Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promieniowanie świetlne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania dotyczą wpływu stopnia tłumienia promieniowania świetlnego przez powierzchnię szklaną opakowania spożywczego. Badania zostały przeprowadzone dla źródeł świtała naturalnego i sztucznego, którego promieniowanie przenikało szkło kolorowane. Analizowane szkło w niewielkim stopniu przepuszcza całe spektrum światła widzialnego, szczególnie dotyczy to składowej widma światła fioletowej a jednocześnie przepuszcza pewną części promieniowania w zakresie podczerwieni.
EN
The study deals with the effect of light radiation suppression on the glass surface of the food packaging. The research was conducted for natural and artificial light sources whose radiation penetrated colored glass. The analyzed glass transmits a small amount of visible light, especially the composition of the violet light spectrum, and at the same time transmits some of the infrared radiation. Photometric analysis was conducted of the structure of selected types of packaging used in the processing and cosmetic industries.
PL
W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy na temat możliwości zastosowania oświetlenia typu LED w fototerapii. Terapia światłem małej mocy, określana angielskim skrótem LLLT (Low-Level Light Therapy), niekiedy nazywana również fototerapią, jest skuteczną strategią terapeutyczną stosowaną w gojeniu ran oraz w celu redukcji dolegliwości bólowych, zapalenia i obrzęku tkanek. Leczenie to polega na wykorzystywaniu światła o niskiej częstotliwości, które pobudza aktywność biologiczną komórek i nie dostarcza takich dawek energii, które mogłyby uszkodzić termicznie tkanki. Dzięki temu zabiegi z zastosowaniem tej technologii są całkowicie bezbolesne i bezpieczne, a efekty biologiczne związane z działaniem promieniowania emitowanego przez diody LED są w głównej mierze uzależnione od emitowanej długości fali i dawki.
EN
Low level light therapy (LLLT), which is sometimes included under a wider definition of phototherapy, is an effective therapeutic strategy to reduce pain, inflammation, swelling and improve wound healing. Nowadays, light-emitting diodes (LEDs) with the broad range of wavelengths, are widely available for phototherapy. This treatment is based on low frequency light which stimulates the biological activity of cells, and does not provide high doses of energy that could damage tissue thermally. This kind of treatment is entirely painless and safe. The biological effects promoted by LEDs are dependent on irradiation parameters, mainly wavelength and dose.
3
Content available remote Czynniki rażenia broni jądrowej. Cz. 5, Promieniowanie świetlne
EN
Light radiation is one of five nuclear weapon destructive factors. As the others it may cause serious problems in tactical and operational actions. Similarly to shock wave, light radiation is a phenomenon characteristic not only for nuclear explosions but also conventional ones. Only the amount of energy released after the explosion is different. However, the scale of these phenomena is incomparable and depends on the power of particular blasts. The power of nuclear explosions is thousands or even millions times bigger than any conventional ones. The article presents the idea of nuclear explosion light radiation, its sources and probably effects on people, terrain, equipment and armament. Also the principles of forming a ball of fire, its expansion and character of its radiation. In order to understand the character of this radiation, the influence of light impulses on equipment, people and materials has been discussed in detail underlining the real probability of possible shock.
4
Content available remote Promieniowanie świetlne łuku spawalniczego metody GMA.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów natężenia promieniowania świetlnego łuku spawalniczego metody GMA oraz wpływ wartości prądu spawania na natężenie tego promieniowania. Zbadano zależność pomiędzy wprowadzonymi zakłóceniami procesu jarzenia się łuku a natężeniem promieniowania charakterystycznego wzbudzonych atomów żelaza. Stwierdzono, że monitorowanie promieniowania świetlnego łuku spawalniczego metody GMA może być wykorzystane do wykrywania zakłóceń stabilności jarzenia łuku spawalniczego.
EN
There are presented the measurement results of visible radiation intensity of welding arc in GMA method and the influence of welding current on the radiation intensity. It has been examined the relationship between the disturbations imposed on the arcing process and the radiation intensity characteristic for excited iron atoms. It has been found that the monitoring of GMA welding radiation can be used for detection of disturbations in arcing stability.
PL
Celem pracy była kliniczna ocena przydatności zestawu do magnetostymulacji skojarzonej z energią światła Viofor JPS System Magnetic & Light Therapy u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi i zapalnymi stawów kończyn, a także porównanie efektywności leczniczej poszczególnych aplikatorów magnetyczno-świetlnych, wykorzystujących światło emitowane przez diody LED w zakresie odpowiednio podczerwieni i czerwieni w poszczególnych jednostkach chorobowych. Badaniu poddano łącznie 32 pacjentów obojga płci z zespołem bólowym w przebiegu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych i kolanowych oraz zmian zapalnych stawów nadgarstkowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. W wyniku cyklu 10 codziennych zabiegów we wszystkich grupach schorzeń uzyskano wyraźne zmniejszenie nasilenia bólu oceniane za pomocą skali wizualno-analogowej VAS Husskinsona, utrzymujące się w przypadku stawów zlokalizowanych powierzchownie, także w 5 dobie po zakończeniu leczenia. Najsilniejszy i najtrwalszy efekt przeciwbólowy wykazano stosując aplikatory magnetyczno-świetlne, emitujące promieniowanie w zakresie podczerwieni, szczególnie w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych oraz zmian zapalnych stawów nadgarstkowych.
EN
The aim of this study was to estimate a clinical efficacy of Viofor JPS System Magnetic & Light Therapy- device for magnetostimulation connected with light energy in the treatment of patients sutiering from degenerative and inflammatory diseases of joints, and the comparison of different magnetic-light applicators using red and infrared light generated by LEDs in the treatment of particular diseases. In this trial 32 patients with pain syndromes in the course of coxarthrosis, gonarthrosis and rheumatoid arthritis of carpometacarpal joints, were treated. As a result of 10 therapeutic procedures in all diseases a distinct reduction of pain intensity estimated by means of Husskinson's visual - analog scale VAS persisting in case of superficially located joints also in 5"^ day after the end of exposure cycle, was observed. The strongest and the most persistent analgesic effect was obtained using magnetic-light applicators generating infrared light, especially in case of gonarthrosis and arthritis of carpometacarpal joint.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.