Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  light propagation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main aim of our work is to present a theory of light propagation through a liquid crystal display worked out in our University. This theory takes into account real conditions of a display operation such as temporal coherence of light source, interference phenomena, spectral characteristics of refractive coefficients of individual layers and their complex forms, real directions of ordinary and extraordinary wavevectors into each layer, real directions of light polarization into anisotropic or dichroic layers etc. Therefore, our theory can be used to determine optical parameters of a liquid crystal display operating under real or at least quasi-real conditions. Contrary to other theories (e.g., Beremann or geometric optics approximation), this model is characterized by a small number of simplifications. Thus, it can be used to analyse a display operating in special conditions, such as military or out-door applications. In these cases, very high optical parameters (luminance and contrast ratio) are needed. Application of even small simplifications conducts to significant changes of calculated parameters.
EN
The work presents short theoretical analysis and the results of experimental examinations of the problem of laser beam propagation in the air with temporal and spatial changes of the temperature field.
PL
W pracy przedstawiono krótką analizę teoretyczną oraz rezultaty eksperymentalnych badań zagadnienia propagacji laserowej wiązki światła w powietrzu o zmiennym w czasie i przestrzeni polu temperatury.
3
Content available remote Morphological operators for colour images
EN
The first section of the lecture introduces new representations of the triplet "luminance, saturation, hue" that are consistent with a few basic quantization prerequisites. One of these representations, which derives from the L1 norm, is studied with morę details in the second section. It produces alignments in luminance/saturation histograms. A physical model of light propagation provides then an interpretation of such alignments. The last section starts from the particular role of the saturation, which balances the opposition between luminance and hue, and uses it to combine the segmentations of the three components into synthetic colour segmentations.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono nowe wyobrażenie trzech komponentów "luminescencji, nasycenia i barwy", które są zgodne z kilkoma podstawowymi kwantowymi warunkami wstępnymi. Jedno z tych wyobrażeń, pochodzące od normy L1, jest badane szczegółowo w części drugiej. Wytwarzane jest uporządkowanie histogramów w zakresie luminescencji/nasycenia. Dostarczane światło rozprzestrzenia się według modelu fizycznego, po czym następuje interpretacja takiego uporządkowania. Ostatnia część artykułu rozpoczyna się od podstawowej roli nasycenia, która równoważy przeciwstawność pomiędzy luminescencją i barwą używając jej do łączenia tych trzech komponentów w sztuczne kolory.
PL
Przeprowadzono ymulacje propagacji wiatła w strukturach warstwowych, jednorodnych pod względem właściwoci optycznych. Rozpatrywano rozchodzenie się światła w tkankach, posługując się modelem transportu radiacyjnego, a rozwiązania wyznaczono metodą Monte-Carlo. Uzyskano wstępny opis wpływu odległości punktu emisji i detekcji reemitowanego promieniowania na głębokość penetracji światła dla różnych parametrów geometrycznych modelu warstwowego dla zakresu wartości parametrów zbliżonych do tkanek ludzkich.
EN
Monte-Carlo simulations were performed to estimate light propagation in a model of the layered homogeneous structures with different thickness and optical properties. Model based on radiative transport approximation was used and solutions using Monte-Carlo method were found. The description of the influence of the distance between emission and detection point on the penetration depth for different geometrical and optical parameters, applied to layered model, for the range of human tissues were obtained.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.