Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building renovation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące koncepcji wskaźnika jakości środowiska wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej (biurach i hotelach) po termomodernizacji – ALDREN TAIL. Powstanie tego wskaźnika, integrującego 12 parametrów wpływających na zdrowie, komfort, dobre samopoczucie i wydajność pracy, to wynik międzynarodowego projektu badawczego ALDREN, którego celem było stworzenie ram do wspierania termomodernizacji budynków zgodnie z dyrektywą EPBD i implementującymi ją normami.
EN
This article presents the concept of ALDREN TAIL – a new index for rating of environment quality in non-residential buildings (offices and hotels) undergoing deep-energy renovation. This indicator, integrating 12 parameters influencing health, comfort, well-being and performance of office work, is a result of ALDREN – international research project aiming to set the framework for supporting building renovation in accordance with EPBD and standards that support this Directive.
PL
W artykule przedstawiono problemy remontowe wspólnych części poza mieszkaniowych wewnątrz budynków zrealizowanych w technologii wielkopłytowej. Wykonywanie bieżących napraw oraz przeprowadzanie pełnowartościowych remontów jest niezbędne do utrzymania budynków w dobrym stanie technicznym. Działania te należą do podstawowych obowiązków ich właścicieli i administratorów, co bezpośrednio wynika z przepisów Prawa budowlanego.
EN
The article presents renovation issues of shared areas inside residential buildings constructed with the use of large concrete slab technology. Periodic maintenance work as well as total full value repairs are crucial to keep the buildings in good technical condition. These activities are basic duties of their owners and administrators, which is directly regulated by the construction law.
EN
Cultural heritage buildings have architectural, historical and cultural values creating one of the most dominant features, which is related to the local identity. Its preservation requires consideration, liability, know-how, know-why and experienced employee. Cultural heritage buildings' performance is complicated work, therefore selecting a contractor for heritage buildings' protection and restoration is a difficult assignment. The improper contractor's choice could activate cost overruns, lag, conflicts, declines, imperfect performance or added expenditure for project administration and accomplishment. This paper submits the quan-titative and qualitative criteria setting for selecting heritage's contractor. The Analytic Hierarchy Process technique is applied to decide important criteria and to get the weighting for each criterion. The PROMETHEE (Preference Ranking Organisation Method for Enrich-ment Evaluation) technique is applied for the selection of the most efficient cultural heritage contractor's alternative.
4
Content available remote Stropy Teriva Light na tle rynku systemów stropowych
PL
Celem artykułu jest omówienie wyników badań popularności systemów stropowych w Polsce oraz prezentacja stropu Teriva Light dedykowanego do prac remontowych w budownictwie ogólnym. Artykuł został opracowany na bazie dostępnej literatury oraz badań ilościowych przeprowadzonych w okresie wrzesień 2015 – luty 2016. Przedmiotem badań ilościowych była m.in. popularność systemów stropowych. Do najczęściej stosowanych na polskim rynku systemów stropowych należą stropy: monolityczne, gęstożebrowe (typu Teriva) oraz zespolone typu Filigran. Z punktu widzenia remontów obiektów budowlanych na szczególną uwagę zasługuje strop gęstożebrowy Teriva Light, którego wypełnienie pomiędzy belkami kratownicowymi stanowią bloki styropianowe. Dzięki temu obok małej wagi, strop jest szybki i łatwy w montażu, co w przypadku renowacji ma istotne znaczenie.
EN
The aim of this article is to discuss the results of a study of the popularity of floor systems in Poland and present Teriva Light, a product dedicated to the general construction sector as a floor system for renovation works. The article was prepared on the basis of the available literature and the quantitative research carried out in the period from Sept. 2015 to Feb. 2016. The subject of the research was, among other things, the popularity of floor systems. Among the most commonly used products on the Polish market of floor systems one can list the following types: monolithic, multi-rib (Teriva type) and composite (Filigran type). Among the wide spectrum of multi-rib floors, Teriva Light stands out as an optimal solution to the peculiar character of renovation works in buildings, as the space between the truss beams (ribs) is filled with styrofoam blocks, which serves to reduce the weight of the product and ensures smooth construction.
PL
W artykule zwrócono uwagę na szczególne znaczenie przedsięwzięć rewitalizacji obszarów zabudowanych, na ich programowanie i planowanie. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest bardzo złożona i specyficznie odmienna od realizacji zadań inwestycyjno-budowlanych. Złożoność zagadnienia wynika także z konieczności uwzględnienia założeń zrównoważonego rozwoju i racjonalnego prowadzenia procesów.
EN
The article describes the peculiar meaning of the restructuring and renovation processes in the urbanized areas, within the areas of programming and planning. Realization of the said initiatives is very complex and different in a peculiar way, from realizing construction works and investments. Complexity if the issue is also a result of the need of taking into account the assumptions related to sustainable development and rational process management.
6
Content available remote Osuszanie zawilgoconych budynków znajdujących się na niestabilnych podłożach
PL
W artykule zaprezentowano sposób wykonywania prac renowacyjnych w zawilgoconych budynkach usytuowanych na terenach zagrożonych występowaniem szkód górniczych. Opisano metodę niewymagającą wzmacniania ścian fundamentowych, łączącą technologię iniekcji chemicznej i systemu tynków renowacyjnych. Omówiono dotychczasowe i wskazano przewidywane efekty zastosowanego rozwiązania.
EN
The article presents the method of performing renovation works in damped buildings located in areas threatened by the impact of mining. A method which does not require supporting foundation walls, combining the technologies of chemical injection and renovating plaster system, was proposed. The previous and expected effects of the use of this solution were discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.