of optimizing formwork utilization in building performance, as well as divides the optimizing process in two stages: formwork system or systems selection and organizing formwork utilization at the construction site. The ELECTRE Method for qualitative formwork solution choice decision analysis is being proposed, described and exemplified. The issue of opted formwork utilization at the construction site is being resolved within the scheduling method. An appropriate example has been provided.
16
Content available remote System deskowań Hunnebeck w ciągu autostrady A1
PL
W artykule przedstawiono działalność firmy Hunnebeck Polska. Firma ta specjalizuje się w systemach deskowań i rusztowań.
17
Content available remote Prawidłowy dobór szalunków - część 1: boks 3,5 x 3,7
PL
"Cykl artykułów poświęconych doborowi typu szalunków ma na celu zwrócenie uwagi użytkowników na to, aby wykorzystywali szerszą gamę różnych konstrukcji, w zależności od gruntów, w których będą stosowane."
19
Content available remote Bezpieczne szalowanie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.