Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental factor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The current study aims to investigate the impact of four exogenous variables, namely, entrepreneurial orientation, entrepreneurial education, environmental factors, college experience toward the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. To achieve this objective, data has been collected from the 450 managers of the banking sectors, and PLS-SEM was used to test the hypotheses. The key findings of the study have shown that entrepreneurial orientation, college experience, and environmental factors have a positive and significant effect on the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. Based on the findings of the study, there are several practical and theoretical implications. The findings of the study could provide help to the policymakers to know about the importance to increase the entrepreneurial intention by the following exogenous variables. The findings of the study could also provide help to the researchers to conduct future research to increase the importance of the following study.
PL
Obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu czterech zmiennych egzogenicznych, a mianowicie: orientacji przedsiębiorczej, edukacji przedsiębiorczej, czynników środowiskowych, doświadczenia uczelni na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. Aby osiągnąć ten cel, zebrano dane od 450 menedżerów sektorów bankowych, a do przetestowania hipotez wykorzystano PLS-SEM. Kluczowe wyniki badania wykazały, że orientacja na przedsiębiorczość, doświadczenie w nauce i czynniki środowiskowe mają pozytywny i znaczący wpływ na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. W oparciu o wyniki badania istnieje kilka praktycznych i teoretycznych implikacji. Wyniki badania mogą pomóc decydentom w zrozumieniu znaczenia zwiększenia intencji przedsiębiorczości przez następujące zmienne egzogeniczne. Wyniki badania mogą również pomóc naukowcom w przeprowadzeniu przyszłych badań w celu zwiększenia znaczenia następnego badania.
PL
W artykule omówiono odporność szkła niskoemisyjnego na działanie czynników symulujących przyspieszone starzenie. Zakres badań obejmował poddanie przygotowanych próbek szkła działaniu warunków symulujących oddziaływanie czynników środowiskowych. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na ocenę ich wpływu na właściwości izolacyjne oraz świetlne i energetyczne szkła niskoemisyjnego. Wykazały, że np. oddziaływanie mgły solnej powoduje pogorszenie parametrów termicznych szyb.
EN
In paper resistance of low-emission glass to the effects of factors simulating accelerated ageing were discussed. The scope of research included subjecting the prepared glass samples to conditions simulating the impact of environmental factors. Obtained research results allowed to assess the impact of factors on the insulating, light and energy properties of low-emission glass. It was found that for example the effect of salt fog causes deterioration of the thermal parameters of this glass.
EN
Moss crusts are the highest developmental stage of biological crusts in arid and semiarid ecosystems worldwide. Under natural conditions, elementary functional units of moss crusts are patches. However, to date, the quantitative features, distribution pattern, ecological effect and relationship with environmental factors of moss patches in desert ecosystems remain unclear. In this study, 3303 moss patches in 22 plots and relevant environmental variables were investigated and quantified in the Gurbantunggut Desert, China. Thirty-six patch classes were defined. Moss crusts accounted on average for 11.7% of the plot area, and the mean moss patch area was 23.4 cm2. Small patches dominated, indicating a serious fragmentation of moss crusts. Significant density-dependent effects between patch density and size, humped relationships between patch size and moss plant density, and soil water content under moss patches were observed. The overall distribution of moss crusts showed a tendency of moss patch size and moss plant density decreasing from the southeastern part of the desert to the northwestern part, while moss patch density showed the opposite trend. Pearson's correlation analysis and nonmetric multidimensional scaling analysis consistently demonstrated that the distributions of moss patches were dominantly influenced by non-moss crust coverage, sand particle size, latitude, mean annual precipitation (MAP) and mean annual temperature. Of these parameters, fine sand, high MAP and low latitude were beneficial to the development of moss crusts. Consequently, the factors influencing the distribution pattern of moss crusts are complex and contain the soil factor, current climatic conditions and natural and human disturbances.
PL
Artykuł omawia następujące zagadnienia: ocenę bezpieczeństwa i solidność konstrukcji budynku, wpływ czynników atmosferycznych na spadek bezpieczeństwa konstrukcji, przyczyny awarii. Opisuje przykłady prezentujące możliwe uszkodzenia ze strony czynników atmosferycznych.
EN
Work in unfavorable, changing environmental conditions negatively affects people working on scaffoldings used on construction sites, which may increase the risk of occurrence of dangerous situations. The purpose of this article is to show the scale of temperature changes which workers are exposed to. The paper compares examples of temperature measurements obtained from a metrological station and during tests on scaffoldings located in the Lodz and Warsaw regions. This article also presents the methodology of examining environmental parameters of the surroundings where employees work on scaffoldings. Analysis results show that high temperatures and significant temperature variations frequently occur on the scaffoldings, which leads to a lack of adaptability and consequently to tiredness or decreased alertness. Unfavorable environmental conditions can lead to behaviors which, in turn, can cause accidents.
PL
Praca w niekorzystnych, zmieniających się warunkach środowiskowych, oddziałuje niekorzystnie na osoby pracujące na rusztowaniach, wykorzystywanych na budowach, mogąc zwiększać ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Celem artykułu jest prezentacja wpływu temperatury na komfort pracy osób, pracujących na rusztowaniach. Wprowadzono założenie uproszczające, tzn. przyjęto, że temperatura jest głównym czynnikiem, wpływającym na komfort pracy oraz niezależnym od innych. Do dalszej analizy wybrano przede wszystkim dane wykonane przez IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) oraz własne pomiary temperatury na rusztowaniach. W tym celu uzyskano z IMIGW (strona internetowa ogimet.com) wyniki pomiarów temperatury dla tych samych przedziałów czasowych, w których badane były rusztowania, ze stacji badawczych zlokalizowanych odpowiednio w Łodzi i Warszawie z lat 2012-2016. Główna grupa danych to wyniki pomiarów temperatury na rusztowaniu. Na dziesięciu rusztowaniach wykonano pomiary temperatury, w tym pięć w Łodzi i pięć w Warszawie lub miastach sąsiadujących z Warszawą. Pomiary wykonywano od kwietnia do sierpnia 2016 roku. Seria pomiarów na jednym rusztowaniu obejmowała pomiary przez pięć dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00, 11.0 i 14.00, nazywanych porami dnia, na różnych poziomach rusztowania. Pomiar w pierwszym punkcie rozpoczynał się o danej godzinie. Pomiary parametrów środowiskowych wykonywane były w czterech, sześciu, dziewięciu lub dwunastu miejscach na rusztowaniu w zależności od szerokości i wysokości rusztowania oraz od dostępności.
EN
In this study, the spatial distribution and seasonal variation of large tintinnids (>76 μm) were investigated in Shenhu Bay during three seasons of 2012. Of the 36 species identified, 9 were dominant (i.e. Tintinnopsis radix, Leprotintinnus simplex, Tintinnopsis japonica, Tintinnopsis tubulosoides, Leprotintinnus nordqvisti, Tintinnopsis beroidea, Stenosemella parvicollis, Tintinnidium primitivum, Tintinnopsis nana). A clear seasonal shift of the taxonomic composition as well as the lorica size of the dominant species was observed. The highest numbers of tintinnid species occurred in spring, while the highest abundance and biomass occurred in summer. Clustering indicated that the seasonal variations of the community structure were more obvious than spatial variations. Spearman correlation analysis revealed that density of phytoplankton prey had a significant impact on the tintinnid abundance. Redundancy analysis (RDA) illustrated that temperature, salinity and the nutrient level were the most important abiotic factors affecting the spatial and seasonal pattern of tintinnid communities in Shenhu Bay.
PL
Podjęto próbę analizy twórczości Santiago Calatravy w aspekcie wrażeń estetycznych i potrzeb psychicznych człowieka, funkcji społecznej i czynnika środowiskowego oraz kształtowania konstrukcji obiektu mostowego z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Przedstawiono przykłady zrealizowanych obiektów mostowych.
EN
The aim of this article is to analyze the works of Santiago Calatrava in respect of aesthetic values and psychological needs of man, the social function and environmental factors as well as the shaping of a bridge structure considering the economic aspect. The examples of the realized bridge structures were presented.
EN
In the early days of photovoltaic panels, some 50 years ago, the energy required to generate a photovoltaic panel was more than the energy the panel could generate during its lifetime. As a result of many years of research and experimental studies with today this time can drop up to 3-4 years according to the incentive policies of the some countries. Only obstacle to widespread adoption of photovoltaic panels is cost of their. Therefore, even small studies on photovoltaic panel have great importance to reduce the cost of photovoltaic panel. One of the most important ones is the panel temperature and environmental effects because these factors are affected the panel temperature. In this study, environmental factors that affect to electricity generation capacity of photovoltaic panels have obtained as detailed style with modeling and simulation is designed by Matlab/Simulink programme. Also, environmental factors is added to the model and is entered the system. In addition to this situation were applied on loaded. With this modeling the effects of environmental factors for photovoltaic panels are designed and discussed as detailed by Matlab/Simulink programme.
PL
W artkule zaprezentowano warunki poprawy pracy paneli fotowoltaicznych. Jednym z istotniejszych parametrów jest temperatura panelu i warunki środowiskowe. Zaproponowano model matematyczny panelu uwzględniający warunki środowiskowe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.