Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geochemical model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Agresywność wód to ich właściwość powodująca niszczenie skał. W konsekwencji jest ona jednym z czynników modelujących powierzchnię Ziemi. Ponadto warunkując rozpuszczanie ośrodka skalnego istotnie wpływa na właściwości fizykochemiczne i skład jonowy wód powierzchniowych i podziemnych. W artykule przedstawiono wyniki oceny agresywności wód opadowych powierzchniowych i podziemnych zlewni potoku Białego. Badany obszar jest zbudowany głównie ze skał węglanowych (dolomitów i wapieni). Do oceny agresywności badanych wód wykorzystano twardość ogólną, indeks Langeliera oraz wskaźnik nasycenia wód względem węglanu wapnia obliczony programem PHREEQC.
EN
Aggressiveness is the property of water, which causes destruction of rocks. The aggressiveness is also one of the major factors controlling the Earth surface and chemical composition of water. The paper presents the results of estimation of aggressiveness of precipitation, surface and ground waters. The study area (Biały Stream Basin) is composed mainly of carbonates. The amount of aggressiveness was estimated using the hardness of water, Langelier Saturation Index and SI values calculated by PHREEQC.
EN
One of the most up to date scientific problems in recognition of karst processes is quantitave evaluation their activity. Basic and distinctive indicators that describe karst processes activity are intensity and magnitude of chemical denudation (Aksiom S.D., 2002). Not only a tool for describing changes taking place in the observed hydrogeological system will be presented in the paper but tools that allow to predict changes that may take place on the spur of the natural and anthropogenic factors. Only a few methods widely used in hydrogeology are also used in geography. In this paper authors present basis of geochemical modeling that can be widely used. Geochemical modeling can be divided into two main issues: Measurement, assessment and generalization of kinetic and thermodynamic data for solid phases (e.g. minerals), gases and solutions; Use of above data in numerical algorithms describing natural and anthropogenicly changed systems of interaction between water and matrix (Macioszczyk, Dobrzyński, 2006). The practical aspects of geochemical modeling concentrate mainly on creating geochemical models of the environment and its changes. Geochemical modeling has been recently widely used for describing chemical composition of groundwater as well as factors and processes shaping it. A geochemical model is a tool that allow for understanding hydrogeochemical processes taking place in the environment. It is a basis for further analysis of system`s susceptibility for modifications conducted by human as well as it might be an element of the forecast of the risk of environment contamination. The main advantage of geochemical modeling is simplicity of received data interpretation, possibility of groundwater chemistry origin interpretation, predicting chemistry modifications and also forecasting changes in water quality. Geochemical models can be divided into three main groups: Speciation model – it doesn`t include any information about temporal or spatial distribution of processes, it only describe the effect of water – rock – gases interaction in a single point of hydrogeological space; Reaction path model – it delivers information about succeeding changes of the hydrogeological system (spatial variability) that take place as an effect of providing a load of mass and/or energy. The time effect can be modeled with use of reaction rate constant; Reactive transport model – it include data describing temporal and spatial variability of chemical reactions in the system.
PL
Denudacja chemiczna jest rozumiana jako zespół procesów prowadzących do usunięcia z obszarów lądowych masy skalnej rozpuszczonej w wodzie. Znajomość przebiegu tych procesów jest niezbędna do rozpoznania cyklów geochemicznych zachodzących w danym obszarze. Denudacja jest również jednym z głównych czynników kształtujących powierzchnię Ziemi. W artykule przedstawiono zastosowanie nowej metodyki oceny ilościowej denudacji chemicznej, wykorzystującej równowagowy model geochemiczny. Model ten uwzględnia całokształt procesów zachodzących w warstwie wodonośnej, między innymi różną rozpuszczalność i gęstość poszczególnych minerałów oraz udział dwutlenku węgla w rozpuszczaniu węglanów.
EN
Chemical denudation is understood as a set of processes leading to the removal of rock mass from land areas in water solution. The knowledge of these processes is necessary to recognise the geochemical cycles operating within a given area. Denudation is also one of the major factors controlling the Earth surface. The paper presents the application of a new method of quantitative evaluation of chemical denudation using an equilibrium geochemical model. The model involves the whole of the processes that operate within the aquifer, among others different solubilities and densities of individual minerals and the contribution of carbon dioxide to carbonate solubility.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.